Keeping your world up and running.
Domů  |  Centra řešení  |  Energetická účinnost  |  Home

Centrum řešení – Energetická účinnost

Nejlepší postupy pro energetickou účinnost

Přístroje Fluke pro hodnocení spotřeby energie

Termokamery »
Záznamníky kvality el. energie »
Měřiče kvality vzduchu v interiérech »

Tipy pro použití

Pomocí těchto tipů pro použití a případových studií můžete získat informace o tom, jak ve svém podniku zvýšit energetickou účinnost.

Kontrolní seznamy:

Ušetřete díky nejlepším postupům a kontrolním seznamům kontroly kvality elektrické energie
(.pdf) »

Obecné návody:

Jak měřit spotřebu energie (.pdf) »
Provedení energetického auditu (.pdf) »
Monitorování napájení a spotřeby energie (.pdf) »
Jak úspěšně nabídnout modernizaci osvětlení
(.pdf) »

Pět nejčastějších míst, kde dochází k energetickým ztrátám »

Případové studie:

Případová studie šetření energií (HVAC) (.pdf) »
Hodnocení Energy STAR 100 let staré nemocnice »
Úspory energie v hodnotě 510 000 USD ve společnosti Tektronix »

Motory a pohony:

Vyrovnáváním zátěže k úsporám energie »
Optimalizace účinnosti motorů – část 1 »
Optimalizace účinnosti motorů – část 2 »
Maximalizace výkonu pohonů s proměnnou frekvencí a jednotek UPS (.pdf) »
Řešení problémů po energetických upgradech »

Servis klimatizací HVAC/objektů:

Nadměrná ventilace plýtvá fin. prostředky (.pdf) »
Vytváření inspekcí plášťů budov (.pdf) »
Správný způsob, jak ušetřit náklady na energii klimatizací HVAC »
Nevhodný způsob, jak ušetřit náklady na energii klimatizací HVAC »
Zlepšení výkonu na základě opakovaného uvádění do provozu »

Fluke Novinky

Fluke novinky naleznete »
Domů   |   Mapa stránek   |  Fluke Licencní Smlouva  |   Prohlášení o ochraně osobních dat   |   Podmínky použití  |   Podmínky© 1995 - 2018 Fluke Corporation