Keeping your world up and running.
Domů  |  O nás  |  Profil korporace  |  Home

Profil korporace

Společnost Fluke Corporation je významným světovým výrobcem, distributorem a poskytovatelem služeb v oblasti elektronických měřicích přístrojů a softwaru.

Od svého založení v roce 1948 pomáhala společnost Fluke definovat a rozvíjet jedinečný trh technologií a poskytovala řešení pro testování a vyhledávání problémů, která se stala nejdůležitějším požadavkem ve výrobě a službách. Každý nový výrobní závod, kancelář, nemocnice nebo závod, který se v současnosti buduje, představuje pro výrobky Fluke dalšího potenciálního zákazníka.

Ať už se jedná o průmyslové elektrické rozvody, údržbu či opravy nebo přesné měření a kontrolu kvality, pomáhají přístroje Fluke po celém světě udržovat v chodu firmy v obchodě i průmyslu. Mezi typické zákazníky a uživatele patří laboranti, technici, metrologové, výrobci zdravotnických zařízení a profesionálové v oblasti počítačových sítí – pracovníci, kteří dávají v sázku svou pověst prostřednictvím přístrojů, které používají, a přístroje používají k rozvíjení svých znalostí a schopností.

Společnosti Fluke se podařilo dosáhnout vedoucího nebo předního postavení ve všech oborech, kde působí. Přístroje značky Fluke mají skvělou pověst díky přenosnosti, odolnosti, bezpečnosti, snadnému použití a vysoké kvalitě.

Společnost Fluke je nadnárodní korporací se sídlem ve městě Everett, stát Washington, USA. Je plně vlastněna korporací Fortive Corporation (NYSE: FTV). Výrobní střediska se nachází v USA, ve Velké Británii, Asii a Nizozemsku. Prodejní a servisní pobočky jsou v Evropě, Severní Americe, Jižní Americe, Asii a Austrálii. Společnost Fluke Corporation disponuje kanály distribučních a výrobních zástupců ve více než 100 zemích a zaměstnává přibližně 2 400 pracovníků.

Tržní segmenty

Produktové řady společnosti Fluke nabízí vhodné výrobky pro profesionály v nejrůznějších oborech. Primární segmenty jsou uvedeny níže, spolu se stručným popisem typů přístrojů Fluke a jejich typickým použitím.

Průmyslové/elektronické rozvody a údržba

V současnosti je elektronika součástí stále většího počtu elektrických elektromechanických systémů. Komplexní sortiment společnosti Fluke zahrnující digitální multimetry, analyzátory elektrické energie, termokamery, testery izolačního odporu, příslušenství a integrované ruční měřicí přístroje ScopeMeter™ používá stále více techniků údržby, provozních techniků a pracovníků údržby. Tyto nástroje jim umožňují rychle vyhledávat příčiny problémů těchto složitých nových systémů.

Měření elektrické energie a teploty

Elektrikáři, pracovníci servisu klimatizací HVAC/R, provozní technici a konzultanti pro kvalitu elektrické energie, kteří se zabývají údržbou, servisem a navrhováním nejrůznějších typů obytných, průmyslových, výrobních a komerčních budov, používají profesionální měřicí přístroje Fluke. Výrobky Fluke, například elektrické zkoušečky, digitální multimetry (DMM), klešťové multimetry, jednofázové a třífázové měřiče kvality elektrické energie, měřicí přístroje ScopeMeter™, proudové kleště, termokamery, digitální teploměry a příslušenství k DMM, jsou konstruovány pro každodenní vyhledávání poruch v terénu a údržbu elektrických systémů, systémů distribuce elektrické energie, systémů klimatizací HVAC/R a souvisejících zařízení. Výrobky společnosti Fluke pomáhají elektrotechnikům při analýze, vyhledávání problémů a opravách těchto systémů tak, aby poskytovaly optimální výkon.

Kvalita vzduchu v interiérech

Podle některých odhadů je až 30 procent komerčních budov zatíženo syndromem „nemocné budovy“ (sick building). Nedostatečná kvalita vzduchu v interiérech může způsobit snížení produktivity personálu, narušit funkci čistých provozů nebo vést k soudní při. Na řešení těchto problémů pracují v USA téměř dva miliony profesionálních pracovníků. Společnost Fluke uvedla v roce 2005 na trh řadu přístrojů pro měření kvality vzduchu v interiérech (IAQ) s cílem poskytnout profesionálům v oblasti klimatizací HVAC, údržby budov a IAQ komplexní portfolio přesných přístrojů k vyhledávání problémů týkajících se kvality vzduchu v interiérech a k zajištění jeho kvality. Přístroje společnosti Fluke pro oblast IAQ pomáhají těmto profesionálům dosahovat vynikajících výkonů díky své přesnosti, spolehlivosti, odolnosti, bezpečnosti, použitelnosti a hodnotě, kterou jsou přístroje Fluke pověstné.

Kalibrace

Díky akvizici divize Precision Measurement společnosti Wavetek Wandell Goltermann začátkem roku 2000 posílila společnost Fluke na celosvětové úrovni ještě více svou již tak pevnou pozici v oboru elektrické kalibrace. Následná akvizice společností Hart Scientific a DH Instruments zajistila rozšíření o zkušenosti a produktové řady v oboru teplotní kalibrace a kalibrace tlaku/průtoku. Řada přístrojů Fluke pro kalibraci, zahrnující kalibrátory, standardy, generátory křivek, kalibrační software a pomocná zařízení, umožňuje vytvářet etalony společnostem a státním institucím, které potřebují naprosto přesně kalibrované přístroje pro programy kvality a standardizace a také za účelem splnění přísných mezinárodních požadavků na kvalitu.

Biomedicína

Společnost Fluke Biomedical je významným světovým výrobcem testovacích a simulačních produktů pro biomedicínu, například zkoušeček elektrické bezpečnosti, simulátorů pacientů, analyzátorů výkonu a plně integrovaných a automatizovaných systémů pro měření výkonu a dokumentaci. Společnost Fluke Biomedical vyrábí také jedny z nejspolehlivějších a nejpřesnějších zařízení pro diagnostické snímkování, zabezpečení proti ozáření a řešení pro zajištění kvality odpovídající předpisům v oboru onkologie.

V současné době musí výrobci zdravotnických zařízení, profesionálové v oblasti biomedicíny, fyzici, pracovníci testování v terénu a další pracovníci ve zdravotnictví dodržovat stále více předpisů a směrnic, přísnější normy kvality a také držet krok s rychlým vývojem technologií. Současně jsou nuceni vykonávat svou práci rychleji a efektivněji než kdykoli dříve. Společnost Fluke Biomedical nabízí široký sortiment softwarových a hardwarových nástrojů, které umožňují plnit nároky kladené v současnosti.

Chcete-li získat další informace o výrobcích a službách společnosti Fluke Biomedical, použijte adresu [email protected] nebo telefonní číslo (800) 850-4608 (pouze v USA) nebo (440) 248-9300.

Vyšší management

Wes Pringle

President, Fluke Corporation

Dominic Ivankovich

President, Značky portfolia

Jimmy Hwong

President, Asie, Tichomoří

Monti Ackerman

Vice President a CFO

Herman Warnshuis

Vice President, Fluke EMEA

Ernie Lauber

Vice President, Prodej Severní a Jižní Amerika

Paul de la Port

Vice President, Termografické produkty Fluke

Ben Jacqmotte

General Counsel, Legal

Anne Ensminger

Vice President, Human Resources

Corey Christmann

Vice President, Globální provoz

Eric Conley

Vice President, Fluke Networks
Domů   |   Mapa stránek   |  Fluke Licencní Smlouva  |   Prohlášení o ochraně osobních dat   |   Podmínky použití  |   Podmínky© 1995 - 2018 Fluke Corporation