Dụng cụ đo điện đáng tin cậy

PAS (.zip)

PAS có Trình viết báo cáo (.zip)

PAS có Trình viết báo cáo và Kiểm soát vòng (.zip)
Phần mềm phân tích điện (PAS) và phần mềm hệ thống dành cho Máy ghi điện, các sản phẩm Multipoint (Đa điểm) và InSite (Trong cơ sở).
Phiên bản 5.03.001 (đi kèm phần mềm hệ thống mới nhất).
Số hiệu mẫu: 901, 905, 1000, 1001, 1500, 1501, 1650, 1656, 1941, 1942, 1948, 1949.

Phiên bản phần mềm thiết lập 1.4.7.4 (.zip)