Thiết bị đo chất lượng điện một pha của Fluke

Các trang thiết bị điện riêng lẻ trong nhà máy của bạn vận hành từ nguồn xoay chiều một pha hoặc đôi khi là nguồn một chiều. Thiết bị đo chất lượng điện một pha của Fluke có thể đo và ghi các hệ thống điện xoay chiều và một chiều dựa trên model mà bạn lựa chọn. Sự kết hợp này cho phép bạn nhanh chóng phát hiện ra vị trí xảy ra các vấn đề tiềm ẩn trong hệ thống điện của bạn. Khi sử dụng thiết bị đo chất lượng điện một pha của Fluke, bạn có thể đo nhiều thông số nhằm duy trì hoạt động của các trang thiết bị một cách an toàn và hiệu quả. Cho dù bạn có một ổ điện riêng lẻ đôi khi gặp sự cố không liên tục hay một bộ lưu điện (UPS) không thể hoạt động thích hợp, Fluke đều có các dụng cụ mà bạn cần.