Tiếng Việt Vietnam

Thấu kính hồng ngoại 30 mm tiêu chuẩn

Tổng quan sản phẩm: Thấu kính hồng ngoại 30 mm tiêu chuẩn

Tầm ngắm tiêu chuẩn để sử dụng trong hầu hết các ứng dụng - tương thích với model TiX1000, TiX660 và TiX640.

Ứng dụng: Nghiên cứu và phát triển, điện, bảo trì dự phòng, quản lý chất lượng công nghiệp, kiểm tra tòa nhà, hình ảnh trên không và thú y.

Thông số kỹ thuật: Thấu kính hồng ngoại 30 mm tiêu chuẩn

Đặc điểm chung
Mô tả thấu kínhThấu kính tiêu chuẩn
Khoảng cách tiêu cự30 mm
Lấy nét0,72 m
1024 x 768
iFOV0,6 mRad
FOV32,4 x 24,7°
640 x 480
iFOV0,8 mRad
FOV30,9 x 23,1°

Model: Thấu kính hồng ngoại 30 mm tiêu chuẩn

FLK-Xlens/Stan
Hãy mua ngay

Applications: Research and development, utilities, predictive maintenance, industrial quality control, building inspection, aerial imagery, and veterinary.
Compatible with TiX1000, TiX660 and TiX640 infrared cameras.

Tài nguyên : Thấu kính hồng ngoại 30 mm tiêu chuẩn