Tiếng Việt Vietnam

Thấu kính hồng ngoại macro 3

  • Macro 3 Infrared Lens

Tổng quan sản phẩm: Thấu kính hồng ngoại macro 3

Thấu kính cận cảnh (0,5 lần) để kiểm tra và phân tích các đối tượng thậm chí còn nhỏ hơn trong các ứng dụng nghiên cứu và phát triển - tương thích với model TiX1000, TiX660 và TiX640.

Ứng dụng: Nghiên cứu và phát triển, các mục tiêu cực kỳ nhỏ, mạch in PCB (tản nhiệt), chất bán dẫn và phớt bịt kín.

Thông số kỹ thuật: Thấu kính hồng ngoại macro 3

Đặc điểm chung
Mô tả thấu kínhCận cảnh 0,5 lần
Khoảng cách tiêu cự60 mm
Lấy nét100 mm
1024 x 768
iFOV (°)35,1 x 26,5 mRad
Độ phân giải35 µm
640 x 480
iFOV (°)32,3 x 24,4 mRad
Độ phân giải50 µm

Model: Thấu kính hồng ngoại macro 3

FLK-Xlens/Macro3

Close-up 0.5 times

Hãy mua ngay

Applications: Research and development, extremely small targets, PCB boards (heat dissipation), semiconductor substrates, and seals.
Compatible with TiX1000, TiX660 and TiX640 infrared cameras.
Macro 3 lens must be used with the Telephoto lens (FLK-Xlens-Tele).