Tiếng Việt Vietnam

Thấu kính hồng ngoại macro 1

  • Macro 1 Infrared Lens

Tổng quan sản phẩm: Thấu kính hồng ngoại macro 1

Thấu kính cận cảnh (0,2 lần) để kiểm tra và phân tích trong các ứng dụng nghiên cứu và phát triển - tương thích với model TiX1000, TiX660 và TiX640.

Ứng dụng: Nghiên cứu và phát triển, các mục tiêu cực kỳ nhỏ, mạch in PCB (tản nhiệt), chất bán dẫn và phớt bịt kín.

Thông số kỹ thuật: Thấu kính hồng ngoại macro 1

Đặc điểm chung
Mô tả thấu kínhCận cảnh 0,2 lần
Khoảng cách tiêu cự30 mm
Lấy nét137,4 mm
1024 x 768
iFOV (°)85,5 x 63,2 mRad
Độ phân giải81 µm
640 x 480
iFOV (°)78,1 x 57,9 mRad
Độ phân giải119 µm

Model: Thấu kính hồng ngoại macro 1

FLK-Xlens/Macro1

Close-up 0.2 times

Hãy mua ngay

Applications: Research and development, extremely small targets, PCB boards (heat dissipation), semiconductor substrates, and seals.
Compatible with TiX1000, TiX660 and TiX640 infrared cameras