Tiếng Việt Vietnam

Bộ Đầu dò Điện áp Máy đo hiện sóng VPS420-G

Model: Bộ Đầu dò Điện áp Máy đo hiện sóng VPS420-G

Fluke VPS420-G

Ruggedized High-Working ScopeMeter Voltage Probe Set

Hãy mua ngay

Grey/black, 100:1, 150 MHz, 1000V CAT III / 600V CAT IV, working voltage (voltage between probe tip and reference lead): 2000V CAT III / 1200V CAT IV.

Tài nguyên : Bộ Đầu dò Điện áp Máy đo hiện sóng VPS420-G