Tiếng Việt Vietnam

Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex® Current Clamps

  • Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex® Current Clamps

Tổng quan sản phẩm: Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex® Current Clamps

Đầu dò dòng 24 inch iFlex của thiết bị ghi thông số điện năng Fluke 1730 giúp mở rộng dải đo của thiết bị Fluke 1730 lên đến 3000 A ac trong khi vẫn cung cấp độ linh hoạt tối ưu cho việc đo lường. Đầu dò iFlex nối trực tiếp với thiết bị ghi thông số điện năng, hiển thị các thông số dòng đo được mà không cần các hệ số tỷ lệ khả năng gây lỗi. Dây nối dài 1,8 m (6 ft) giúp có thể đứng xa điểm đo và nhìn màn hình hiển thị trên thiết bị ghi dễ hơn. Có các loại dây cáp cho thiết bị Fluke 1730 iFlex 12, 24 và 36 inch

Model: Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex® Current Clamps

Fluke i1730-flex3000/3pk

A 24 inch, 3 pack Current Clamps

Hãy mua ngay
  • 3000A 24 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps