Tiếng Việt Vietnam

Fluke i1730-flex1500 iFlex® Current Clamp

Tổng quan sản phẩm: Fluke i1730-flex1500 iFlex® Current Clamp

Đầu dò dòng 12 inch iFlex của thiết bị ghi thông số điện năng Fluke 1730 đo được đến 1500A AC trong khi vẫn cung cấp độ linh hoạt tối ưu cho việc đo lường. Đầu dò iFlex nối trực tiếp với thiết bị ghi thông số điện năng, hiển thị các thông số dòng đo được mà không cần các hệ số tỷ lệ khả năng gây lỗi. Dây nối dài 1,8 m (6 ft) giúp có thể đứng xa điểm đo và nhìn màn hình hiển thị trên thiết bị ghi dễ hơn. Có các loại dây cáp cho thiết bị Fluke 1730 iFlex 12, 24 và 36 inch

Model: Fluke i1730-flex1500 iFlex® Current Clamp

Fluke i1730-flex1500

A 12 inch Current Clamp

Hãy mua ngay

1500A 12 inch