Tiếng Việt Vietnam

Fluke i1730-flex1500/3pk iFlex® Current Clamps

  • Fluke i1730-flex1500/3pk iFlex® Current Clamps

Tổng quan sản phẩm: Fluke i1730-flex1500/3pk iFlex® Current Clamps

Đầu dò dòng 12 inch iFlex của thiết bị ghi thông số điện năng Fluke 1730 giúp mở rộng dải đo của thiết bị Fluke 1730 lên đến 1500 A ac trong khi vẫn cung cấp độ linh hoạt tối ưu cho việc đo lường. Đầu dò iFlex nối trực tiếp với thiết bị ghi thông số điện năng, hiển thị các thông số dòng đo được mà không cần các hệ số tỷ lệ có khả năng gây lỗi. Dây nối dài 1,8 m (6 ft) giúp có thể đứng xa điểm đo và nhìn màn hỉnh hiển thị trên thiết bị ghi dễ hơn. Có các loại dây cáp cho thiết bị Fluke 1730 iFlex 12, 24 và 36 inch

Model: Fluke i1730-flex1500/3pk iFlex® Current Clamps

Fluke i1730-flex1500/3pk

1500A 12 inch, 3 Pack

Hãy mua ngay
  • 1500A 12 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps