Tiếng Việt Vietnam

Tổng quan sản phẩm: Pin FLK-X

Pin Sony-NP-QM cho các Camera hồng ngoại TiX1000, TiX660 và TiX640.

Model: Pin FLK-X

FLK-XBattery

For the TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.

Hãy mua ngay