Tiếng Việt Vietnam

Fluke BE9005 120 Battery Eliminator

Tính năng chính

For use in North America; 120 V AC 60 Hz lines

Tổng quan sản phẩm: Fluke BE9005 120 Battery Eliminator

7.5 V DC battery eliminator for operation of calibrator from 120 volt AC line. UL/CSA recognized.

Thông số kỹ thuật: Fluke BE9005 120 Battery Eliminator

Specifications
Dimensions3.8 x 2.5 x 2.2 in (96 x 63 x 56 mm); 72 in (1.8 m) cord
Weight1 lb / 0.5 kg
WarrantyOne year

Model: Fluke BE9005 120 Battery Eliminator

Fluke BE9005 120
Hãy mua ngay

Tài nguyên : Fluke BE9005 120 Battery Eliminator