Tiếng Việt Vietnam

Phích cắm điện FLK-X

  • FLK-XPowerPlug

Tổng quan sản phẩm: Phích cắm điện FLK-X

Phích cắm điện 15V với 5 đầu nối thêm cho các Camera hồng ngoại TiX1000, TiX660 và TiX640.

Model: Phích cắm điện FLK-X

FLK-XPowerPlug

Power plug 15V with 5 extensions for the TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.

Hãy mua ngay

For the TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.