Tiếng Việt Vietnam

Tổng quan sản phẩm: FLK-XHDMI

Cáp HDMI cho các Camera hồng ngoại TiX1000, TiX660 và TiX640.

Model: FLK-XHDMI

FLK-XHDMI

For the TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.

Hãy mua ngay