Türkçe

Fluke 190C Serisi veya 2x5C Serisi

Bellenim 8.04V7.0x, V8.00 veya V8.02 Sürümü için

Bellenim 6.15V6.14, V6.13, V6.12, V6.11, V6.10, V6.00, V5.04, V5.03 sürümleri için (Not: V7.06'ya yükseltmek için yeniden kalibrasyon gereklidir, Fluke servis merkezine başvurun)