ภาษาไทย

คำแนะนำการเลือกผลิตภัณฑ์: คุณภาพของไฟฟ้า

ลบออกลบออก
Fluke 1760 Basic Three-Phase Power Quality Recorder
Fluke 1738 Advanced Power Logger 1
Fluke 1760 Basic Three-Phase Power Quality Recorderเครื่องมือบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้าสามเฟส Fluke 1736 และ 1738
เฟสเดียว   
สามเฟส   
แรงดันไฟฟ้า RMS   
กระแสไฟฟ้า RMSต้องมีชุดขาวัด  
กระแส Neutral   
อินพุตดิฟเฟอเรนเชียล  
การแสดงค่าการวัดแบบเรียลไทม์ผ่านคอมพิวเตอร์  
ขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้ภายในตู้วงจร   
แสดงสถานะเท่านั้น  
ตั้งค่าโดยแล็ปท็อป  
หน่วยความจำภายนอก (CF, SD หรือสติ๊ก USB)   
ตั้งค่าโดยแท็บเล็ต  
การตั้งค่าในเครื่องมือ  
การแปรปรวนของฮาร์มอนิกรวม   
กำลังไฟฟ้าและพลังงาน   
แผนภาพเฟเซอร์   
กระแสไหลเข้า (ทริกเกอร์)   
ฮาร์มอนิกส์แรงดันไฟฟ้า   
ฮาร์มอนิกส์กระแสไฟฟ้า   
อินเตอร์ฮาร์โมนิค  
K-Factor  
การแสดงผลรูปคลื่นพื้นฐาน  
ฟังก์ชันออสซิโลสโคปแบบรวดเร็ว  
ที่พักอาศัย / เชิงพาณิชย์   
อุตสาหกรรม   
ภายในสถานีย่อย   
ความไม่สมดุล  
อินเตอร์ฮาร์โมนิค  
< 1,600   
1,600 A ถึง 3,000 A  
> 3000A (ตัวเลือก)   
การบันทึก RMS ระยะยาว   
การบันทึกรูปคลื่น   
ภาพหน้าจอ  
การกะพริบ  
การวิเคราะห์ EN50160  
สัญญาณไฟฟ้าสายเมน  
องค์ประกอบลำดับของเฟส  
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC61000-4-30คลาส Aคลาส B 
การวิเคราะห์ IEEE519  
UPS ในตัว  
ใช้พลังงานแบตเตอรี่  
กำลังไฟฟ้าจากสายของการวัด  
อีเธอร์เน็ต, WiFi หรือ USBอีเธอร์เน็ตWiFi/USB