เลนส์เทเลโฟโต้

เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นเมื่อคุณดูเป้าหมายขยายขึ้น 2 ถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับเลนส์มาตรฐาน

สำหรับงานบำรุงรักษา งานไฟฟ้าและกระบวนการ เลนส์เทเลโฟโต้ 2x จะช่วยลดความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่เขตอันตรายหรือปีนบันไดเพื่อถ่ายภาพรายละเอียดอินฟราเรดที่สำคัญซึ่งอาจบ่งบอกว่าอุปกรณ์ของคุณมีปัญหา

สำหรับงานปิโตรเคมี สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า และงานโลหะ เลนส์เทเลโฟโต้ 4x จะช่วยคุณบ่งชี้บริเวณที่อาจเกิดปัญหาที่มีขนาดเล็กและอยู่ไกล เช่น จุดเชื่อมต่อที่ขัดข้องในสายไฟฟ้าที่อยู่สูง หรือวัสดุทนความร้อนที่มีความร้อนสูงเกินในปล่องแฟลร์สูงๆ

ใช้ประโยชน์จากความเสถียรพิเสษของเลนส์เทเลโฟโต้ 4 เท่าด้วยระบบการต่อเลนส์ที่รออนุมัติสิทธิบัตรของเราซึ่งจะยึดเลนส์เข้าที่ได้อย่างมั่นคง (มีอยู่ใน FLK-Lens/4xTele2 สำหรับ TiX580/TiX560/TiX520/Ti450/Ti400/Ti300/Ti200)

เครื่องคำนวณมุมมองภาพ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ