เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 435 Series II

คุณลักษณะสำคัญ

 • ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์กำลัง: วัดกำลังเอาต์พุต AC และกำลังอินพุต DC ได้พร้อมกันสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกำลังไฟฟ้าที่ใช้แคลมป์ DC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
 • การบันทึกข้อมูล PowerWave: บันทึกข้อมูล RMS ได้อย่างรวดเร็ว, แสดงข้อมูลครึ่งรอบและรูปแบบคลื่นเพื่อกำหนดลักษณะไดนามิกของระบบไฟฟ้า (การเริ่มต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, การสลับ UPS เป็นต้น)
 • เครื่องมือคำนวณการสูญเสียพลังงาน: เครื่องมือนี้จะหาปริมาณการวัดกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานและกำลังไฟฟ้าเสมือนแบบดั้งเดิม ทั้งกำลังไฟฟ้าที่ไม่สมดุลและฮาร์โมนิค เพื่อระบุมูลค่าต้นทุนการสูญเสียพลังงานที่แน่นอน
 • แก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์: วิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้เครื่องมือเคอร์เซอร์และซูม
 • การจัดอันดับความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม: ได้รับการจัดอันดับตามมาตรฐาน 600 V CAT IV/1000 V CAT III สำหรับการใช้งานที่ช่องทางเข้าเพื่อซ่อมบำรุง
 • วัดทั้งสามเฟสและ Neutral: มีขาวัดกระแสไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้สี่ตัว และปรับปรุงการออกแบบให้เป็นรูปโค้งและบางเพื่อให้เหมาะกับสถานที่แคบที่สุด
 • การแสดงแนวโน้มโดยอัตโนมัติ: ระบบจะบันทึกการวัดทุกครั้งแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตั้งค่า
 • System-Monitor: พารามิเตอร์คุณภาพของไฟฟ้าสิบรายการบนจอภาพเดียว ตามมาตรฐานคุณภาพของไฟฟ้า EN50160
 • ฟังก์ชันของเครื่องมือบันทึก: กำหนดค่าสำหรับสภาพการทดสอบโดยมีหน่วยความจำสำหรับพารามิเตอร์มากถึง 600 รายการตามระยะเวลาที่ผู้ใช้กำหนด
 • ดูกราฟและสร้างรายงาน: มีซอฟต์แวร์การวิเคราะห์
 • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่: เวลาในการใช้งานเจ็ดชั่วโมงต่อการชาร์จชุดแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนหนึ่งครั้ง
 • ดาวน์โหลดข้อมูลแบบไร้สาย: ดาวน์โหลดข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้แบบไร้สายและบันทึกหน้าจอโดยใช้แอป Fluke Connect®

การบันทึกข้อมูลด้วย PowerWave
สำหรับผู้ใช้บางราย สาเหตุของปัญหาคุณภาพของไฟฟ้าคือการสลับโหลด เมื่อเปิดสวิตช์โหลด บางครั้งการดึงกระแสอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าตกถึงระดับที่อุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดพลาด ฟังก์ชัน PowerWave ในรุ่น 435 และ 437 ซีรี่ส์ II ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจจับแรงดันไฟฟ้า กระแส และสัญญาณความถี่ได้ในคราวเดียวกันแบบความเร็วสูง เพื่อดูว่าปฏิกิริยาใดที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา PowerWave เป็นมากกว่าการวัดคุณภาพพลังงานมาตรฐาน การจับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วของ PowerWave ทำให้รู้คุณลักษณะของไดนามิกส์ระบบ

รูปแบบคลื่นของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟจะถูกตรวจจับอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งและแสดงบนจอภาพในรูปแบบความละเอียดสูง รูปแบบคลื่นพลังงานมีที่มาจากข้อมูลดังกล่าว นอกจากนั้น ค่า RMS ครึ่งรอบสำหรับแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟ พลังงานและความถี่อาจจัดเก็บและเรียกคืนมาเพื่อวิเคราะห์ได้ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์โดยเฉพาะกับการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และระบบ UPS ที่การเปิดสวิตช์ได้อย่างน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ

ประสิทธิภาพตัวแปลงไฟ
ตัวแปลงไฟจะนำกระแสไฟฟ้า DC มาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า AC หรือแปลงในทางกลับกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มักมีตัวแปลงไฟที่นำไฟฟ้า DC จากเซลล์แสงอาทิตย์มาแปลงเป็นไฟฟ้า AC ที่ใช้งานได้ตัวแปลงไฟอาจสูญเสียประสิทธิภาพเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่ง และต้องทำการตรวจสอบ โดยการเปรียบเทียบพลังงานอินพุตกับพลังงานเอาต์พุต คุณสามารถหาประสิทธิภาพของเครื่องได้ เครื่องรุ่น 430 ซีรี่ส์ II สามารถวัดประสิทธิภาพของตัวแปลงไฟได้ โดยการวัดพลังงานไฟฟ้า DC และ AC ในระบบในคราวเดียวกัน เพื่อหาว่ามีการสูญเสียพลังงานไปเท่าไหร่ในขั้นตอนการแปลง

การวัดแบบ Unified Power
ในอดีต มีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถคำนวณปริมาณพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากปัญหาคุณภาพพลังงาน เครื่องมือต่างๆ อาจช่วยคำนวณมูลค่าได้ แต่สิ่งที่ช่างไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่มีคือ กระบวนการวัดที่ต้องใช้ ด้วยฟังก์ชันกำลังรวมใหม่ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ 430 Series II ทำให้คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ถือได้ด้วยมือเดียวในการหาปริมาณพลังงานที่สูญเสียไป และคำนวณมูลค่าพลังงานที่สูญเสียไปได้อย่างเที่ยงตรง ระบบการวัด Unified Power ของ Fluke ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จะแสดงผลพลังงานที่มีและการวัดที่เข้าใจได้ง่าย:

- พารามิเตอร์ของกำลังไฟฟ้าแบบดั้งเดิม (Steinmetz 1897) และ IEEE 1459-2000
- การวิเคราะห์การสูญเสียโดยละเอียด
- การวิเคราะห์ความไม่สมดุล

การวิเคราะห์ความไม่สมดุล การคำนวณ UPM เหล่านี้ ใช้สำหรับการหามูลค่าต้นทุนของพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากปัญหาคุณภาพพลังงาน ค่าต่างๆ จะถูกคำนวณ พร้อมข้อมูลอื่นๆ ที่จำเพาะต่อสถานที่นั้นๆ ด้วยเครื่องมือคำนวณการสูญเสียพลังงาน ซึ่งในที่สุดแล้วจะหาได้ว่าสถานที่หนึ่งๆ ต้องสูญเสียเงินเท่าไหร่เนื่องจากพลังงานที่สูญเสียไป

 

AutoTrend - ดูแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว
ความสามารถของ AutoTrend ที่ไม่เหมือนใคร ให้คุณเห็นข้อมูลเชิงลึกด้านความเปลี่ยนแปลงผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ข้อมูลทุกอย่างที่แสดงจะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตั้งค่าระดับให้เริ่มบันทึก หรือเริ่มบันทึกด้วยตัวเอง คุณสามารถดูแนวโน้มแรงดันไฟฟ้า กระแส ความถี่ พลังงาน ฮาร์มอนิก หรือฟลิกเกอร์ ได้อย่างรวดเร็วทั้ง 3 เฟส และนิวทรัล 

SystemMonitor - ตรวจสอบประสิทธิภาพกับ EN50160 อย่างง่ายดาย
ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว ระบบ System-Monitor จะให้ภาพรวมของประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า และตรวจสอบมาตรฐานของข้อจำกัดพลังงานขาเข้าสู่ EN50160 หรือให้เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่คุณกำหนดเอง ภาพรวมจะแสดงบนหน้าจอเดียวด้วยแถบรหัสสีที่แสดงว่ามีพารามิเตอร์ใดบ้างที่อยู่นอกข้อจำกัด 

จอภาพของภาพรวมระบบ System-Monitor จะแสดงข้อมูลเชิงลึกในทันทีเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า ฮาร์โมนิค การกะพริบ ความถี่ รวมทั้งการตกและการขยายจำนวนมากที่เกินขีดจำกัดที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะแสดงรายการโดยละเอียดสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกินขีดจำกัดที่ระบุไว้

 
ฟังก์ชันการบันทึกจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดการเลือกการวัดด้วยตนเอง และดำเนินการวิเคราะห์แบบทันทีสำหรับพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้เลือกได้
วัดและบันทึกกำลังไฟฟ้า (W), VA และ VAR, PF และการใช้พลังงาน
สามารถติดตามฮาร์โมนิคได้ถึงลำดับที่ 50 รวมทั้งวัดและบันทึก THD ตามมาตรฐาน IEC61000-4-7

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 435 Series II

อีกระดับของฟังก์ชันชั้นสูงด้านคุณภาพพลังงาน พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้านการวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า

เพื่อหลักประกันที่เชื่อมั่นได้สูงสุด นึกถึงเครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า Fluke 435 II ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดในอาคารของคุณ ก็พร้อมเสมอด้วย 435 II มาพร้อมฟังก์ชันชั้นสูงด้านคุณภาพพลังงาน และความสามารถในการคงค่าพลังงาน ไม่มีปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าใดที่เครื่องรุ่นนี้จะรับมือไม่ได้

การใช้งาน

 • การบันทึกข้อมูลด้วย PowerWave

  – บันทึกค่า RMS ที่รวดเร็วเพื่อดูรูปแบบคลื่นทั้งหมด เพื่อให้คุณทราบผลกระทบของค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความถี่
 • ประสิทธิภาพตัวแปลงไฟ

  – ประสิทธิภาพของตัวแปลงไฟ
 • การคงค่าพลังงาน

  – คำนวณมูลค่าต้นทุนของพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากคุณภาพของไฟฟ้าที่ไม่ดี
 • การประเมินพลังงาน

  – หาผลลัพธ์ที่วัดได้ในเชิงปริมาณของการปรับปรุงการใช้พลังงานทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง เพื่อเป็นข้อมูลรองรับสำหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
 • การแก้ไขปัญหาในขั้นต้น

  – วินิจฉัยปัญหาบนหน้าจออย่างรวดเร็วเพื่อทำให้สามารถกลับมาใช้งานทางออนไลน์ได้
 • การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

  – ตรวจหาและป้องกันปัญหาคุณภาพของไฟฟ้าก่อนที่จะทำให้ระบบหยุดทำงาน
 • การวิเคราะห์ในระยะยาว

  – ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่ค้นหาได้ยากหรือไม่เกิดขึ้นบ่อย
 • การวิเคราะห์โหลด

  – ตรวจสอบความจุของระบบไฟฟ้าก่อนเพิ่มโหลด

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 435 Series II

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

  รุ่น ช่วงการวัด ความละเอียด ความแม่นยำ
โวลต์
Vrms (ac+dc) 435-IIเฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral0.01 V± 0.1% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง****
Vpk   1 Vpk ถึง 1400 Vpk1 V5% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
ปัจจัยเครสต์ของแรงดันไฟฟ้า (CF)   1.0 > 2.80.01± 5 %
Vrms½ 435-II0.1 V± 0.2% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
Vfund 435-II0.1 V± 0.1% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
แอมป์ (ความแม่นยำที่ไม่รวมความแม่นยำของแคลมป์)
แอมป์ (ac +dc) i430-Flex 1x 5 A ถึง 6000 A1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
i430-Flex 10x0.5 A ถึง 600 A0.1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
1mV/A 1x5 A ถึง 2000 A1A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
1mV/A 10x0.5 A A ถึง 200 A (ac เท่านั้น)0.1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
Apk i430-Flex 8400 Apk 1 Arms± 5 %
1mV/A5500 Apk1 Arms± 5 %
ปัจจัยเครสต์ (CF) A   1 ถึง 100.01± 5 %
Amps½ i430-Flex 1x 5 A ถึง 6000 A 1 A ± 1% ± 10 จำนวนนับ
i430-Flex 10x0.5 A ถึง 600 A0.1 A ± 1% ± 10 จำนวนนับ
1mV/A 1x  5 A ถึง2000 A 1A± 1% ± 10 จำนวนนับ
1mV/A 10x0.5 A A ถึง 200 A (ac เท่านั้น)0.1 A± 1% ± 10 จำนวนนับ
Afund i430-Flex 1x 5 A ถึง 6000 A1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
i430-Flex 10x 0.5 A ถึง 600 A0.1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
1mV/A 1x 5 A ถึง 2000 A1A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
1mV/A 10x 0.5 A A ถึง 200 A (ac เท่านั้น)0.1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
Hz
Hz Fluke 435 @ 50 Hz ค่ากลาง 42.500 Hz ถึง 57.500 Hz
0.001 Hz

± 0.01 Hz
Fluke 435 @ 60 Hz ค่ากลาง51.000 Hz ถึง 69.000 Hz
0.001 Hz

± 0.01 Hz
พลังงาน
วัตต์ (VA, var) i430-Flex สูงสุด 6000 MW0.1 W ถึง 1 MW± 1% ± 10 จำนวนนับ
1 mV/Aสูงสุด 2000 MW0.1 W ถึง 1 MW± 1% ± 10 จำนวนนับ
ปัจจัยกำลัง (Cos j/DPF)   0 ถึง 10.001± 0.1% ที่สภาพการโหลดปกติ
พลังงาน
kWh (kVAh, kvarh) i430-Flex 10xทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V± 1% ± 10 จำนวนนับ
การสูญเสียพลังงาน i430-Flex 10xทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V± 1% ± 10 จำนวนนับ ไม่รวมความแม่นยำของความต้านทานของสาย
ฮาร์โมนิค
ลำดับของฮาร์โมนิค (n)   DC, การจัดกลุ่ม 1 ถึง 50: กลุ่มฮาร์โมนิคตามมาตรฐาน IEC 61000-4-7
ลำดับของอินเตอร์ฮาร์โมนิค (n)   ปิด, การจัดกลุ่ม 1 ถึง 50: กลุ่มย่อยฮาร์โมนิคและอินเตอร์ฮาร์โมนิคตามมาตรฐาน IEC 61000-4-7
โวลต์ %f0.0 % ถึง 100 %0.1 %± 0.1% ± n x 0.1 %
%r0.0 % ถึง 100 %0.1 %± 0.1% ± n x 0.4 %
ค่าสัมบูรณ์0.0 ถึง 1000 V0.1 V± 5% *
THD0.0 % ถึง 100 %0.1 %± 2.5 %
แอมป์ %f0.0 % ถึง 100 %0.1 %± 0.1% ± n x 0.1%
%r0.0 % ถึง 100 %0.1 %± 0.1% ± n x 0.4 %
ค่าสัมบูรณ์0.0 ถึง 600 A0.1 A± 5% ± 5 จำนวนนับ
THD0.0 % ถึง 100 %0.1 %± 2.5 %
วัตต์ %f หรือ %r 0.0 % ถึง 100 %0.1 %± n x 2%
ค่าสัมบูรณ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V± 5% ± n x 2 % ± 10 จำนวนนับ
THD0.0 % ถึง 100 %  0.1 %± 5 %
มุมเฟส -360° ถึง +0°± n x 1°
การกะพริบ
Plt, Pst, Pst(1 นาที) Pinst   0.00 ถึง 20.000.01± 5 %
ไม่สมดุล
โวลต์ %0.0 % ถึง 20.0 %0.1 %± 0.1 %
แอมป์ %0.0 % ถึง 20.0 %0.1%± 1 %
สัญญาณไฟฟ้าสายเมน
ระดับเกณฑ์   เกณฑ์ ขีดจำกัด และระยะเวลาของสัญญาณสามารถกำหนดโปรแกรมได้สำหรับความถี่ของสัญญาณสองความถี่
ความถี่ของสัญญาณ   60 Hz ถึง 3000 Hzเวอร์ชัน 0.1 Hz 
V% เชิงสัมพันธ์   0 % ถึง 100 %0.10 %± 0.4 %
V3 ค่าสัมบูรณ์ (3 วินาทีโดยเฉลี่ย)   0.0 V ถึง 1000 V0.1 V± 5 % ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
 

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

ตัวเครื่อง อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ทนทาน ผ่านการพิสูจน์แรงกระแทกด้วยกรองหุ้มป้องกันในตัว และผ่านการพิสูจน์การป้องกันและฝุ่นละออง IP51 ตามมาตรฐาน IEC60529 เมื่อใช้งานในตำแหน่งตั้งแบบเอียง แรงกระแทกและการสั่นสะเทือน แรงกระแทก 30 g, ความสั่นสะเทือน: ไซนูซอยด์ 3 g, สุ่ม 0.03 g 2 /Hz ตามมาตรฐาน MIL-PRF-28800F Class 2
จอแสดงผล ความสว่าง: 200 cd/m 2 ตามปกติ โดยใช้ตัวแปลงไฟฟ้า 90 cd/m 2 ตามปกติ โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด: 127 มม. x 88 มม. (ทแยงมุม 153 มม./6.0 นิ้ว) ความละเอียด LCD: 320 x 240 พิกเซล ความคมชัดและความสว่าง: ผู้ใช้ปรับได้ ชดเชยอุณหภูมิ
หน่วยความจำ การ์ด SD 8GB (เป็นไปตามมาตรฐาน SDHC, กำหนดรูปแบบ FAT32) มาตรฐาน หน่วยความจำที่เป็นตัวเลือกสำหรับการบันทึกจอภาพและข้อมูลจำนวนมากถึง 32GB เพื่อการเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหน่วยความจำ)
นาฬิกาเวลาจริง การประทับเวลาและวันที่สำหรับโหมดแนวโน้ม การแสดงผลทรานเซียนท์ การตรวจสอบระบบ และการบันทึกเหตุการณ์
 

อุณหภูมิแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C ไม่รวม แบตเตอรี่
อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 °C ~ +60 °C
ความชื้น +10 °C ~ +30 °C: 95% RH ไม่กลั่นตัว
+30 °C ~ +40 °C: 75% RH ไม่กลั่นตัว
+40 °C ~ +50 °C: 45% RH ไม่กลั่นตัว
ระดับความสูงในการใช้งานสูงสุด ถึง 2,000 ม. (6666 ฟุต) สำหรับ CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
ถึง 3,000 ม. (10,000 ฟุต) สำหรับ CAT III 600 V, CAT II 1000 V
ระดับความสูงในการเก็บรักษาสูงสุด 12 กม. (40,000 ฟุต)
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) EN 61326 (2005-12) สำหรับการแพร่กระจายและการป้องกัน
ส่วนติดต่อ USB-B ขนาดเล็ก, พอร์ต USB ที่แยกต่างหากสำหรับช่องใส่การ์ด SD เพื่อการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะอยู่ที่ด้านหลังแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
การรับประกัน สามปี (อะไหล่และค่าแรง) สำหรับอุปกรณ์หลัก, หนึ่งปีสำหรับอุปกรณ์เสริม
 

ดูข้อมูลจำเพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด »

    * ± 5 % ถ้าแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง ≥ 1 % แรงดันไฟฟ้าค่ากลาง ± 0.05 % ถ้าแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง < 1%
   ** ความถี่ค่ากลาง 50Hz/60Hz ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30
 *** ไม่สนับสนุนการวัด 400Hz สำหรับการกะพริบ สัญญาณไฟฟ้าสายเมน และโหมดตรวจสอบ
****สำหรับแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง 50 V ถึง 500 V

รุ่น: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 435 Series II

Fluke 435 Series II
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer
ซื้อเลย

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430-Flexi-TF-II, 24 inch (61 cm) Length, 4 Flexible Current Probes
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
 • Soft Carrying Bag
Fluke 435 Series II Basic
Fluke 435 Series II Basic Power Quality and Energy Analyzer
ซื้อเลย

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
Fluke-438-II/MA

ชุดอัปเกรดเครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ 430-II

ซื้อเลย

ประกอบไปด้วย:

 • ชุดอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์มอเตอร์ไปยังเครื่องวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้า Fluke 434, 435 และ 437 ที่มีอยู่

แหล่งข้อมูล: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 435 Series II