เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II

 • เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II | Fluke
 • เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II | Fluke
 • เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II | Fluke
 • เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II | Fluke

คุณลักษณะสำคัญ

เครื่องมือทดสอบวิเคราะห์มอเตอร์แบบพกพาที่สมบูรณ์แบบ 438-II สามารถช่วยค้นหา คาดการณ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาคุณภาพพลังงานไฟฟ้าในระบบจ่ายพลังงานสามเฟสหรือเฟสเดียว ในขณะเดียวกันก็มอบข้อมูลเครื่องกลและไฟฟ้าที่ช่างเทคนิคต้องการในการประเมินสมรรถนะของมอเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วัดพารามิเตอร์สำคัญในมอเตอร์ที่ออนไลน์โดยตรงและมอเตอร์ที่ขับโดยระบบไดรฟ์ความถี่แปรผันที่เจาะจง รวมถึงแรงบิด RPM กำลังทางกล และประสิทธิภาพของมอเตอร์
 • ทำการวิเคราะห์มอเตอร์แบบไดนามิก โดยการพล็อตตัวคูณลดพิกัดของมอเตอร์เทียบกับโหลดตามคู่มือของ NEMA/IEC
 • คำนวณประสิทธิภาพและพลังงานเครื่องกล โดยไม่จำเป็นต้องมีเซนเซอร์เครื่องกล สามารถใช้งานได้ทันทีโดยเพียงแค่เชื่อมต่อกับตัวนำอินพุต
 • วัดพารามิเตอร์พลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า พลังงาน ค่ากำลังปรากฏ ตัวประกอบกำลัง ความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิค และความไม่สมดุลเพื่อระบุลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์
 • ระบุปัญหาคุณภาพพลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดันตก แรงดันเพิ่ม แรงดันเกิน ฮาร์โมนิค และความไม่สมดุล
 • เทคโนโลยีข้อมูล PowerWave บันทึกข้อมูล RMS ได้อย่างรวดเร็ว และแสดงค่าเฉลี่ยครึ่งรอบและรูปแบบคลื่นเพื่อกำหนดลักษณะไดนามิกของระบบไฟฟ้า (การเริ่มต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, การสลับ UPS เป็นต้น)
 • ฟังก์ชันตรวจจับรูปแบบคลื่นจะตรวจจับเหตุการณ์ที่ตรวจพบในทุกโหมด 100/120 รอบ (50/60 Hz) โดยไม่ต้องตั้งค่า
 • โหมดแรงดันเกินอัตโนมัติจะตรวจจับข้อมูลรูปแบบคลื่นที่ 200 kS/s ในทุกเฟสในเวลาเดียวกันสูงสุด 6 kV
 • ใช้งานได้กับ Fluke Connect®* – ดูข้อมูลบนตัวอุปกรณ์ผ่านแอปมือถือ Fluke Connect และซอฟต์แวร์เดสก์ท็อป PowerLog 430-II
 • ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 600 V CAT IV/1000 V CAT III สำหรับการใช้งานร่วมกับจุดที่กระแสไฟฟ้าเข้าอาคารและอุปกรณ์ที่รับกระแสไฟฟ้าตามลำดับ
 

ฟังก์ชันการวัดเชิงกลของ Fluke 438-II

ทอร์กของมอเตอร์
คำนวณปริมาณของแรงหมุน (แสดงในหน่วย lb.ft หรือ Nm) ที่มอเตอร์สร้างขึ้นและส่งให้กับโหลดทางกลขับเคลื่อน ทอร์กของมอเตอร์เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดเพียงตัวเดียวที่กำหนดลักษณะของสมรรถนะเชิงกลแบบฉับพลันของอุปกรณ์ที่หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ความเร็วของมอเตอร์
แสดงความเร็วในการหมุนของเพลามอเตอร์แบบฉับพลัน เมื่อรวมกับทอร์กของมอเตอร์ ความเร็วของมอเตอร์จะแสดงสมรรถนะเชิงกลชั่วขณะของอุปกรณ์ที่หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

โหลดทางกลของมอเตอร์
วัดพลังงานกลที่เกิดขึ้นจริง (แสดงในหน่วย hp หรือ kW) ที่มอเตอร์สร้างขึ้น และให้การเชื่อมโยงกับสภาพโหลดเกินโดยตรง โดยไม่อิงกับกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เพียงอย่างเดียว

ประสิทธิภาพของมอเตอร์
แสดงประสิทธิภาพของมอเตอร์แต่ละตัวภายในเครื่องจักร สายการผลิต โรงผลิต และ/หรืออาคารสถานที่ ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นงานจักรกลที่มีประโยชน์ โดยการรวมกลุ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์ทั้งหมดที่มี เราจะสามารถประมาณยอดรวมของประสิทธิภาพได้ การเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่คาดไว้ในสภาพการใช้งานที่เฝ้าสังเกตสามารถช่วยหาปริมาณค่าใช้จ่ายที่เชื่อมโยงกับการขาดประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของมอเตอร์

วิธีการทำงาน
โดยใช้อัลกอริธึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์และคุณภาพพลังงานไฟฟ้า Fluke 438-II ใช้กระแสไฟฟ้าสามเฟสและรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า เพื่อคำนวณทอร์ก ความเร็ว โหลด และประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่อัตราอัพเดต 1 วินาที ช่องว่างอากาศของมอเตอร์ที่สังเกตเห็นจากรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการวัด ไม่จำเป็นต้องทดสอบเซนเซอร์เครื่องกลและทดสอบมอเตอร์เชิงลึกขณะไม่หมุน จึงทำให้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยรวมเร็วขึ้นกว่าเดิม

ประเภทมอเตอร์
Fluke 438-II สามารถวิเคราะห์ทั้งมอเตอร์ออนไลน์โดยตรงและมอเตอร์ที่ขับด้วยระบบไดรฟ์ความถี่แปรผัน (VFD) VFD จะต้องเป็นระบบที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้า (VSI) โดยมีช่วงแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ 40 ถึง 70Hz และช่วงของตัวนำ 2.5kHz ถึง 20kHz

 

Motor Analyzer Electrical การวิเคราะห์มอเตอร์ไฟฟ้า

Fluke 438-II แจกแจงพารามิเตอร์ไฟฟ้าออกมาอย่างละเอียดสมบูรณ์ ก่อนที่จะเริ่มการวิเคราะห์มอเตอร์ ขอแนะนำให้สร้างบรรทัดฐานการวัดคุณภาพพลังงานไฟฟ้า เพื่อประเมินสถานะฮาร์โมนิคและความไม่สมดุลของระบบจ่ายไฟฟ้าขาออก เนื่องจากสองคุณสมบัตินี้อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อสมรรถนะของมอเตอร์

เมื่ออยู่ในโหมด Motor Analysis (การวิเคราะห์มอเตอร์ไฟฟ้า) จะมีการสรุปผลสมรรถนะด้านไฟฟ้า สมรรถนะทางกล และการปรับลดกระแส (ตามคำแนะนำของ NEMA)

ระดับความรุนแรงสี่สีที่เข้าใจได้ง่ายบ่งบอกถึงสมรรถนะมอเตอร์ที่สัมพันธ์กับระดับพารามิเตอร์ไฟฟ้าที่แนะนำ ซึ่งได้แก่กำลังไฟฟ้าพิกัด ตัวประกอบกำลัง ความไม่สมดุล และฮาร์โมนิค

 

Motor Analyzer Mechanical สำหรับพลังงานกลคุณสามารถดูพลังงานกลขาออกพร้อมกับทอร์กและความเร็วของมอเตอร์ได้ทันที พลังงานกลขาออกจะถูกเปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟ้าทันที เพื่อให้คุณได้รับค่าวัดประสิทธิภาพแบบสด ด้วยคุณสมบัตินี้คุณจะสามารถวัดสมรรถนะเครื่องจักรในระหว่างแต่ละรอบการทำงานได้อย่างง่ายดาย

 

Motor NEMA Derating หน้าจอการปรับลดกระแส NEMA จะได้รับการอัปเดตเมื่อโหลดและสภาวะไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป และทุกค่าวัดใหม่จะได้รับการบันทึกลงบนกราฟค่าความคลาดเคลื่อนเป็น “+” ในตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่ามอเตอร์อยู่ภายในค่าความคลาดเคลื่อน แต่อยู่ใกล้กับเซอร์วิสแฟคเตอร์ ซึ่งบ่งบอกว่าอาจจำเป็นต้องลดผลกระทบจากคุณภาพพลังงานไฟฟ้า การบำรุงรักษามอเตอร์ หรือการปรับปรุงสมรรถนะอื่นๆ หากทำการทดสอบเหล่านี้บ่อยครั้งเป็นเวลานานๆ ก็จะสามารถสร้างค่ามาตรฐานที่ทราบและแนวโน้มสมรรถนะขึ้นมาได้ ทำให้ตัดสินใจลงทุนบำรุงรักษาได้อย่างเข้าใจถ่องแท้

 

*เครื่องมือบางรุ่นสามารถใช้ได้ในบางประเทศ โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายของ Fluke ที่อยู่ใกล้บ้าน

รับตัวอย่างฟรี

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II

เครื่องมือทดสอบวิเคราะห์มอเตอร์แบบพกพาที่สมบูรณ์แบบ 438-II สามารถช่วยค้นหา คาดการณ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาคุณภาพพลังงานไฟฟ้าในระบบจ่ายพลังงานสามเฟสหรือเฟสเดียว ในขณะเดียวกันก็มอบข้อมูลเครื่องกลและไฟฟ้าที่ช่างเทคนิคต้องการในการประเมินสมรรถนะของมอเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วัดพารามิเตอร์หลักบนมอเตอร์ที่สตาร์ทแบบต่อตรง รวมถึงทอร์ก RPM พลังงานเครื่องกล และประสิทธิภาพของมอเตอร์
 • ทำการวิเคราะห์มอเตอร์แบบไดนามิก โดยการพล็อตตัวคูณลดพิกัดของมอเตอร์เทียบกับโหลดตามคู่มือของ NEMA/IEC
 • คำนวณประสิทธิภาพและพลังงานเครื่องกล โดยไม่จำเป็นต้องมีเซนเซอร์เครื่องกล สามารถใช้งานได้ทันทีโดยเพียงแค่เชื่อมต่อกับตัวนำอินพุต
 • วัดพารามิเตอร์พลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า พลังงาน ค่ากำลังปรากฏ ตัวประกอบกำลัง ความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิค และความไม่สมดุลเพื่อระบุลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์
 • ระบุปัญหาคุณภาพพลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดันตก แรงดันเพิ่ม แรงดันเกิน ฮาร์โมนิค และความไม่สมดุล
 • เทคโนโลยีข้อมูล PowerWave บันทึกข้อมูล RMS ได้อย่างรวดเร็ว และแสดงค่าเฉลี่ยครึ่งรอบและรูปแบบคลื่นเพื่อกำหนดลักษณะไดนามิกของระบบไฟฟ้า (การเริ่มต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, การสลับ UPS เป็นต้น)
 • ฟังก์ชันตรวจจับรูปแบบคลื่นจะตรวจจับเหตุการณ์ที่ตรวจพบในทุกโหมด 100/120 รอบ (50/60 Hz) โดยไม่ต้องตั้งค่า
 • โหมดแรงดันเกินอัตโนมัติจะตรวจจับข้อมูลรูปแบบคลื่นที่ 200 kS/s ในทุกเฟสในเวลาเดียวกันสูงสุด 6 kV
 • ใช้งานได้กับ Fluke Connect®* – ดูข้อมูลบนตัวอุปกรณ์ผ่านแอปมือถือ Fluke Connect และซอฟต์แวร์เดสก์ท็อป PowerLog 430-II
 • ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 600 V CAT IV/1000 V CAT III สำหรับการใช้งานร่วมกับจุดที่กระแสไฟฟ้าเข้าอาคารและอุปกรณ์ที่รับกระแสไฟฟ้าตามลำดับ

ฟังก์ชันการวัดเชิงกลของ Fluke 438-II

ทอร์กของมอเตอร์
คำนวณปริมาณของแรงหมุน (แสดงในหน่วย lb.ft หรือ Nm) ที่มอเตอร์สร้างขึ้นและส่งให้กับโหลดทางกลขับเคลื่อน ทอร์กของมอเตอร์เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดเพียงตัวเดียวที่กำหนดลักษณะของสมรรถนะเชิงกลแบบฉับพลันของอุปกรณ์ที่หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ความเร็วของมอเตอร์
แสดงความเร็วในการหมุนของเพลามอเตอร์แบบฉับพลัน เมื่อรวมกับทอร์กของมอเตอร์ ความเร็วของมอเตอร์จะแสดงสมรรถนะเชิงกลชั่วขณะของอุปกรณ์ที่หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

โหลดทางกลของมอเตอร์
วัดพลังงานกลที่เกิดขึ้นจริง (แสดงในหน่วย hp หรือ kW) ที่มอเตอร์สร้างขึ้น และให้การเชื่อมโยงกับสภาพโหลดเกินโดยตรง โดยไม่อิงกับกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เพียงอย่างเดียว

ประสิทธิภาพของมอเตอร์
แสดงประสิทธิภาพของมอเตอร์แต่ละตัวภายในเครื่องจักร สายการผลิต โรงผลิต และ/หรืออาคารสถานที่ ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นงานจักรกลที่มีประโยชน์ โดยการรวมกลุ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์ทั้งหมดที่มี เราจะสามารถประมาณยอดรวมของประสิทธิภาพได้ การเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่คาดไว้ในสภาพการใช้งานที่เฝ้าสังเกตสามารถช่วยหาปริมาณค่าใช้จ่ายที่เชื่อมโยงกับการขาดประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของมอเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II

รายละเอียดการวัดไดรฟ์
ประเภทมอเตอร์ 3 เฟสแบบอะซิงโครนัส (เหนี่ยวนำ)
แหล่งพลังงาน ไดรฟ์ความเร็วแปรผัน
ช่วงความถี่ของมอเตอร์ 40Hz ถึง 70Hz
แรงดันไฟฟ้าเกิน/ตกจากค่าเส้นโค้ง V/f ปกติ (%) -15% ถึง +15%
ช่วงความถี่ตัวนำ 2.5kHz – 20kHz
เทคโนโลยีไดรฟ์ความเร็วแปรผันที่ครอบคลุมใน 438-II
ประเภทอินเวอร์เตอร์ VSI เท่านั้น (ควบคุมแรงดันไฟฟ้า)*
วิธีการควบคุม การควบคุม V/f, เวคเตอร์แบบวงจรเปิด, เวคเตอร์แบบวงจรปิด, ไดรฟ์แบบมีตัวเข้ารหัส
ความถี่ 40 ถึง 70 Hz
* ไดรฟ์ VSI เป็นไดรฟ์ที่พบมากที่สุด ไดรฟ์ CSI ที่เป็นทางเลือกจะใช้ในงานที่มีกำลังสูง
เทคโนโลยีไดรฟ์ความเร็วแปรผันที่ไม่ครอบคลุมใน 438-II
ประเภทอินเวอร์เตอร์ CSI (อินเวอร์เตอร์แหล่งกระแสไฟฟ้า)
ประเภทมอเตอร์ ไม่ซิงโครนัส (DC, สเต็ปเปอร์, แม่เหล็กถาวร ฯลฯ)
ความถี่ของมอเตอร์ <40 และ >70 Hz
ข้อมูลจำเพาะทางกลไก
สามารถดำเนินการวัดด้านเครื่องกลกับมอเตอร์ที่สตาร์ทแบบต่อตรงด้วยการเชื่อมต่อแบบ 3 เส้น
ช่วง ความละเอียด ความแม่นยำ ขีดจำกัดเริ่มต้น
การวัดมอเตอร์
พลังมอเตอร์

ทางกล
0.7 kW ถึง 746 kW

1 hp ถึง 1000 hp
0.1 kW

0.1 hp
±3% ="1"

±3% ="1"
100% = กำลังไฟฟ้าพิกัด

100% = กำลังไฟฟ้าพิกัด
ทอร์ก 0 Nm ถึง 10 000 Nm

0 lb ft ถึง 10 000 lb ft
0.1 Nm

0.1 lb ft
±5% ="1"

±5% ="1"
100% = ทอร์กพิกัด

100% = ทอร์กพิกัด
rpm 0 rpm ถึง 3600 rpm 1 rpm ±3% ="1" 100% = rpm พิกัด
ประสิทธิภาพ 0% ถึง 100% 0.10% ±3% ="1" ไม่มี
ความไม่สมดุล (NEMA) 0% ถึง 100% 0.10% ±0.15% 5%
ตัวประกอบแรงดัน*
ฮาร์โมนิค (NEMA)
0 ถึง 0.20 ±1.5% 0.15
ตัวคูณลดพิกัด*
ความไม่สมดุล
0.7 ถึง 1.0 ตามที่แสดงไว้ ไม่มี
ตัวคูณลดพิกัด*
ฮาร์โมนิค
0.7 ถึง 1.0 ตามที่แสดงไว้ ไม่มี
ตัวคูณลดพิกัด* NEMA
ทั้งหมด
0.5 ถึง 1.0 ตามที่แสดงไว้ ไม่มี
* ตัวคูณลดพิกัดจะไม่มีผลกับมอเตอร์ที่ใช้ไดรฟ์ความถี่แปรผัน
หมายเหตุ: สนับสนุนประเภทดีไซน์ของมอเตอร์ NEMA A, B, C, D & E และ IEC ประเภท H และ N
คำนวณทอร์กพิกัดจากกำลังไฟฟ้าพิกัดและความเร็วพิกัด
อัตราการอัพเดตค่าวัดมอเตอร์เท่ากับ 1x ต่อวินาที
ระยะเวลาของแนวโน้มเริ่มต้นเท่ากับ 1 สัปดาห์
="1"เพิ่มความไม่เที่ยง 5% เมื่อเลือกประเภทดีไซน์ของมอเตอร์เป็น Other (อื่นๆ)
ข้อมูลจำเพาะถูกต้องหากกำลังไฟฟ้ามอเตอร์ > 30 % ของกำลังไฟฟ้าพิกัด
ข้อมูลจำเพาะถูกต้องเมื่ออุณหภูมิขณะทำงานคงที่ เปิดมอเตอร์ด้วยความเร็วเต็มพิกัดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
(2-3 ชั่วโมงหากมอเตอร์มี 50 HP หรือสูงกว่า) เพื่อให้อุณหภูมิคงที่
ข้อกำหนดคุณสมบัติทางไฟฟ้า
รุ่น ช่วงการวัด ความละเอียด ความแม่นยำ
โวลต์
Vrms (ac+dc) 435-II เฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral 0.01 V ±0.1% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง**** 
Vpk 1 Vpk ถึง 1400 Vpk 1 V 5% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
ปัจจัยเครสต์ของแรงดันไฟฟ้า (CF) 1.0 > 2.8 0.01 ±5%
Vrms½ 435-II 0.1 V ±0.2% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
Vfund 435-II 0.1 V ±0.1% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
แอมป์ (ความแม่นยำที่ไม่รวมความแม่นยำของแคลมป์)
แอมป์ (ac +dc) i430-Flex 1x  5 A ถึง 6000 A 1 A ±0.5% ±5 จำนวนนับ
i430-Flex 10x 0.5 A ถึง 600 A 0.1 A ±0.5% ±5 จำนวนนับ
1mV/A 1x 5 A ถึง 2000 A 1A ±0.5% ±5 จำนวนนับ
1mV/A 10x 0.5 A A ถึง 200 A (ac เท่านั้น) 0.1 A ±0.5% ±5 จำนวนนับ
Apk i430-Flex  8400 Apk  1 Arms ±5%
1mV/A 5500 Apk 1 Arms ±5%
ปัจจัยเครสต์ (CF) A 1 ถึง 10 0.01 ±5%
Amps½ i430-Flex 1x  5 A ถึง 6000 A  1 A ±1% ±10 จำนวนนับ
i430-Flex 10x 0.5 A ถึง 600 A 0.1 A ±1% ±10 จำนวนนับ
1mV/A 1x  5 A ถึง2000 A  1A ±1% ±10 จำนวนนับ
1mV/A 10x 0.5 A A ถึง 200 A (ac เท่านั้น) 0.1 A ±1% ±10 จำนวนนับ
Afund i430-Flex 1x  5 A ถึง 6000 A 1 A ±0.5% ±5 จำนวนนับ
i430-Flex 10x  0.5 A ถึง 600 A 0.1 A ±0.5% ±5 จำนวนนับ
1mV/A 1x  5 A ถึง 2000 A 1A ±0.5% ±5 จำนวนนับ
1mV/A 10x  0.5 A A ถึง 200 A (ac เท่านั้น) 0.1 A ±0.5% ±5 จำนวนนับ
เฮิร์ตซ์
Hz Fluke 435 @ 50 Hz ค่ากลาง 42.500 Hz ถึง 57.500 Hz เวอร์ชัน 0.001 Hz ±0.01 Hz
Fluke 435 @ 60 Hz ค่ากลาง 51.000 Hz ถึง 69.000 Hz เวอร์ชัน 0.001 Hz ±0.01 Hz
พลังงาน
วัตต์ (VA, var) i430-Flex สูงสุด 6000 MW 0.1 W ถึง 1 MW ±1% ±10 จำนวนนับ
1 mV/A สูงสุด 2000 MW 0.1 W ถึง 1 MW ±1% ±10 จำนวนนับ
ปัจจัยกำลัง (Cos j/DPF) 0 ถึง 1 0.001 ±0.1% ที่สภาพโหลดปกติ
พลังงาน
kWh (kVAh, kvarh) i430-Flex 10x ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V ±1% ±10 จำนวนนับ
การสูญเสียพลังงาน i430-Flex 10x ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V ±1% ±10 จำนวนนับ ไม่รวมความแม่นยำของความต้านทานของสาย
ฮาร์โมนิก
ลำดับของฮาร์โมนิค (n) DC, การจัดกลุ่ม 1 ถึง 50: กลุ่มฮาร์โมนิคตามมาตรฐาน IEC 61000-4-7
ลำดับของอินเตอร์ฮาร์โมนิค (n) ปิด, การจัดกลุ่ม 1 ถึง 50: กลุ่มย่อยฮาร์โมนิคและอินเตอร์ฮาร์โมนิคตามมาตรฐาน IEC 61000-4-7
โวลต์ %f 0.0% ถึง 100% 0.1% ±0.1% ±n x 0.1%
%r 0.0% ถึง 100% 0.1% ±0.1% ±n x 0.4%
ค่าสัมบูรณ์ 0.0 ถึง 1000 V 0.1 V ±5% *
THD 0.0% ถึง 100% 0.1% ±2.5%
แอมป์ %f 0.0% ถึง 100% 0.1% ±0.1% ±n x 0.1%
%r 0.0% ถึง 100% 0.1% ±0.1% ±n x 0.4%
ค่าสัมบูรณ์ 0.0 ถึง 600 A 0.1 A ±5% ±5 จำนวนนับ
THD 0.0% ถึง 100% 0.1% ±2.5%
วัตต์ %f หรือ %r  0.0% ถึง 100% 0.1% ±n x 2%
ค่าสัมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V ±5% ±n x 2 % ±10 จำนวนนับ
THD 0.0% ถึง 100% 0.1% ±5%
มุมเฟส -360° ถึง +0° ±n x 1°
การกะพริบ
Plt, Pst, Pst(1 นาที) Pinst 0.00 ถึง 20.00 0.01 ±5%
ความไม่สมดุล
โวลต์ % 0.0% ถึง 20.0% 0.1% ±0.1%
แอมป์ % 0.0% ถึง 20.0% 0.1% ±1%
สัญญาณไฟฟ้าสายเมน
ระดับเกณฑ์ เกณฑ์ ขีดจำกัด และระยะเวลาของสัญญาณสามารถกำหนดโปรแกรมได้สำหรับความถี่ของสัญญาณสองความถี่
ความถี่ของสัญญาณ 60 Hz ถึง 3000 Hz เวอร์ชัน 0.1 Hz
V% เชิงสัมพันธ์ 0% ถึง 100% 0.10% ±0.4%
V3 ค่าสัมบูรณ์ (3 วินาทีโดยเฉลี่ย) 0.0 V ถึง 1000 V 0.1 V ±5% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ตัวเครื่อง อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ทนทาน ผ่านการพิสูจน์แรงกระแทกด้วยกรองหุ้มป้องกันในตัว และผ่านการพิสูจน์การป้องกันและฝุ่นละออง IP51 ตามมาตรฐาน IEC60529 เมื่อใช้งานในตำแหน่งตั้งแบบเอียง แรงกระแทกและการสั่นสะเทือน แรงกระแทก 30 g, ความสั่นสะเทือน: ไซนูซอยด์ 3 g, สุ่ม 0.03 g 2 /Hz ตามมาตรฐาน MIL-PRF-28800F Class 2
จอแสดงผล ความสว่าง: 200 cd/m 2 ตามปกติ โดยใช้ตัวแปลงไฟฟ้า 90 cd/m 2 ตามปกติ โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด: 127 มม. x 88 มม. (ทแยงมุม 153 มม./6.0 นิ้ว) ความละเอียด LCD: 320 x 240 พิกเซล ความคมชัดและความสว่าง: ผู้ใช้ปรับได้ ชดเชยอุณหภูมิ
หน่วยความจำ การ์ด SD 8GB (เป็นไปตามมาตรฐาน SDHC, กำหนดรูปแบบ FAT32) มาตรฐาน หน่วยความจำที่เป็นตัวเลือกสำหรับการบันทึกจอภาพและข้อมูลจำนวนมากถึง 32GB เพื่อการเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหน่วยความจำ)
นาฬิกาเวลาจริง การประทับเวลาและวันที่สำหรับโหมดแนวโน้ม การแสดงผลทรานเซียนท์ การตรวจสอบระบบ และการบันทึกเหตุการณ์
อุณหภูมิแวดล้อม
อุณหภูมิในการทำงาน 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C ไม่รวม แบตเตอรี่
อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 °C ~ +60 °C
ความชื้น +10 °C ~ +30 °C: 95% RH ไม่กลั่นตัว
+30 °C ~ +40 °C: 75% RH ไม่กลั่นตัว
+40 °C ~ +50 °C: 45% RH ไม่กลั่นตัว
ระดับความสูงในการใช้งานสูงสุด ถึง 2,000 ม. (6666 ฟุต) สำหรับ CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
ถึง 3,000 ม. (10,000 ฟุต) สำหรับ CAT III 600 V, CAT II 1000 V
ระดับความสูงในการเก็บรักษาสูงสุด 12 กม. (40,000 ฟุต)
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) EN 61326 (2005-12) สำหรับการแพร่กระจายและการป้องกัน
ส่วนติดต่อ USB-B ขนาดเล็ก, พอร์ต USB ที่แยกต่างหากสำหรับช่องใส่การ์ด SD เพื่อการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะอยู่ที่ด้านหลังแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
การรับประกัน สามปี (อะไหล่และค่าแรง) สำหรับอุปกรณ์หลัก, หนึ่งปีสำหรับอุปกรณ์เสริม

*± 5% ถ้าแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง ≥ 1 % แรงดันไฟฟ้าค่ากลาง ±0.05% ถ้าแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง < 1%
** ความถี่ค่ากลาง 50Hz/60Hz ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30
*** ไม่สนับสนุนการวัด 400Hz สำหรับการกะพริบ สัญญาณไฟฟ้าสายเมน และโหมดตรวจสอบ
**** สำหรับแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง 50 V ถึง 500 V

รุ่น: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II

Fluke-438-II

19-inch Single Unit Rack Mounting Kit plus synchronization cable

ซื้อเลย

Includes:

 • Test lead set
 • i430 Thin flexible current probes (4)
 • Battery
 • Power adapter
 • Combination WiFi/SD card
 • Soft carry case
 • CD Rom with PowerLog 430-II software and user documentation
Fluke-438-II/Basic
Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer/Basic
ซื้อเลย

Includes:

 • Test lead set
 • Battery
 • Power adapter
 • 8GB SD card
 • Soft carry case
 • CD Rom with PowerLog 430-II software and user documentation
Fluke-438-II/INTL

เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์และคุณภาพพลังงานไฟฟ้าสามเฟส เวอร์ชันสากล (ไม่รวมการ์ด SD WiFi FC)

ซื้อเลย

ประกอบไปด้วย:

 • ชุดสายวัดทดสอบ
 • หัววัดกระแสไฟฟ้าเส้นบางแบบยืดหยุ่น i430 (4)
 • แบตเตอรี่
 • ตัวแปลงไฟฟ้า
 • การ์ด SD 8GB
 • กระเป๋าใส่สำหรับพกพาแบบนุ่ม
 • CD-ROM พร้อมซอฟต์แวร์ PowerLog 430-II และเอกสารสำหรับผู้ใช้งาน
Fluke-438-II/MA

ชุดอัปเกรดเครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ 430-II

ซื้อเลย

ประกอบไปด้วย:

 • ชุดอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์มอเตอร์ไปยังเครื่องวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้า Fluke 434, 435 และ 437 ที่มีอยู่