ภาษาไทย

เลนส์อินฟราเรดมาตรฐาน 30 มม

  • Standard 30 mm Infrared Lens

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เลนส์อินฟราเรดมาตรฐาน 30 มม

เลนส์ที่มีขอบเขตการมองเห็นแบบมาตรฐานเพื่อใช้ในงานส่วนใหญ่ – ใช้งานได้กับรุ่น TiX1000, TiX660 และ TiX640

การใช้งาน: การวิจัยและการพัฒนา, งานสาธารณูปโภค, การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์, การควบคุมคุณภาพระดับอุตสาหกรรม, การตรวจสอบอาคาร, การถ่ายภาพทางอากาศ และงานด้านสัตว์แพทย์

ข้อมูลจำเพาะ: เลนส์อินฟราเรดมาตรฐาน 30 มม

ลักษณะทั่วไป
คำอธิบายเกี่ยวกับเลนส์เลนส์มาตรฐาน
ระยะโฟกัส30 มม.
โฟกัส0.72 ม.
1024 x 768
iFOV0.6 mRad
FOV32.4 x 24.7°
640 x 480
iFOV0.8 mRad
FOV30.9 x 23.1°

รุ่น: เลนส์อินฟราเรดมาตรฐาน 30 มม

FLK-Xlens/Stan
ซื้อเลย

Applications: Research and development, utilities, predictive maintenance, industrial quality control, building inspection, aerial imagery, and veterinary.
Compatible with TiX1000, TiX660 and TiX640 infrared cameras.