ภาพรวมผลิตภัณฑ์: FLK-XLens Cal

การสอบเทียบเลนส์สำหรับเลนส์มุมกว้าง เลนส์มาตรฐาน และเลนส์ถ่ายไกลที่เพิ่มมาหลังจากการสั่งซื้อกล้องเริ่มแรก แนะนำให้สอบเทียบเลนส์ทุก ๆ 2 ปี เลนส์มาโครไม่จำเป็นต้องทำการสอบเทียบแยก เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเลนส์ที่สอบเทียบ

รุ่น: FLK-XLens Cal

FLK-XLens-Cal

Single lens calibration for wide angle

ซื้อเลย

Standard and telephoto lenses for 1024 or 640 lenses for the TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.