ภาพรวมผลิตภัณฑ์: FLK-XCalibration

การตรวจสอบและการสอบเทียบเลนส์และกล้อง 30 มม. มาตรฐาน โดยใช้เลนส์ 1024 หรือ 640 แนะนำให้ดำเนินการทุก ๆ สองปี

รุ่น: FLK-XCalibration

FLK-XCalibration

Check up and calibration of the standard 30 mm lens and camera, either 1024 or 640 lenses

ซื้อเลย

Suggested every two years.

For the TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.