ภาษาไทย

Fluke i1730-flex1500 iFlex® Current Clamp

  • Fluke i1730-flex1500 iFlex® Current Clamp

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke i1730-flex1500 iFlex® Current Clamp

หัววัดกระแสไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น iFlex ขนาด 12 นิ้ว ของเครื่องมือบันทึกพลังงาน Fluke 1730 ตรวจวัดได้ถึง 1500A AC พร้อมกับให้ความยืดหยุ่นในการตรวจวัดที่สูงล้ำ หัววัด iFlex เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องมือบันทึก ซึ่งจะแสดงการตรวจวัดกระแสไฟฟ้า โดยปราศจากปัจจัยด้านอัตราส่วนหัววัดที่ผิดพลาด สายไฟความยาว 1.8 ม. (6 ฟุต) ช่วยให้สามารถแยกตำแหน่งการตรวจวัดและเครื่องมือบันทึกออกจากกันได้ ทำให้การดูหน้าจอแสดงผลง่ายยิ่งขึ้น สายเคเบิล iFlex ของเครื่องมือบันทึกพลังงาน Fluke 1730 มีอยู่ในรุ่นขนาด 12, 24 และ 36 นิ้ว

รุ่น: Fluke i1730-flex1500 iFlex® Current Clamp

Fluke i1730-flex1500

A 12 inch Current Clamp

ซื้อเลย

1500A 12 inch