กระเป๋าแบบนุ่มสำหรับ DMM และ Visual IR Thermometer

  • กระเป๋าแบบนุ่มสำหรับ DMM และ Visual IR Thermometer | Fluke

คุณลักษณะสำคัญ

  • กระเป๋าแบบมีซิปที่มีกระเป๋าด้านในและที่ร้อยเข็มขัด
  • รับประกันหนึ่งปี
ซื้อเลย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: กระเป๋าแบบนุ่มสำหรับ DMM และ Visual IR Thermometer

กระเป๋าแบบมีซิปที่มีกระเป๋าด้านในและที่ร้อยเข็มขัด

  • กระเป๋าแบบมีซิปที่มีกระเป๋าด้านในและที่ร้อยเข็มขัด
  • รับประกันหนึ่งปี

รุ่น: กระเป๋าแบบนุ่มสำหรับ DMM และ Visual IR Thermometer

แหล่งข้อมูล: กระเป๋าแบบนุ่มสำหรับ DMM และ Visual IR Thermometer