ภาษาไทย

กระเป๋าแบบนุ่มสำหรับ DMM และ Visual IR Thermometer

  • Fluke C90 Soft Case for DMM and Visual IR Thermometers

คุณลักษณะสำคัญ

  • กระเป๋าแบบมีซิปที่มีกระเป๋าด้านในและที่ร้อยเข็มขัด
  • รับประกันหนึ่งปี

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: กระเป๋าแบบนุ่มสำหรับ DMM และ Visual IR Thermometer

กระเป๋าแบบมีซิปที่มีกระเป๋าด้านในและที่ร้อยเข็มขัด

  • กระเป๋าแบบมีซิปที่มีกระเป๋าด้านในและที่ร้อยเข็มขัด
  • รับประกันหนึ่งปี

รุ่น: กระเป๋าแบบนุ่มสำหรับ DMM และ Visual IR Thermometer