ภาษาไทย
  • Fluke C12A Meter Case - 1

คุณลักษณะสำคัญ

  • Zippered carrying case with inside pockets and belt loop
  • 1 year warranty

รุ่น: Fluke C12A Meter Case

C12AFluke C12A
Fluke C12A Meter Case
ซื้อเลย