Pålitliga effektmätare

PAS (strömanalysprogram) (.zip)

PAS med rapportskrivare (.zip)

PAS med rapportskrivare och avsökning (.zip)
Strömanalysprogram (PAS, Power Analysis Software) och fast programvara för elmätar-, flerpunkts- och InSite-produkter.
Version 5.03.001 (med den senaste fasta produktprogramvaran)
Modellnummer: 901, 905, 1000, 1001, 1500, 1501, 1650, 1656, 1941, 1942, 1948, 1949.

Scenario-programvara version 1.4.7.4 (.zip)