Mätinstrument för elkvalitet i enfassystem

Delar av den elektriska utrsutningen i anläggningen drivs med enfas växelström eller ibland med likström. Fluke mätinstrument för elkvalitet i enfassystem mäter och loggar antingen växel- eller likström beroende på modell. Den här kombinationen gör det möjligt att snabbt upptäcka var de potentiella problemen i elsystemet ligger. Utrustad med en Fluke mätinstrument för elkvalitet i enfassystem är det möjligt att mäta många olika parametrar för att hålla utrustningen i drift säkert och tillförlitligt. Oavsett om du har ett eluttag med oregelbundna avbrott eller UPS-enheter som inte fungerar, har Fluke verktygen du behöver.