Swedish

Fluke Infrared Camera Products CarePlans

 • Fluke Infrared Camera Products CarePlans
 • Fluke Infrared Camera Products CarePlans

Nyckelfunktioner

Välj mellan supportavtal på ett år i nivåerna guld, silver eller brons.

Guldsupport

 • Lånekamera om ledtiden blir för lång
 • Ett års utökad garanti utöver fabriksgarantin
 • En NIST-spårbar kalibrering ingår under den utökade garantiperioden
 • NIST-spårbar kalibrering utförs vid behov under ett reparationsärende
 • 15 % rabatt på ordinarie pris på service som inte täcks av garantin, t.ex. oavsiktlig fysisk skada eller åverkan
 • Högsta prioritetshantering
 • 20 % rabatt på alla beställda prestandakontroller eller NIST-spårbara kalibreringar under tiden som fabriksgarantin och supportavtalet gäller.
 • Förnya ditt garantibrev årligen i upp till tre år (med oavbruten täckning)
 • Kostnadsfri program- och maskinvaruuppgradering när sådan är tillgänglig (produktändringsmeddelanden)
 • Meddelandeservice om planerade kalibreringsdatum, utgångsdatum för pågående supportavtal och uppdateringsmeddelanden

Silversupport

 • Ett års utökad garanti utöver fabriksgarantin
 • En prestandakontroll ingår under den utökade garantiperioden
 • Fullständig prestandakontroll där eventuella reparationer ingår
 • Högsta prioritetshantering
 • Rabatt på alla beställda prestandakontroller eller NIST-spårbara kalibreringar under tiden som fabriksgarantin och supportavtalet gäller.
 • Förnya ditt garantibrev årligen i upp till två år (med oavbruten täckning)
 • Kostnadsfri program- och maskinvaruuppdatering när sådan är tillgänglig (produktändringsmeddelanden)
 • Meddelandeservice om planerade kalibreringsdatum, utgångsdatum för pågående supportavtal och uppdateringsmeddelanden

Bronssupport

 • Ett års utökad garanti utöver fabriksgarantin
 • Prestandakontroll efter reparation
 • Högsta prioritetshantering
 • Rabatt på alla beställda prestandakontroller eller NIST-spårbara kalibreringar under tiden som fabriksgarantin och supportavtalet gäller
 • Kostnadsfri program- och maskinvaruuppdatering när sådan är tillgänglig (produktändringsmeddelanden)
 • Meddelandeservice om planerade kalibreringsdatum, utgångsdatum för pågående supportavtal och uppdateringsmeddelanden

När kan jag köpa supportavtalet?

Du kan köpa supportavtalet samtidigt som du beställer det nya instrumentet, eller när som helst inom sex månader från det ursprungliga inköpsdatumet med inköpsbevis från en auktoriserad återförsäljare (eller från tillverkningsdatumet utan inköpsbevis).

Så här genomför du köpet

Supportavtalet måste registreras innan det går att använda

Förregistrering krävs innan du kan beställa tjänsterna. Du förregistrerar dig genom att gå till www.fluke.com/careplans och hämta registreringsformuläret för supportavtalet. Du kan även erhålla ett registreringsformulär för supportavtalet genom att kontakta lokalt Fluke-kontor. Fyll i formuläret och bifoga det med din beställning.

När börjar garantin gälla?
Så fort du tagit emot supportavtalet och slutfört onlineregistreringen kan du börja utnyttja avtalets förmåner med högsta prioritetshantering, lånetjänster (endast för guldnivån) och rabatter på årliga prestandakontroller eller kalibreringar. Den utökade garantin för supportplanen börjar gälla när fabriksgarantiperioden löper ut. Under den utökade garantiperioden kan du utföra den prestandakontroll eller kalibrering som gäller för vald avtalsnivå.

REGLER och VILLKOR

Service, reparation och kalibrering för ett supportavtal är inte tillgängligt i alla länder. Kontrollera tillgängligheten med den lokala auktoriserade Fluke-återförsäljaren.

Du måste slutföra produktregistreringen för supportavtalet inom 30 dagar från det att du tar emot ditt avtalspaket.

Om du inte slutför registreringen kan det dröja innan vi kan behandla din beställning. Förseningar av den här typen beaktas inte vid beräkningen av den ursprungliga behandlingstiden som angavs innan vi tog emot din beställning.

Det krävs ett returgodsverifieringsnummer (RGV) vid alla serviceinlämningar under avtalstiden. Gå till www.fluke.com/serviceRMA för att erhålla ett RGV-nummer till din servicebeställning eller kontakta ditt Fluke-servicecenter.

Högsta prioritetshantering som ingår i avtalen innebär att vi anstränger oss till vårt yttersta för att din beställning ska behandlas av nästa lediga serviceresurs. Din beställning prioriteras framför beställningar utan avtal under hela serviceprocessen. Den här tjänsten gäller för instrumentet från det att du registrerar avtalet på vår webbplats och under hela den tid som fabriksgarantin och supportavtalet gäller.

Utökad garanti gäller för vanliga typer av instrumentreparationer. Instrument som har gått sönder på grund av fysisk åverkan, felaktig användning eller annan tillämpning än vad våra laboratorier föreskriver omfattas inte av supportavtalet, utan ordinarie pris på reparation och kalibrering gäller. Guldsupportavtalsinnehavare får 15 % rabatt på dessa servicekostnader utanför garantin.

Uppdateringar till produktändringsmeddelanden gäller åtgärder och specifikationer som är viktiga för att produkten ska fungera ordentligt. Endast viktiga (nivå 1 och 2) uppdateringar ingår i supportavtalen.

Kalibreringar och prestandakontroller som ingår i guld- och silveravtalen tillhandahålls bara under det förlängda garantiåret.

Rabatterade kalibreringar och prestandakontroller blir tillgängliga för avtalsinnehavaren under fabriksgarantiperioden.

Kalibreringar och prestandakontroller utförs inte och produktändringsmeddelanden installeras inte under avtalets löptid, om inte reparation krävs för instrumentet, eller om instrumentet utvärderats med inga fel hittade i vår teknikers slutliga analys. Under de omständigheter då inga fel hittats får avtalsinnehavare köpa en kalibrering eller prestandakontroll med 20 % rabatt på priset i aktuell prislista när kameran befinner sig i vårt labb.

Kalibreringscertfikat som följer med guldsupportavtalet är NIST-spårbara med data.

Prestandakontroller ser till att kameran arbetar inom angivna specifikationer. Trots att NIST-spårbar utrustning används under valideringsprocessen betraktas inte dessa kontroller som kalibreringar, och inget certifikat utfärdas för denna tjänst.

Meddelanden om pågående kalibrering, utgångsdatum för avtal och uppdateringar av produktändringsmeddelanden beror av den information du anger vid registreringen på vår webbplats.

Förnyade avtal får inget nytt supportavtalsnummer. Garantin fortsätter gälla under ursprungligt avtalsnummer. Du kan ändra till en annan nivå när avtalet skall förnyas. Ett tredje års garanti är bara tillgängligt om du köper ett guldavtal för det garantiåret, oavsett tidigare avtalsnivå. Du måste ha haft oavbruten garanti för samma kameraserienummer för att kunna förnya ett avtal. Du har 30 dagar på dig att betala ett förnyat avtal från det att det gamla avtalet löpt ut.

Kameraserienummer som inte registrerats i avtalsdatabasen kommer inte att behandlas förrän giltighet har fastställts av vårt labb. Förseningar därav betraktas inte som en del av den utlovade behandlingstiden.

Lånereturavtal måste skrivas under av innehavaren eller en auktoriserad inköpare på ditt företag innan en låneenhet enligt guldavtalet kan skickas ut.

Lånekameror skickas till guldsupportinnehavare under fabriksgarantiperioden och den utökade guldsupports löptid när den utlovad ledtiden överskrids med mer än 2 dagar, eller efter att enheten varit 10 dagar i vår serviceverkstad, det som inträffar först. Lånekameror är på grund av omfattande exportbestämmelser inte tillgängliga i alla länder. Om du är innehavare av guldsupportavtal i ett land där det inte finns lånekameror kommer vi att utse en särskild expeditör för din beställning för snabbast möjliga behandlingstid.

Behandlingstiden anses vara från mottagningsdatum för Fluke-servicelabbet till datum för returleverans. Leveranstiden ingår inte i behandlingstiden.

Fluke skickar tillbaka ditt instrument kostnadsfritt med ett standardfraktalternativ. Specialbud och andra icke-standard- och prioritetsalternativ för leverans ingår inte i supportavtalen. Önskemål om prioriterad returleverans eller andra leveransalternativ kan anges vid servicebeställningen och när du erhållit ditt RGV-nummer. Ytterligare faktureringsauktorisering eller inköpsorder kan krävas i dessa fall. Fraktkostnader för inkommande leveranser till Fluke för service står supportinnehavaren för.

Supportavtalet kan föras över till en ny ägare om serienummerenheten som supportavtalet gäller förblir densamma.

Fler frågor?

Kontakta Fluke eller din auktoriserade Fluke-återförsäljare för mer information

Produktöversikt: Fluke Infrared Camera Products CarePlans

Underhålls- och förlängda garantiavtal för din Fluke-värmekamera

Reparationer kommer alltid oväntat och kan bli dyra. Säkra drift och håll nere servicekostnaden med Flukes guld-, silver- eller bronssupport.

Håll din kamera i toppskick och skydda din investering efter att fabriksgarantin löpt ut, i upp till ytterligare tre år.

Jämförelse Av Supportavtal
Guld Silver Brons
Lånekamera om ledtiden blir för lång X
En spårbar kalibrering med data under den utökade garantiperioden X
15 % rabatt på alla servicekostnader som inte täcks av garantin, t.ex. fysisk åverkan X
En prestandakontroll under den utökade garantiperioden X
Kan förnyas i upp till tre år X
Kan förnyas i upp till två år X X X
Prestandakontroll/kalibrering vid reparation X X X
Högsta prioritet vid servicehantering X X X
20 % rabatt på beställda kalibreringar/prestandakontroller under tiden som fabriksgarantin och supportavtalet gäller X X X
Program- och maskinvaruuppdateringar X X X
Meddelandetjänster X X X

Specifikationer: Fluke Infrared Camera Products CarePlans

When you purchase a Silver CarePlan, you receive a support plan, which enables you to control your operating costs and protect your investment in a Fluke thermal imaging camera. Purchase this plan if you want free repairs and one annual free performance check, but not necessarily a calibration.

 • One free annual performance check, during extended warranty period
 • Free repairs for the extended warranty period
 • Full performance check with any needed repair during your extended warranty period
 • First-on-Bench priority handling, and pre-paid freight upon instrument return
 • Free firmware and hardware upgrade when available
 • Notification of calibration due date, pending plan expiration dates, and update notices
 • Choose between one, two or three years extended warranty coverage beyond your original factory warranty, and renew annually for up to two years with uninterrupted coverage
 • 20% discount on any out-of-plan services charges such as physical damage, calibrations or additional performance checks

Qualifying for your CarePlan purchase

You may purchase your CarePlan at the time you order your new instrument or anytime within six months of original purchase date with proof of purchase from an authorized dealer (or from date of manufacture without proof of purchase). View other terms and conditions.

Modeller: Fluke Infrared Camera Products CarePlans

Fluke Infrared Camera Products

CarePlans

Köp den

When you purchase a Gold CarePlan, you receive a comprehensive instrument calibration and repair support plan that minimizes your downtime, protects your investment in a Fluke thermal imaging camera, and saves you up to 70% off the cost of out-of-plan factory calibrations. Purchase this plan if you calibrate your product annually.

 • Fluke’s highest level of calibration service, performed annually during extended warranty period, and on needed repair incident
 • Notification of calibration due date, pending plan expiration dates, and update notices
 • Free repairs during the extended warranty period
 • First-on-Bench priority handling, and pre-paid freight upon instrument return
 • Loaner camera on extended repair
 • Free firmware and hardware upgrade when available
 • Opportunity to choose between one, two or three years extended warranty coverage beyond your original factory warranty, and renew annually for up to three years with uninterrupted coverage
 • 20% discount on addition calibrations or performance check during factory and extended warranty periods
 • 15% discount on any out-of-plan services charges such as physical damage

Qualifying for your CarePlan purchase

You may purchase your CarePlan at the time you order your new instrument or anytime within six months of original purchase date with proof of purchase from an authorized dealer (or from date of manufacture without proof of purchase). View other terms and conditions.