Swedish

Fluke TPS Shunt 5A

Specifikationer: Fluke TPS Shunt 5A

 

Allmänna specifikationer
Mätområde kan väljas för varje programvara
 0 till 10 A
Toppström för sinusströmmar
 21,9 A
 Imax=10 A
Egentligt fel
 0,2 %
Frekvensområde
 DC till 3,0 kHz
Arbetsspänning
 300 V CAT IV
Fasfel
 0,1°
Käftöppning
 -

Fel i % för mätområde vid 23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K, för 48 till 65 Hz
Fasvinkelfel vid nominell ström
Imax maximal ström utan tidsgräns (för ac- och dc-shuntar)

Modeller: Fluke TPS Shunt 5A

TPS Shunt 5A
Köp den