Fluke 438-II Elkvalitet och Motor Analyzer

 • Fluke 438-II Elkvalitets- Och Motoranalysator | Fluke
 • Fluke 438-II Elkvalitets- Och Motoranalysator | Fluke
 • Fluke 438-II Elkvalitets- Och Motoranalysator | Fluke
 • Fluke 438-II Elkvalitets- Och Motoranalysator | Fluke

Nyckelfunktioner

438-II är det idealiska portabla testverktyget för motoranalys som kan hjälpa till att lokalisera, förutse, förebygga och felsöka elkvalitetsproblem i kraftförsörjningssystem med en- och trefas, medan det ger tekniker den mekaniska och elektriska information de behöver för att effektivt utvärdera motorprestanda.

 • Mät nyckelparametrar på direktstartade motorer och motorer drivna av vissa styrningar med olika frekvenser, inklusive vridmoment, varvtal, mekanisk effekt och motoreffektivitet
 • Utför dynamisk motoranalys genom att rita ett diagram över motorns nedklassningsfaktor jämfört med belastningen enligt NEMA/IEC:s riktlinjer
 • Beräkna mekanisk kraft och effektivitet utan behov av mekaniska givare, anslut bara till ingångsledarna så är du redo att sätta igång
 • Mät elparametrar såsom spänning, ström, effekt, skenbar effekt, effektfaktor, harmonisk distorsion och obalans för att identifiera egenskaper som påverkar motoreffektiviteten
 • Identifiera elkvalitetsproblem såsom spänningsfall och -toppar, transienter, övertoner och obalans
 • PowerWave-datateknik registrerar snabba RMS-data och visar halvperiodgenomsnitt och vågformer som karakteriserar elsystemdynamiken (generatorstarter, UPS-omkoppling etc.)
 • Funktionen för vågformsregistrering registrerar 100/120-perioder (50/60 Hz) för varje händelse som identifieras, i alla lägen, helt automatiskt
 • Automatiskt transientläge registrerar vågformsdata vid 200 kS/s samtidigt på alla faser upp till 6 kV.
 • Fluke Connect®-kompatibel* – visa data lokalt på instrumentet via mobilappen Fluke Connect och datorprogrammet PowerLog 430-II
 • Säkerhetsklassat för industriella tillämpningar. Klassat enligt 600 V CAT IV/1 000 V CAT III för användning vid serviceingång och nedströms
 

Mekaniska mätfunktioner hos Fluke 438-II

Motorns vridmoment
Beräknar mängden rotationskraft (visas i lb.ft eller Nm) som utvecklas av en motor och överförs till en driven mekanisk belastning. Motorns vridmoment är den enskilt viktigaste variabeln som karaktäriserar momentana mekaniska prestanda hos roterande utrustning som drivs av elmotorer.

Motorns varvtal
Tillhandahåller motoraxelns momentana rotationshastighet. I kombination med motorns vridmoment ger motorns varvtal en ögonblicksbild av mekaniska prestanda hos roterande utrustning som drivs av elmotorer.

Motorns mekaniska belastning
Mäter den faktiska mekaniska effekten (visas i hk eller kW) som produceras av motorer och ger en direkt koppling till överbelastningsförhållanden utan att bara basera den på motorströmmen.

Motoreffektivitet
Visar hur effektivt varje motor i en maskin, ett monteringsband, en fabrik och/eller anläggning omvandlar elkraft till användbart mekaniskt arbete. Genom att korrekt aggregera effektiviteten hos en population av motorer kan den totala (aggregerade) effektiviteten uppskattas. Jämförelser med förväntade motoreffektiviteter vid observerade driftsförhållanden kan hjälpa till att kvantifiera kostnaden förknippad med motorns energiineffektivitet.

Så här fungerar det
Med egenutvecklade algoritmer använder Fluke 438-II Elkvalitets- och motoranalysator vågformer över trefasström och -spänning för att beräkna motorns vridmoment, varvtal, belastning och effektivitet med en uppdateringsfrekvens på 1 sekund. Motorns luftspaltsfält, som observeras via vågformerna över spänning/ström, utgör grunden för mätningarna. Mekaniska givare och störande motorprovning utan belastning behövs inte, vilket gör det snabbare än någonsin att analysera övergripande elmotorprestanda.

Motortyper
Fluke 438-II kan analysera både direktstartade motorer och motorstyrningar med variabel frekvens (VFD). VFD måste vara ett spänningsstyrt system (VSI) med ett spännings-/frekvensområde på 40 till 70Hz och bärfrekvensområde på 2,5 kHz till 20 kHz.

 

Motor Analyzer Electrical Analys av elmotor

Fluke 438-II tillhandahåller en fullständig redovisning av elektriska parametrar. Innan du påbörjar motoranalys rekommenderar vi att du gör referensmätningar av elkvalitet för att bedöma tillståndet för övertoner och obalans på den elektriska uteffekten eftersom dessa två egenskaper kan ha en allvarlig negativ inverkan på motorprestanda.

I motoranalysläge sammanfattas resultaten för elektriska prestanda, mekaniska prestanda och nedklassning (enligt NEMA:s rekommendationer).

Den lättbegripliga allvarlighetsskalan på fyra nivåer visar motorns prestanda i förhållande till de rekommenderade nivåerna på elektriska parametrar, inklusive nominell effekt, effektfaktor, obalans och övertoner.

 

Motor Analyzer Mechanical För mekanisk effekt kan du omedelbart visa den mekaniska uteffekten tillsammans med motorns vridmoment och varvtal. Den mekaniska uteffekten jämförs omedelbart med elektrisk effekt för att förse dig med effektivitetsmätningar i realtid. Med den här funktionen kan du enkelt mäta maskinprestanda under varje moment.

 

Motor NEMA Derating Skärmen för NEMA-nedklassning uppdateras allteftersom belastningen och de elektriska förhållandena ändras, och varje ny mätning ritas in i toleransdiagrammet som ett "+". I det här exemplet ser vi att motorn är inom toleransen men nära servicefaktorn. Detta indikerar att det kan finnas ett behov av att förebygga dålig elkvalitet, göra motorunderhåll eller någon annan justering för att förbättra prestanda. Genom att regelbundet utföra dessa tester över tiden kan kända testnormer och prestandatrender skapas, vilket gör att du kan fatta välgrundade underhålls- och investeringsbeslut.

 

*Alla modeller finns inte tillgängliga i alla länder. Kontrollera med din lokala Fluke-representant.

Prisvinnare
Hämta en kostnadsfri demoKöp nu

Produktöversikt

438-II är det idealiska portabla testverktyget för motoranalys som kan hjälpa till att lokalisera, förutse, förebygga och felsöka elkvalitetsproblem i kraftförsörjningssystem med en- och trefas, medan det ger tekniker den mekaniska och elektriska information de behöver för att effektivt utvärdera motorprestanda.

 • Mät viktiga parametrar på direktstartade motorer, inklusive vridmoment, varvtal, mekanisk effekt och motoreffektivitet
 • Utför dynamisk motoranalys genom att rita ett diagram över motorns nedklassningsfaktor jämfört med belastningen enligt NEMA/IEC:s riktlinjer
 • Beräkna mekanisk kraft och effektivitet utan behov av mekaniska givare, anslut bara till ingångsledarna så är du redo att sätta igång
 • Mät elparametrar såsom spänning, ström, effekt, skenbar effekt, effektfaktor, harmonisk distorsion och obalans för att identifiera egenskaper som påverkar motoreffektiviteten
 • Identifiera elkvalitetsproblem såsom spänningsfall och -toppar, transienter, övertoner och obalans
 • PowerWave-datateknik registrerar snabba RMS-data och visar halvperiodgenomsnitt och vågformer som karakteriserar elsystemdynamiken (generatorstarter, UPS-omkoppling etc.)
 • Funktionen för vågformsregistrering registrerar 100/120-perioder (50/60 Hz) för varje händelse som identifieras, i alla lägen, helt automatiskt
 • Automatiskt transientläge registrerar vågformsdata vid 200 kS/s samtidigt på alla faser upp till 6 kV.
 • Fluke Connect®-kompatibel* – visa data lokalt på instrumentet via mobilappen Fluke Connect och datorprogrammet PowerLog 430-II
 • Säkerhetsklassat för industriella tillämpningar. Klassat enligt 600 V CAT IV/1 000 V CAT III för användning vid serviceingång och nedströms

Mekaniska mätfunktioner hos Fluke 438-II

Motorns vridmoment
Beräknar mängden rotationskraft (visas i lb.ft eller Nm) som utvecklas av en motor och överförs till en driven mekanisk belastning. Motorns vridmoment är den enskilt viktigaste variabeln som karaktäriserar momentana mekaniska prestanda hos roterande utrustning som drivs av elmotorer.

Motorns varvtal
Tillhandahåller motoraxelns momentana rotationshastighet. I kombination med motorns vridmoment ger motorns varvtal en ögonblicksbild av mekaniska prestanda hos roterande utrustning som drivs av elmotorer.

Motorns mekaniska belastning
Mäter den faktiska mekaniska effekten (visas i hk eller kW) som produceras av motorer och ger en direkt koppling till överbelastningsförhållanden utan att bara basera den på motorströmmen.

Motoreffektivitet
Visar hur effektivt varje motor i en maskin, ett monteringsband, en fabrik och/eller anläggning omvandlar elkraft till användbart mekaniskt arbete. Genom att korrekt aggregera effektiviteten hos en population av motorer kan den totala (aggregerade) effektiviteten uppskattas. Jämförelser med förväntade motoreffektiviteter vid observerade driftsförhållanden kan hjälpa till att kvantifiera kostnaden förknippad med motorns energiineffektivitet.

Så här fungerar det
Med egenutvecklade algoritmer använder Fluke 438-II Elkvalitets- och motoranalysator vågformer över trefasström och -spänning för att beräkna motorns vridmoment, varvtal, belastning och effektivitet med en uppdateringsfrekvens på 1 sekund. Motorns luftspaltsfält, som observeras via vågformerna över spänning/ström, utgör grunden för mätningarna. Mekaniska givare och störande motorprovning utan belastning behövs inte, vilket gör det snabbare än någonsin att analysera övergripande elmotorprestanda.

Modeller

Fluke-438-II

Elkvalitets- och motoranalysator för trefasström

Köp den

Innehåller:

 • Mätsladdssats
 • i430 tunna böjbara strömtänger (4)
 • Batteri
 • Strömadapter
 • Kombinerat WiFi/SD-kort
 • Mjuk väska
 • CD-Rom med PowerLog 430-II-program och användardokumentation
Fluke-438-II/Basic

Elkvalitets- och motoranalysator för trefasström utan flexiströmtänger (utan FC WiFi/SD-kort)

Köp den

Innehåller:

 • Mätsladdssats
 • Batteri
 • Strömadapter
 • 8GB SD-kort
 • Mjuk väska
 • CD-Rom med PowerLog 430-II-program och användardokumentation
Fluke-438-II/INTL

Elkvalitets- och motoranalysator för trefasström, internationell version (utan FC WiFi/SD-kort)

Köp den

Innehåller:

 • Mätsladdssats
 • i430 tunna böjbara strömtänger (4)
 • Batteri
 • Strömadapter
 • 8GB SD-kort
 • Mjuk väska
 • CD-Rom med PowerLog 430-II-program och användardokumentation
Fluke-438-II/MA

Uppgraderingspaket 430-II motoranalysator

Köp den

Innehåller:

 • Uppgradering av fast programvara som lägger till motoranalysfunktioner på elkvalitetsanalysatorer i Fluke 434-, 435- och 437-serien II

Specifikationer

Information om styrningsmätning
Motortyp Trefas asynkron (induktion)
Strömkälla Motorstyrning med variabel frekvens
Motorns frekvensområde 40Hz till 70Hz
Över-/underspänning från nominell V/f-kurva (%) -15% till +15%
Bärfrekvensområde 2,5 kHz – 20 kHz
Styrningar med variabelt varvtal som omfattas av 438-II
Omvandlartyp Endast VSI (spänningsstyrd)*
Styrning V/f-styrning, vektorstyrning utan återkoppling, vektorstyrning med återkoppling, styrningar med pulsgivare.
Frekvens 40 till 70 Hz
* VSI-styrning är den vanligaste styrningen. CSI-styrning används i tillämpningar med högre effekt.
Styrningar med variabelt varvtal som INTE omfattas av 438-II
Omvandlartyp CSI (strömkälleomvandlare)
Motortyper Asynkron (likström, stegmotor, permanentmagnet osv.)
Motorfrekvens <40 och >70 Hz
Mekaniska specifikationer
Mekaniska mätningar kan utföras på direktstartade motorer med en 3-ledarkoppling.
Mätområde Upplösning Noggrannhet Standardgräns
Motormätning
Mekanisk motoreffekt
 
0,7 kW till 746 kW

1 hk till 1 000 hk
0,1 kW

0,1 hk
±3% ="1"

±3% ="1"
100 % = nominell effekt

100 % = nominell effekt
Vridmoment 0 Nm till 10 000 Nm

0 lb ft till 10 000 lb ft
0,1 Nm

0,1 lb ft
±5% ="1"

±5% ="1"
100 % = nominellt vridmoment

100 % = nominellt vridmoment
Varvtal 0 rpm till 3 600 rpm 1 rpm ±3 % ="1" 100 % = nominellt varvtal
Effektivitet 0 % till 100 % 0,10 % ±3 % ="1" Ej tillgängligt
Obalans (NEMA) 0 % till 100 % 0,10 % ± 0,15 % 5 %
Spänningsfaktor*
för övertoner (NEMA)
0 till 0,20 ±1,5 % 0,15
Nedklassningsfaktor*
för obalans
0,7 till 1,0 indikativ Ej tillgängligt
Nedklassningsfaktor*
för övertoner
0,7 till 1,0 indikativ Ej tillgängligt
Total nedklassningsfaktor*
enligt NEMA
0,5 till 1,0 indikativ Ej tillgängligt
* Nedklassningsfaktorer gäller inte motorer styrda med variabel frekvens.
Obs! Stöder motordesigner av typerna NEMA A, B, C, D & E och IEC typ H och N.
Nominellt vridmoment beräknas från nominell effekt och nominellt varvtal.
Uppdateringsfrekvensen för motormätningar är 1x per sekund.
Standardvaraktigheten för trender är 1 vecka.
="1"Lägg till 5 % fel när du väljer en motordesign av typen Övriga
Specifikationen gäller för motoreffekt > 30 % av nominell effekt
Specifikationen gäller vid stabil arbetstemperatur. Kör motorn i minst 1 timme vid full belastning
(2-3 timmar om motorn är på 50 HK eller mer) för att erhålla stabil temperatur
Elektriska specifikationer
Modell Mätområde Upplösning Noggrannhet
Volt
Vrms (ac+dc) 435-II 1 V till 1 000 V fas till nolledare 0,01 V ± 0,1 % av nominell spänning****
Vpeak 1 Vpeak till 1400 Vpeak 1 V 5 % av nominell spänning
Spänningstoppfaktor (CF) 1,0 > 2,8 0,01 ±5%
Vrms½ 435-II 0,1 V ±0,2 % av nominell spänning
Vfund 435-II 0,1 V ±0,1 % av nominell spänning
Ampere (noggrannhet exklusive tångens onoggrannhet)
Ampere (ac + dc) i430-Flex 1x  5 A till 6 000 A 1 A ± 0,5 % ± 5 siffror
i430-Flex 10x 0,5 A till 600 A 0,1 A ± 0,5 % ± 5 siffror
1 mV/A 1x 5 A till 2 000 A 1A ± 0,5 % ± 5 siffror
1 mV/A 10x 0,5 A till 200 A (endast ac) 0,1 A ± 0,5 % ± 5 siffror
Apeak i430-Flex  8400 Apeak 1 Arms ±5%
1 mV/A 5500 Apeak 1 Arms ±5%
Crestfaktor A (CF) 1 till 10 0,01 ±5%
Amps½ i430-Flex 1x  5 A till 6 000 A 1 A ±1 % ± 10 siffror
i430-Flex 10x 0,5 A till 600 A 0,1 A ±1 % ± 10 siffror
1 mV/A 1x 5 A till 2000 A 1A ±1 % ± 10 siffror
1 mV/A 10x 0,5 A till 200 A (endast ac) 0,1 A ±1 % ± 10 siffror
Afund i430-Flex 1x  5 A till 6 000 A 1 A ±0,5 % ± 5 siffror
i430-Flex 10x  0,5 A till 600 A 0,1 A ± 0,5 % ± 5 siffror
1 mV/A 1x 5 A till 2 000 A 1A ± 0,5 % ± 5 siffror
1 mV/A 10x 0,5 A till 200 A (endast ac) 0,1 A ± 0,5 % ± 5 siffror
Hertz
Hz Fluke 435 vid 50 Hz nominell 42 500 Hz till 57 500 Hz 0,001 Hz ±0,01 Hz
Fluke 435 vid 60 Hz nominell 51 000 Hz till 69 000 Hz 0,001 Hz ±0,01 Hz
Strömförsörjning
Watt (VA, var) i430-Flex max 6 000 MW 0,1 W till 1 MW ±1 % ± 10 siffror
1 mV/A max 2 000 MW 0,1 W till 1 MW ±1 % ± 10 siffror
Effektfaktor (Cos j/DPF) 0 till 1 0,001 ± 0,1 % vid nominella lastvillkor
Energi
kWh (kVAh, kvarh) i430-Flex 10x Beroende på tångskala och nominell spänning ±1 % ± 10 siffror
Energiförlust i430-Flex 10x Beroende på tångskala och nominell spänning ± 1 % ± 10 siffror exklusive onoggrannhet till följd av ledningsresistans
Övertoner
Övertonsordning (n) DC, 1 till 50, gruppering: Övertonsgrupper i enlighet med IEC 61000-4-7
Interharmonisk ordning (n) OFF, 1 till 50, gruppering: Övertonsundergrupper och interharmoniska undergrupper i enlighet med IEC 61000-4-7
Volt %f 0,0 % till 100 % 0,1 % ± 0,1 % ± n x 0,1 %
%r 0,0 % till 100 % 0,1 % ± 0,1 % ± n x 0,4 %
Absolut 0,0 till 1 000 V 0,1 V ± 5 % *
THD 0,0 % till 100 % 0,1 % ±2,5 %
Ampere %f 0,0 % till 100 % 0,1 % ± 0,1 % ± n x 0,1 %
%r 0,0 % till 100 % 0,1 % ± 0,1 % ± n x 0,4 %
Absolut 0,0 till 600 A 0,1 A ±5% ± 5 siffror
THD 0,0 % till 100 % 0,1 % ±2,5 %
Watt %f eller %r  0,0 % till 100 % 0,1 % ± n x 2 %
Absolut Beroende på tångskala och nominell spänning ± 5 % ± n x 2 % ± 10 siffror
THD 0,0 % till 100 % 0,1 % ±5%
Fasvinkel -360° till +0° ± n x 1°
Flicker
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst 0,00 till 20,00 0,01 ±5%
Obalans
Volt % 0,0 % till 20,0% 0,1 % ±0,1 %
Ampere % 0,0 % till 20,0% 0,1 % ±1 %
Nätsignalering
Tröskelnivåer Tröskelvärden, gränsvärden och signaler kan programmeras för två signaleringsfrekvenser
Signaleringsfrekvens 60 Hz till 3 000 Hz 0,1 Hz
Relativ V% 0 % till 100 % 0,10 % ±0,4 %
Absolut V3s (medelvärde över 3 sek.) 0,0 V till 1 000 V 0,1 V ±5% av nominell spänning
Allmänna specifikationer
Hölje Design: Tålig och stötsäker med inbyggt skyddsfodral Dropp- och dammtåligt IP51 i enlighet med IEC60529 vid användning med bordsställ Stötar och vibrationer Stöt 30 g, vibration: 3 g sinusoid, slumpvis 0,03 g2/Hz enligt MIL-PRF-28800F klass 2
Display Ljusstyrka: 200 cd/m 2 typ. med nätdel, 90 cd/m2 vid batteridrift 127 mm x 88 mm (153 mm/6,0 tum diagonalt) LCD: 320 x 240 pixlar Kontrast och ljusstyrka: kan justeras av användaren, temperaturkompenserad
Minne 8 GB SD-kort (SDHC-kompatibel, FAT32-formaterad) standard, kan byggas ut till 32 GB Minnen för att lagra skärmar och data inklusive inspelningar (beroende på minnesutrymme)
Realtidsklocka Datum- och tidsstämpel för trendläge, transientvisning, systemmonitor och händelseinspelning
Miljö
Temperatur när instrumentet används 0 °C ~ +40 °C, +40 °C ~ +50 °C utan batteri
Förvaringstemperatur -20 °C ~ +60 °C
Luftfuktighet +10 °C ~ +30 °C: 95 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
+30 °C ~ +40 °C: 75 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
+40 °C ~ +50 °C: 45 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Maximal användningshöjd Upp till 2 000 m för CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Upp till 3 000 m för CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maximal lagringshöjd 12 km
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN 61326 (2005-12) för strålning och immunitet
Gränssnitt mini-USB-B, isolerad USB-port för anslutning till PC SD-kortplats bakom instrumentets batteri
Garanti Tre år på instrumentet, ett år på tillbehör

* ±5 % om ≥1 % av nominell spänning ±0,05 % av nominell spänning om <1 % av nominell spänning
** 50Hz/60Hz nominell frekvens enligt IEC 61000-4-30
*** 400 Hz-mätningar kan inte göras för brus, nätsignalering eller Monitor-läge.
****för nominell spänning 50 till 500 V.

Resurser