Fluke 435-serien II med elkvalitets- och energianalysatorer

 • Fluke 435-serien II Med Elkvalitets- Och Energianalysatorer | Fluke
 • Fluke 435-serien II Med Elkvalitets- Och Energianalysatorer | Fluke
 • Fluke 435-serien II Med Elkvalitets- Och Energianalysatorer | Fluke

Nyckelfunktioner

 • Effektivitet hos effektomvandlare: Mät samtidigt AC-uteffekt och DC-ineffekt i kraftförsörjningssystem med hjälp av en DC-strömtång (tillval).
 • PowerWave-datainspelning: Registrera snabba RMS-data, visa halvperioder och vågformer som karakteriserar elsystemdynamiken (generatorstarter, UPS-omkoppling och så vidare).
 • Kalkylator för beräkning av energiförluster: Mätningar av klassisk aktiv och reaktiv effekt, obalans och övertonseffekt, kvantifieras för att beräkna kostnaderna för energiförluster.
 • Felsökning i realtid: Analysera trender med hjälp av markörer och zoomverktyg.
 • Industrins högsta säkerhetskrav: Klassade enligt 600 V CAT IV/1000 V CAT III för användning vid serviceingång.
 • Mät alla tre faser och nolledare: Med de fyra medföljande flexibla strömtängerna i ännu tunnare utförande som kommer in i riktigt trånga ställen.
 • Automatisk trendvisning: Varje mätning spelas alltid in automatiskt utan särskilda inställningar.
 • Systemmonitor: Tio elkvalitetsparametrar på en skärm enligt elkvalitetsstandarden EN50160.
 • Loggerfunktion: Konfigurera för godtyckliga testvillkor med minne för upp till 600 parametrar med valfria intervaller.
 • Visa grafer och skapa rapporter: Med medföljande analysprogram.
 • Batterilivslängd: Drifttid på sju timmar per laddning med litiumjonbatteripack.

PowerWave-datainspelning
För vissa användare är växling och inkoppling av olika laster, en orsak till problem med elkvalitet. När laster växlas på kan strömförbrukningen orsaka spänningsfall till en nivå som gör att annan utrustning inte fungerar. PowerWave-funktionen som finns i modellerna i 435- och 437-serien II gör att användarna kan spela in spännings-, ström- och frekvenssignaler samtidigt i hög hastighet för att se vilken interaktion som eventuellt orsakar problem. PowerWave går längre än standardmässiga el-kvalitetsmätningar. PowerWaves snabba datainspelning gör att dynamiken kan karaktäriseras.

Vågformer för spänning och ström spelas in kontinuerligt under den angivna tidsperioden och visas detaljerat på skärmen; effektens vågform skapas från dessa data. Dessutom kan RMS-värden per halvperiod för spänning, ström, effekt och frekvens lagras och hämtas för analys. Den här funktionen är särskilt användbar för test av reservgeneratorer och UPS-system där pålitlig påväxling kan vara livsviktig.

Effektivitet hos effektomvandlare
Effektomvandlare tar AC-ström och omvandlar den till DC-ström eller tvärtom. Solkraftssystem innehåller vanligtvis en omvandlare som tar DC-ström från solcellerna och omvandlar den till AC-ström. Omvandlarna kan tappa i prestanda över tid och måste kontrolleras. Genom att jämföra ingångsenergi med utgångsenergi kan du bedöma systemets effektivitet. Modellerna 435 och 437 II kan mäta effektiviteten av sådana omvandlare genom att samtidigt mäta DC- och AC-ström för ett system för att avgöra hur mycket energi som förloras i konverteringsprocessen.

UPM (Unified Power Measurement)
Tidigare krävdes experter för att beräkna hur mycket energi som gick till spillo på grund av elkvalitetsproblem. Anläggningarna kunde beräkna kostnaden, men mätprocessen som krävdes var för svår för de flesta elektriker. Med den nya, patenterade UPM-funktionen i 430-serien II kan du använda ett handhållet verktyg för att avgöra hur mycket energi som förbrukas och exakt beräkna vad extraförbrukningen kostar. Flukes patenterade UPM-system (Unified Power Measurement) ger den mest omfattande bilden av tillgänglig effekt och mäter:

- Parametrar för klassisk effekt (Steinmetz 1897) och IEEE 1459-2000
- Detaljerad förlustanalys
- Analys av obalans:

Analys av obalans UPM-beräkningarna användas för att beräkna kostnaderna för energiförluster till följd av dålig elkvalitet. Beräkningarna körs samtidigt som annan anläggningsspecifik information samlas in av en kalkylator för energiförluster, som i slutänden bedömer hur mycket pengar en anläggning förlorar på grund av energiförluster.

 

AutoTrend – se trenderna snabbt
Den unika funktionen AutoTrend ger snabb inblick i förändringar över tiden. Varje visat värde spelas in automatiskt och kontinuerligt utan att du behöver ställa in tröskelvärden eller intervalltider. Du behöver inte heller starta processen manuellt. Du kan snabbt se trender i spänning, ström, frekvens, effekt, obalans och flicker i alla tre faserna och nolledaren samtidigt. Och du kan analysera mätningar med markörer och zoomning, också medan inspelningen fortsätter i bakgrunden. 

System-Monitor - Jämför enkelt systemets prestanda med EN50160
Med System-Monitor får du överblick över elsystemets prestanda med en enkel knapptryckning. Du kan kontrollera att ineffekten överensstämmer med de gränsvärden som anges i EN50160 eller dina egna anpassade värden. Översikten visas på en enda skärm med färgkodade staplar som tydligt indikerar de parametrar som hamnar utanför gränsvärdena. 

På översiktsbilden för System-Monitor kan du se direkt om spänning, övertoner, flicker, frekvens och antal spänningsfall och -toppar ligger utanför de angivna gränserna. Du får en detaljerad lista över alla händelser som ligger utanför de angivna gränsvärdena.

 
Tack vare loggningsfunktionen kan du anpassa dina mätval och utföra omedelbar analys av inställbara parametrar.
Mät och registrera effekt (W), VA, och VAR. Med modell 434 har du också möjlighet att registrera energiförbrukning.
Du kan spåra övertoner upp till den 50:e och mäta och spela in THD enligt IEC61000-4-7-standarden.
Tala med en specialistKöp nu

Produktöversikt: Fluke 435-serien II med elkvalitets- och energianalysatorer

Avancerade elkvalitetsfunktioner, oöverträffade energianalysfunktioner

Se elkvalitets- och energianalysatorn i Flukes 435-serien II som din försäkringspolicy. Oavsett vad som går fel i din anläggning är du alltid beredd med 435 II. Den här modellen är utrustad med avancerade elkvalitetsfunktioner och energiberäkningsfunktioner och det finns inga elektriska problem den inte kan hantera.

Tillämpningar

 • PowerWave-datainspelning – registrera snabba RMS-data för att visa alla vågformer och bestämma hur spännings-, ström- och frekvensdata interagerar
 • Effektivitet hos effektomvandlare – Effektivitet hos effektomvandlare
 • Beräkna energiförluster i reda pengar – beräkna skattekostnaderna för energiförluster till följd av dålig elkvalitet
 • Energiutvärdering – kalkylera energiförbrukning före och efter installationsförbättringar för att motivera energibesparingsåtgärder
 • Felsökning i fält – diagnosticera snabbt problem på skärmen så att du snabbt får igång driften
 • Förebyggande underhåll – identifiera och förhindra elkvalitetsfel innan de orsakar driftstopp
 • Långtidsanalys – hitta svårfunna eller intermittenta problem
 • Belastningsstudier – verifiera elsystemets kapacitet innan förbrukarna kopplas in

Specifikationer: Fluke 435-serien II med elkvalitets- och energianalysatorer

Produktspecifikationer 

  Modell Mätområde Upplösning Noggrannhet 
Volt
Vrms (ac+dc) 435-II1 V till 1000 V fas till nolledare0,01 V ± 0,1% av nominell spänning**** 
Vpeak   1 Vpeak till 1400 Vpeak1 V 5% av nominell spänning
Spänningst
oppfaktor (CF)
  1,0 > 2,80,01 ± 5 %
Vrms½ 435-II0,1 V ± 0,2 % av nominell spänning
Vfund 435-II0,1 V ± 0,1 % av nominell spänning 
Ampere (noggrannhet exklusive tångens onoggrannhet)
Ampere
(ac + dc)
i430-Flex 1x 5 A till 6000 A1 A± 0,5% ± 5 enheter
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 enheter
1mV/A 1x5 A till 2000 A1 A ± 0,5% ± 5 enheter
1mV/A 10x 0,5 A till 200 A (endast ac)0,1 A ± 0,5% ± 5 enheter 
Apeak i430-Flex 8400 Apeak 1 Arms ± 5 %
1mV/A 5500 Apeak1 Arms ± 5 %
Toppfaktor A
(CF)
  1 till 100,01 ± 5 %
Amps½ i430-Flex 1x 5 A till 6000 A 1 A ± 1% ± 10 enheter 
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A ± 1% ± 10 enheter 
1mV/A 1x  5 A till 2000 A 1 A ± 1% ± 10 enheter 
1mV/A 10x0,5 A till 200 A (endast ac)0,1 A± 1% ± 10 enheter 
Afund i430-Flex 1x 5 A till 6000 A1 A ± 0,5% ± 5 enheter  
i430-Flex 10x 0,5 A till 600 A0,1 A ± 0,5% ± 5 enheter  
1mV/A 1x 5 A till 2000 A1 A ± 0,5% ± 5 enheter 
1mV/A 10x 0,5 A till 200 A (endast ac)0,1 A ± 0,5% ± 5 enheter 
Hz
Hz Fluke 435 vid 50 Hz nominell42,500 Hz till 57,500 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 435 vid 60 Hz nominell  51,000 Hz till 69,000 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Strömförsörjning
Watts (VA, var) i430-Flex max 6000 MW0,1 W till 1 MW± 1% ± 10 enheter 
1 mV/Amax 2000 MW 0,1 W till 1 MW± 1% ± 10 enheter 
Effektfaktor (Cos j/DPF)    0 till 1 0,001 ± 0,1% vid nominella lastvillkor
Energi
kWh (kVAh, kvarh) i430-Flex 10x Beroende på tångskala och nominell spänning± 1% ± 10 enheter 
Energiförlust i430-Flex 10x Beroende på tångskala och nominell spänning ± 1 % ± 10 enheter exklusive noggrannhet ledningsresistans
Övertoner
Övertonsordning (n)   DC, 1 till 50, gruppering: Övertonsgrupper i enlighet med IEC
61000-4-7
Interharmonisk ordning (n)   OFF, 1 till 50, gruppering: Övertonsundergrupper och interharmoniska undergrupper i enlighet med IEC 61000-4-7
Volt %f 0,0 % till 100 %0,1 %± 0,1% ± n x 0,1 %
%r 0,0 % till 100 %0,1 % ± 0.1% ± n x 0.4 %
Absolut0,0 till 1000 V0,1V± 5% *
THD0,0 % till 100 %0,1 %± 2.5 %
Ampere  %f 0,0 % till 100 %0,1 %± 0.1% ± n x 0.1%
%r 0,0 % till 100 %0,1 %± 0.1% ± n x 0.4 %
Absolut0,0 till 600 A0,1A± 5 % ± 5 siffror
THD0,0 % till 100 %0,1 % ± 2.5 %
Watts %f eller %r 0,0 % till 100 %0,1 %± n x 2%
AbsolutBeroende på tångskala och nominell spänning± 5% ± n x 2 % ± 10 enheter
THD 0,0 % till 100 %0,1 %± 5 %
Fasvinkel -360° till +0° ± n x 1°
Brus
Plt, Pst, Pst
(1min) Pinst
  0,00 till 20,000,01 ± 5 %
Obalans
Volts % 0,0 % till 20,0 %0,1 % ± 0,1 %
Ampere % 0,0 % till 20,0 %0,1% ± 1 %
Nätsignalering 
Tröskelnivåer   Varaktigheter för tröskelvärden, gränsvärden och signaler kan programmeras för två signaleringsfrekvenser 
Signalerings-frekvens   60 Hz till 3 000 Hz0,1 Hz  
Relativ V%   0 % till 100 %0,10 % ± 0.4 %
Absolut V3s (medelvärde
över 3 sek.)
  0,0 V till 1000 V0,1 V ± 5 % av nominell spänning
 

Allmänna specifikationer

Hölje Robust utformning, stöttåligt med integrerat skyddshölster Dropp- och dammtåligt IP51 i enlighet med IEC60529 vid användning med bordsställ Stötar och vibrationer Stöt 30 g, vibration: 3 g sinusoid, slumpvis 0,03 g2/Hz enligt MIL-PRF-28800F klass 2
Display Ljusstyrka: Typiskt 200 cd/m2 med nätdel, 90 cd/m2 vid batteridrift: 127 mm x 88 mm (153/6,0 tum mm diagonalt) LCD 320 x 240 pixlar Kontrast och ljusstyrka: kan justeras av användaren, temperaturkompenserad
Minne 8 GB SD-kort (SDHC-kompatibel, FAT32-formaterad) standard, kan byggas ut till 32 GB Minnen för att lagra skärmar och data inklusive inspelningar (beroende på minnesutrymme)
Realtidsk-locka Datum- och tidsstämpel för trendläge, transientvisning, systemmonitor och händelseinspelning
 

Miljö

Temperatur när
instrumentet används
0 °C ~ +40 °C, +40 °C ~ +50 °C utan batteri 
Förvaringstemperatur -20 °C ~ +60 °C
Luftfuktighet +10 °C ~ +30 °C: 95% relativ luftfuktighet, icke kondenserande
+30 °C ~ +40 °C: 75% relativ luftfuktighet, icke kondenserande
+40 °C ~ +50 °C: 45% relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Maximal användningshöjd Upp till 2 000 m för CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 
Upp till 3 000 m för CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maximal lagringshöjd 12 km 
Elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC))
EN 61326 (2005-12) för strålning och immunitet
Gränssnitt mini-USB-B, Isolerad USB-port för anslutning till PC SD-kortsanslutning finns bakom instrumentbatteriet 
Garanti Tre år på instrumentet, ett år på tillbehör
 

View full family specifications »

    * ±5 % om ≥1 % av nominell spänning ±0,05 % av nominell spänning om <1 % av nominell spänning
   ** 50Hz/60Hz nominell frekvens enligt IEC 61000-4-30
 *** 400 Hz-mätningar kan inte göras för brus, nätsignalering eller Monitor-läge.
****för nominell spänning 50 V till 500 V

Modeller: Fluke 435-serien II med elkvalitets- och energianalysatorer

Fluke 435 Series II
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer
Köp den

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430-Flexi-TF-II, 24 inch (61 cm) Length, 4 Flexible Current Probes
 • 8 GB SD Card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
 • Soft Carrying Bag
Fluke 435 Series II Basic
Fluke 435 Series II Basic Power Quality and Energy Analyzer
Köp den
 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 8 GB SD Card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
Fluke-438-II/MA

Uppgraderingspaket 430-II motoranalysator

Köp den

Innehåller:

 • Uppgradering av fast programvara som lägger till motoranalysfunktioner på elkvalitetsanalysatorer i Fluke 434-, 435- och 437-serien II

Resurser: Fluke 435-serien II med elkvalitets- och energianalysatorer