Fluke 434-serien II Energianalysator

 • Fluke 434-serien II Energianalysator | Fluke
 • Fluke 434-serien II Energianalysator | Fluke
 • Fluke 434-serien II Energianalysator | Fluke

Nyckelfunktioner

 • Kalkylator för beräkning av energiförluster: Mätningar av klassisk aktiv och reaktiv effekt, obalans och övertonseffekt, kvantifieras för att beräkna kostnaderna för energiförluster.
 • Felsökning i realtid: Analysera trender med hjälp av markörer och zoomverktyg.
 • Industrins högsta säkerhetskrav: Klassade enligt 600 V CAT IV/1000 V CAT III för användning vid serviceingång.
 • Mät alla tre faser och nolledare: Med de fyra medföljande flexibla strömtängerna i ännu tunnare utförande som kommer in i riktigt trånga ställen.
 • Automatisk trendvisning: Varje mätning spelas alltid in automatiskt utan särskilda inställningar.
 • Systemmonitor: Tio elkvalitetsparametrar på en skärm enligt elkvalitetsstandarden EN50160.
 • Loggerfunktion: Konfigurera för godtyckliga testvillkor med minne för upp till 600 parametrar med valfria intervaller.
 • Visa grafer och skapa rapporter: Med medföljande analysprogram.
 • Batterilivslängd: Drifttid på sju timmar per laddning med litiumjonbatteripack.
Unified Power Measurement
Flukes patenterade UPM-system (Unified Power Measurement) ger den mest omfattande bilden av tillgänglig effekt och mäter:
 • Parametrar för klassisk effekt (Steinmetz 1897) och IEEE 1459-2000-effekt
 • Detaljerad förlustanalys
 • Analys av obalans:
UPM-beräkningarna användas för att beräkna kostnaderna för energiförluster till följd av dålig el-kvalitet. Beräkningarna körs samtidigt som annan anläggningsspecifik information samlas in av en kalkylator för energiförluster, som i slutänden bedömer hur mycket pengar en anläggning förlorar på grund av energiförluster.
AutoTrend - se trenderna snabbt
Den unika funktionen AutoTrend ger snabb inblick i förändringar över tiden. Varje visat värde spelas in automatiskt och kontinuerligt utan att du behöver ställa in tröskelvärden eller intervalltider. Du behöver inte heller starta processen manuellt. Du kan snabbt se trender i spänning, ström, frekvens, effekt, obalans och flicker i alla tre faserna och nolledaren samtidigt. Och du kan analysera mätningar med markörer och zoomning, också medan inspelningen fortsätter i bakgrunden.

System-Monitor - Jämför enkelt systemets prestanda med EN50160.
Med System-Monitor får du överblick över elsystemets prestanda med en enkel knapptryckning. Du kan kontrollera att ineffekten överensstämmer med de gränsvärden som anges i EN50160 eller dina egna anpassade värden. Översikten visas på en enda skärm med färgkodade staplar som tydligt indikerar de parametrar som hamnar utanför gränsvärdena.  

Produktöversikt: Fluke 434-serien II Energianalysator

Beräkna energiförlust i din lokala valuta

Flukes energianalysator i 434-serien II är det idealiska verktyget för energiloggning. Genom att utnyttja den nya funktionen för beräkning av energiförlust mäter 434 II den skattemässiga kostnaden för energiförlust på grund av dålig el-kvalitet. Denna energiberäkningsfunktion gör det möjligt att lokalisera de värsta energiläckagen på anläggningen och därmed ta fram potentiella energibesparingslösningar. Lägg till grundläggande el-kvalitetsmätningar till paketet och du har fått ett kraftfullt felsökningsverktyg.

Tillämpningar

 • Beräkna energiförluster i reda pengar – beräkna skattekostnaderna för energiförluster till följd av dålig elkvalitet
 • Energiutvärdering – kalkylera energiförbrukning före och efter installationsförbättringar för att motivera energibesparingsåtgärder
 • Felsökning i fält – diagnosticera snabbt problem på skärmen så att du snabbt får igång driften
 • Förebyggande underhåll – identifiera och förhindra elkvalitetsfel innan de orsakar driftstopp
 • Långtidsanalys – hitta svårfunna eller intermittenta problem
 • Belastningsstudier – verifiera elsystemets kapacitet innan förbrukarna kopplas in

Specifikationer: Fluke 434-serien II Energianalysator

Produktspecifikationer

  Modell Mätområde Upplösning Noggrannhet
Volt
Vrms (ac+dc)434-II1 V till 1000 V fas till nolledare0,1 V± 0,5% av nominell spänning**** 
Vpeak1 Vpeak till 1400 Vpeak1 V5% av nominell spänning
Spänningstoppfaktor (CF)1,0 > 2,80.01± 5 %
Vrms½434-II1 V till 1000 V fas till nolledare0,1 V± 1% av nominell spänning 
434-II0,1 V± 0,2 % av nominell spänning
Vfund434-II1 V till 1000 V fas till nolledare0,1 V± 0,5 % av nominell spänning
Ampere (noggrannhet exklusive tångens onoggrannhet)
Ampere (ac + dc)i430-Flex 1x 5 A till 6000 A1:00 AM± 0,5% ± 5 enheter
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 enheter
1mV/A 1x5 A till 2000 A1A± 0,5% ± 5 enheter
1mV/A 10x0,5 A till 200 A (endast ac)0,1 A± 0,5% ± 5 enheter
Apeaki430-Flex 8400 Apeak 1 Arms± 5 %
1mV/A5500 Apeak1 Arms± 5 %
Toppfaktor A (CF)1 till 100.01± 5 %
Amps½i430-Flex 1x 5 A till 6000 A 1 A ± 1% ± 10 enheter 
i430-Flex 10x0,5 A till 600 A0,1 A ± 1% ± 10 enheter
1mV/A 1x  5 A till 2000 A 1A ± 1% ± 10 enheter
1mV/A 10x0,5 A till 200 A (endast ac)0,1 A± 1% ± 10 enheter
Afundi430-Flex 1x 5 A till 6000 A1:00 AM± 0,5% ± 5 enheter 
i430-Flex 10x 0,5 A till 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 enheter
1mV/A 1x 5 A till 2000 A1A± 0,5% ± 5 enheter
1mV/A 10x 0,5 A till 200 A (endast ac)0,1 A± 0,5% ± 5 enheter
Hz
HzFluke 434 vid 50 Hz nominell 

42,50 Hz till 57,50 Hz

0,01 Hz± 0,01 Hz
Fluke 434 vid 60 Hz nominell51,00 Hz till 69,00 Hz0,01 Hz± 0,01 Hz
Strömförsörjning
Watt (VA, var)i430-Flex max 6000 MW0,1 W till 1 MW± 1% ± 10 enheter
1 mV/Amax 2000 MW0,1 W till 1 MW± 1% ± 10 enheter
Effektfaktor (Cos j/DPF)0 till 10.001± 0,1% vid nominella lastvillkor
Energi
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10xBeroende på tångskala och nominell spänning± 1% ± 10 enheter
Energiförlusti430-Flex 10xBeroende på tångskala och nominell spänning± 1 % ± 10 enheter exklusive noggrannhet ledningsresistans
Övertoner
Övertonsordning (n)DC, 1 till 50, gruppering: Övertonsgrupper i enlighet med IEC 61000-4-7
Interharmonisk ordning (n)OFF, 1 till 50, gruppering: Övertonsundergrupper och interharmoniska undergrupper i enlighet med IEC 61000-4-7
Volt%f0,0 % till 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,1 %
%r0,0 % till 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,4 %
Absolut0,0 till 1000 V0,1V± 5% *
THD0,0 % till 100 %0.10%± 2,5 %
Ampere%f0,0 % till 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,1%
%r0,0 % till 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,4 %
Absolut0,0 till 600 A0,1 A± 5 % ± 5 siffror
THD0,0 % till 100 %0.10%± 2,5 %
Watt%f eller %r 0,0 % till 100 %0.10%± n x 2%
AbsolutBeroende på tångskala och nominell spänning ± 5% ± n x 2 % ± 10 enheter
THD0,0 % till 100 %  0.10%± 5 %
Fasvinkel-360° till +0°± n x 1°
Brus
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst0,00 till 20,000.01± 5 %
Obalans
Volt%0,0 % till 20,0 %0.10%± 0,1 %
Ampere%0,0 % till 20,0 %0.10%± 1 %
Nätsignalering
TröskelnivåerVaraktigheter för tröskelvärden, gränsvärden och signaler kan programmeras för två signaleringsfrekvenser
Signaleringsfrekvens60 Hz till 3 000 Hz0,1 Hz
Relativ V%0 % till 100 %0.10%± 0,4 %
Absolut V3s (medelvärde över 3 sek.)0,0 V till 1000 V0,1 V± 5 % av nominell spänning
 

Allmänna specifikationer

HöljeRobust utformning, stöttåligt med integrerat skyddshölster Dropp- och dammtåligt IP51 i enlighet med IEC60529 vid användning med bordsställ Stötar och vibrationer Stöt 30 g, vibration: 3 g sinusoid, slumpvis 0,03 g2/Hz enligt MIL-PRF-28800F klass 2
DisplayLjusstyrka: Typiskt 200 cd/m2 med nätdel, 90 cd/m2 vid batteridrift: 127 mm x 88 mm (153/6,0 tum mm diagonalt) LCD 320 x 240 pixlar Kontrast och ljusstyrka: kan justeras av användaren, temperaturkompenserad
Minne8 GB SD-kort (SDHC-kompatibel, FAT32-formaterad) standard, kan byggas ut till 32 GB Minnen för att lagra skärmar och data inklusive inspelningar (beroende på minnesutrymme)
RealtidsklockaDatum- och tidsstämpel för trendläge, transientvisning, systemmonitor och händelseinspelning
 

Miljö

Temperatur när instrumentet används0 °C ~ +40 °C, +40 °C ~ +50 °C utan batteri
Förvaringstemperatur-20 °C ~ +60 °C
Luftfuktighet+10 °C ~ +30 °C: 95 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
+30 °C ~ +40 °C: 75 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
+40 °C ~ +50 °C: 45% relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Maximal användningshöjdUpp till 2 000 m för CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Upp till 3 000 m för CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maximal lagringshöjd 12 km
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 61326 (2005-12) för strålning och immunitet
Gränssnittmini-USB-B, Isolerad USB-port för anslutning till PC SD-kortsanslutning finns bakom instrumentbatteriet
GarantiTre år på instrumentet, ett år på tillbehör
 

Hämta specifikationer

    * ±5 % om ≥1 % av nominell spänning ±0,05 % av nominell spänning om <1 % av nominell spänning
   ** 50Hz/60Hz nominell frekvens enligt IEC 61000-4-30
 *** 400 Hz-mätningar kan inte göras för brus, nätsignalering eller Monitor-läge.
****för nominell spänning 50 V till 500 V

Modeller: Fluke 434-serien II Energianalysator

Fluke 434 II Basic
Fluke 434 Series II Basic Energy Analyzer
Köp den

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
 • C1740 Soft Case
Fluke-438-II/MA

Uppgraderingspaket 430-II motoranalysator

Köp den

Innehåller:

 • Uppgradering av fast programvara som lägger till motoranalysfunktioner på elkvalitetsanalysatorer i Fluke 434-, 435- och 437-serien II