Fluke 1738 Avancerad effektlogger

 • Fluke 1738 Avancerad Effektlogger | Fluke
 • Fluke 1738 Avancerad Effektlogger | Fluke
 • Fluke 1738 Avancerad Effektlogger | Fluke
 • Fluke 1738 Avancerad Effektlogger | Fluke

Nyckelfunktioner

Viktiga mätfunktioner: Fånga och logga spänning, ström, effekt, övertoner och tillhörande el-kvalitetsvärden automatiskt.

Fluke Connect®-kompatibel*: Se data lokalt på instrumentet, via mobilappen och datorprogramvaran Fluke Connect eller genom din anläggnings WiFi-infrastruktur.

Nätanslutning av instrumentet är enkelt: Instrument kan strömförsörjas direkt från ditt mätobjekt.

Industrins högsta säkerhetskrav: Klassat enligt 600 V CAT IV/1 000 V CAT III för användning vid servicenivå och nedströms.

Mät alla tre faser och nolledare: Inkluderar 4 flexibla strömtänger.

Omfattande loggning: Det går att lagra fler än 20 separata loggningssessioner i instrumenten. I själva verket loggas alla mätvärden automatiskt så att du aldrig förlorar mätningstrender. De kan även granskas under loggningssessioner och innan du hämtar dem för realtidsanalys.

Fånga dippar, toppar och startströmmar: Som snapshots med hög upplösning, som tillsammans med datum, tidsstämpel gör det lättare att hitta orsaken till el-kvalitetsproblemen.

Hälsosammanfattningsfunktion för el-kvalitet:Sammanfattar de viktigaste hälsoparametrarna för el-kvalitet för att ge snabb inblick i övergripande elsystemhälsa, indikerar om en mer detaljerad analys och rapportering bör göras.

Ljusstark pekskärm i färg: Utför analyser och datakontroller i fält med den kompletta grafiska skärmen.

Optimerat användargränssnitt: Fånga rätt data varje gång med snabb, styrd, grafisk installation och minska osäkerheten kring dina anslutningar med den intelligenta verifieringsfunktionen.

Komplett fältkonfiguration via frontpanelen eller appen Fluke Connect: Användaren behöver inte återvända till verkstaden för att ladda ner data eller konfiguration, ej heller ta med en separat PC till mätplatsen.

Helt integrerad loggning: Anslut andra Fluke Connect-enheter till Fluke 1738 för att samtidigt logga upp till två andra mätparametrar, i stort sett varje parameter som finns på en trådlös Fluke Connect digital multimeter.*

Energy Analyze Plus-programvara: Hämta och analysera varje detalj av elförbrukningen och el-kvalitetens hälsotillstånd med vår automatiska rapportering.

Hämta en kostnadsfri demoKöp nu

Produktöversikt: Fluke 1738 Avancerad effektlogger

Omfattande el-kvalitets och energistudier – få den information du behöver för att fatta viktiga beslut i realtid

Fluke 1738 trefas avancerad effektlogger med Fluke Connect® mobilappen och kompatibilitet med mjukvara ger dig den information du behöver för att fatta viktiga el-kvalitets- och energibeslut i realtid. Liksom Fluke 1736 effektlogger fångar och loggar 1738 avancerad automatiskt över 500 el-kvalitetsparametrar samtidigt som den låter dig felsöka mer avancerade el-kvalitetsfrågor. Utför avancerad analys med en förbättrad hälsosammanfattningsfunktion för el-kvalitet (EN50160) som ger dig en snabb inblick i elsystems övergripande hälsa. Hälsosammanfattningsfunktionen för el-kvalitet är baserad på detaljerade data för el-kvalitet inklusive synliga fångar vågformshändelser så att du har ännu mer insyn i de data du behöver för att optimera systemets tillförlitlighet och besparingar.

Ett optimerat användargränssnitt, flexibla strömtänger och en intelligent kontrollmätfunktion som gör att du kan minska antalet mätfel genom att digitalt kontrollera och rätta till vanliga anslutningsfel gör installationen enklare än någonsin och minskar mätosäkerhet. Få åtkomst till och dela data på distans med ditt team via appen Fluke Connect® eller få åtkomst till din logger via din anläggnings WiFi-infrastruktur så kan du behålla säkrare arbetsavstånd och fatta viktiga beslut i realtid, vilket minskar behovet av skyddsutrustning, platsbesök och incheckningar. Du kan också snabbt och enkelt visa mätningar som tabeller och diagram för att hjälpa till att identifiera problem och skapa detaljerade rapporter med det medföljande programpaketet Fluke Energy Analyze Plus. Om så önskas kan du skapa IEEE519-rapporter som ger dig mer insikt i övertonsnivå, spänning- och strömdistorsion och belastningsström (licens krävs).

Fluke 1738 är det perfekta testverktyget för att genomföra energistudier och mer avancerad el-kvalitetsloggning.

Specifikationer: Fluke 1738 Avancerad effektlogger

Specifikationer
Noggrannhet
Parameter Mätområde Upplösning Specifikationer vid referensvillkor (% av avläsning + % av full skala)
Spänning 1000 V 0,1 V ±(0,2 % + 0,01 %)
Ström: Direktingång i17xx-flex 1500 12" 150 A 0,1 A ±(1% + 0,02%)
1500 A 1 A
i17xx-flex 3000 24" 300 A 1 A ±(1% + 0,03%)
3000 A 10 A
i17xx-flex 6000 36" 600 A 1 A ±(1,5% + 0,03%)
6000 A 10 A
i40s-EL-klämma 4 A 1 mA ±(0,7% + 0,02%)
40 A 10 mA
Frekvens 42,5 Hz till 69 Hz 0,01 Hz ±(0,1 %)
Extra ingång ±10 V dc 0,1 mV ±(0,2 % + 0,02%)
Spänning min/max 1000 V 0,1 V ±(1% + 0,1%)
Ström min/max Definierad av tillbehör Definierad av tillbehör ±(5% + 0,2%)
THD på spänning 1000% 0.10% ±0,5
THD på ström 1000% 0.10% ±0,5
Spänningsövertoner 2:a till 50:de 1000 V 0,1 V ≥ 10 V: ±5 % av avläsning
< 10 V: ±0,5 V
Strömövertoner 2:a till 50:de Definierad av tillbehör Definierad av tillbehör ≥ 3 % av strömområde: ±5 % av avläsning
< 3 % av strömområde: ±0,15 % av mätområde
Obalans 100% 0.1% ±0,2
Egen osäkerhet ±(% av avläsningen + % av mätområdet)¹
Parameter Influenskvantitet iFlex1500-12 iFlex3000-24 iFlex6000-36 i40S-EL
150 A / 1500 A 300 A / 3000 A 600 A / 6000 A 4 A / 40 A
Aktiv effekt P PF ≥ 0,99 1,2% + 0,005% 1,2% + 0,0075% 1,7% + 0,0075% 1,2% + 0,005%
Aktiv energi E{}{}a
Skenbar effekt S 0 ≤ PF ≤ 1 1,2% + 0,005% 1,2% + 0,0075% 1,7% + 0,0075% 1,2% + 0,005%
Skenbar energi Eåtkomstpunkt
Reaktiv effekt Q 0 ≤ PF ≤ 1 2,5% av uppmätt skenbar effekt
Reaktiv energi Er
Effektfaktor PF - ± 0,025
Reaktiv effektfaktor
DBF/cosϕ
Ytterligare osäkerhet i % av mätområde¹ V P-N>250 V 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
¹Område = 1000 V x Irange
Referensförhållanden:
 • Miljö: 23 °C ±5 °C, instrumentet används i minst 30 minuter, inget externt elektrisk fält/magnetfält, rel. luftfuktighet <65 %
 • Ingångsvillkor: Cosϕ/PF=1, Sinusoidal signal f=50 Hz/60 Hz, strömförsörjning 120 V/230 V ±10 %.
 • Specifikationer för ström och effekt: Ingångspänning 1 ph: 120 V/230 V eller 3 ph wye/delta: 230 V/400 V Inström: I > 10 % av Irange
 • Primär ledare för klämmor eller Rogowskispole i mittläge
 • Temperaturkoefficient: Lägg till 0,1 x specificerad noggrannhet för varje °C över 28°C eller under 18°C

Elektriska specifikationer
Strömförsörjning
Spänningsområde 100 V till 500 V med ingång via säkerhetskontakt med ström från mätkrets
100 V till 240 V med standardströmkabel (IEC 60320 C7)
Strömförbrukning Maximalt 50 VA (max. 15 VA med strömförbrukning med IEC 60320-ingång)
Effektivitet ≥ 68,2% (i enlighet med regler för energieffektivitet)
Max förbrukning utan belastning Endast < 0,3 W vid strömförbrukning via IEC 60320-ingång
Frekvens för nätström 50/60 Hz ±15 %
Batteri Litiumjon 3,7 V, 9,25 Wh, kan bytas av användaren
Batterikapacitet 4 timmar i standarddriftläge och upp till 5,5 timmar i energisparläge
Uppladdningstid < 6 timmar
Datainsamling
Upplösning 16-bitars synkron sampling
Samplingsfrekvens 10,24 kHz vid 50/60 Hz, synkroniserad till nätfrekvens
Frekvens för ingångssignal 50/60 Hz (42,5 till 69 Hz)
Kretstyper 1-φ, 1-φ IT, delad fas, 3-φ delta, 3-φ wye, 3-φ wye IT, 3-φ wye balanserad, 3-φ Aron/Blondel (2-elements delta), 3-φ delta öppen part, endast strömmar (belastningsstudier)
Spara mätningar Internt flashminne (kan inte bytas av användaren)
Minnesutrymme Normalt 10 loggningssessioner på 8 veckor med 1-minutsintervall och 500 händelser¹
¹Antalet möjliga loggningssessioner och loggningsperioder beror på användarens krav.
Grundintervall
Uppmätta parametrar Spänning, ström, aux, frekvens, THD V, THD A, effekt, effektfaktor, grundtonseffekt, DPF, energi
Genomsnittsintervall Användarval: 1 sek, 5 sek, 10 sek, 30 sek, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
Genomsnittlig tid för min/max-värden Spänning, ström: Hela RMS-perioden uppdateras varje halvperiod (URMS1/2 enligt IEC61000-4-30 Aux, Effekt: 200 ms
Belastningsintervall (energimätningsläge)
Uppmätta parametrar Energi (Wh, varh, VAh), PF, maximal belastning, energikostnad
Intervall Användarval: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, av
El-kvalitetsmätningar
Uppmätt parameter Spänning, frekvens, obalans, spänningsövertoner, THD V, ström, övertoner, THD A, TDD
Genomsnittsintervall 10 min.
Individuella övertoner 2:a till 50:de överton
Total harmonisk distortion Beräknat på 50 övertoner
Händelser Spänning: dippar, toppar, avbrott, ström: startström
Trigga mätningar Hela RMS-perioden uppdateras varje halvperiod på spänning och ström (Urms1/2 enligt IEC61000-4-30)
Vågform för spänning och ström
Överensstämmelse med standarder
Övertoner IEC 61000-4-7: Klass 1
IEEE 519 (korttids övertoner)
Elkvalitet IEC 61000-4-30 Klass S, IEC62586-1 (PQI-S enhet)
Strömförsörjning IEEE 1459
El-kvalitet enlighet EN50160 (for uppmätta parametrar)
Gränssnitt
USB-A Filöverföring via USB-enhet, uppdateringar av inbyggd programvara
Max. ström: 120 mA
WiFi Filöverföring och fjärrstyrning via direktanslutning eller Wi-Fi-infrastruktur
Bluetooth Läs extra mätdata från Fluke Connect® 3000 seriemoduler (kräver 1738, eller 1736 uppgraderingsalternativ)
USB-mini Ladda ner data, 1730 till PC
Spänningsingångar
Antal ingångar 4 (för 3 faser och neutral)
Maximal ingångspänning 1000 Vrms, CF 1,7
Ingångsimpedans 10 MΩ
Bandbredd (-3 dB) 42,5 Hz - 3,5 kHz
Skalning 1:1 och variabel
Personsäkerhet 1 000 V CAT III/600 V CAT IV
Strömingångar
Antal ingångar 4, läget väljs automatiskt för ansluten givare
Ingångsspänning Ingång för klämma: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2,8
Ingång via Rogowskispole 150 mVrms/15 mVrms vid 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms vid 60 Hz; CF 4; alla vid nominellt givarområde
Mätområde 1 A till 150 A/10 A till 1 500 A med tunn böjbar strömtång i17XX-flex1500 12"
3 A till 300 A/30 A till 3 000 A med tunn böjbar strömtång i17XX-flex3000 24"
6 A till 600 A/60 A till 6 000 A med tunn böjbar strömtång i17XX-flex6000 36"
40 mA till 4 A/0,4 A till 40 A med 40 A-klämma i40s-EL
Bandbredd (-3 dB) 42,5 Hz - 3,5 kHz
Skalning 1:1 och variabel
Extra ingångar
Antal ingångar 2
Ingångsområde 0 till ± 10 V dc, 1 avläsning/s
Skalfaktor (tillgänglig 2014) Format: mx + b (förstärkning och förskjutning) kan konfigureras
Visade enheter (tillgängliga 2014) Kan konfigureras av användaren (7 tecken, till exempel °C, psi eller m/s)
Trådlös anslutning
Antal ingångar 2
Moduler som stöds Fluke Connect® 3000 serien
Avläsning 1 avläsning/s
Miljöspecifikationer
Arbetstemperatur -10 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur -20 °C till +60 °C , med batteri: -20 °C till +50 °C
Luftfuktighet 10 °C till 30 °C, max. 95% relativ luftfuktighet
30 °C till 40 °C, max. 75% relativ luftfuktighet
40 °C till 50 °C, max. 45% relativ luftfuktighet
Höjd vid användning 2 000 m (upp till 4 000 m nedklassat till 1 000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV)
Lagringshöjd 12 000m
Hölje IP50 enligt EN60529
Vibration MIL-T-28800E, Typ 3, Klass III, Stil B
Säkerhets- IEC 61010-1
IEC Nätintag: Överspänningskategori II, föroreningsgrad 2
Spänningsterminaler: Överspänning kategori IV, föroreningsgrad 2
IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V
Elektromagnetisk kompatibilitet EN 61326-1: Industriell CISPR 11: Grupp 1, Klass A
Korea (KCC): Klass A-utrustning (industriell radio- och kommunikationsutrustning)
US (FCC)47 CFR 15, del B. Den här produkten anses vara en undantagen enhet enligt paragraf 15.103
Temperaturkoefficient: 0,1 x noggrannhetsspecifikation/°C
Allmänna specifikationer
LCD-färgdisplay 4,3-tums aktiv matris TFT, 480 bildpunkter x 272 bildpunkter, resistiv pekskärm
Garanti Instrument och strömförsörjning: Två år (batteri ingår ej)
Tillbehör: ett år
Kalibreringsintervall: två år
Mått Instrument: 19,8 cm x 16,7 cm x 5,5 cm
Strömförsörjning: 13,0 × 13,0 x 4,5 cm
Instrument med ansluten strömförsörjning: 19,8 cm × 16,7 cm × 9 cm
Vikt Instrument: 1,1 kg
Strömförsörjning: 400 g
Sabotageskydd Kensington låsspår
Specifikationer för i17xx-flex 1500 12" Flexibel Strömtång
Mätområde 1 till 150 A ac/10 till 1 500 A ac
Icke-destruktiv ström 100 kA (50/60 Hz)
Specifiktioner vid referensvillkor* ±0,7% av mätvärdet
Noggrannhet 173x + iFlex ±(1% av avläsning + 0,02% av mätområde)
Temperaturkoefficient över temperaturområde vid drift 0,05% av avläsning /°C 0,09% av avläsning/°F
Arbetsspänning 1 000 V CAT III, 600 V CAT IV
Längd på probkabeln 305 mm
Diameter på probkabeln 7,5 mm
Minsta böjningsradie 38 mm
Kabellängd 2 m
Vikt 115 g
Kabelprobsmaterial TPR
Kopplingsmaterial POM + ABS/PC
Utgångskabel TPR/PVC
Arbetstemperatur -20 °C till +70 °C, ledarens temperatur får inte överskrida 80 °C under provningen
Temperatur, ej i drift -40 °C till +80 °C
Relativ luftfuktighet, drift 15% till 85% icke-kondenserande
IP-klass IEC 60529:IP50
Garanti Ett år
* Referensvillkor:
 • Miljöspecifikationer: 23 °C ± 5 °C, inga externa elektriska fält/magnetfält, rel. luftfukt. 65%
 • Primär ledare i mittläget

Modeller: Fluke 1738 Avancerad effektlogger

FLUKE 1738/B

Bärbar avancerad effektlogger (exklusive strömtänger)

Köp den
Portable Advanced Power Logger (excludes current probes)
FLUKE 1738/EUS

Bärbar avancerad effektlogger EU/USA-version

Köp den
Portable Advanced Power Logger EU/US Version
FLUKE 1738/INTL

Bärbar avancerad effektlogger internationell version

Köp den
Portable Advanced Power Logger International Version
FLUKE 1738/WINTL

Bärbar avancerad logger internationell version (med flera nätadaptrar)

Köp den
Portable Advanced Logger International Version (with additional power cables)