Fluke 435 Series II Energy & Power Analyzer

 • Analizator Zasilania | Analizator Jak. Zasil. Fluke 435 II | Fluke
 • Analizator Zasilania | Analizator Jak. Zasil. Fluke 435 II | Fluke
 • Analizator Zasilania | Analizator Jak. Zasil. Fluke 435 II | Fluke

Najważniejsze cechy

 • Omformereffektivitet: Simultan måling av AC-utgangseffekt og DC-inngangseffekt for kraftelektronikksystemer ved bruk av en valgfri likestrømstang.
 • PowerWave-datainnhenting: Registrer raske RMS-data, vis halvsyklus og kurveformer for å beskrive dynamikken i det elektriske systemet (generatoroppstart, UPS-bytte osv.).
 • Energitapskalkulator: Klassiske aktive og reaktive nettmålinger, ubalanse og harmonisk strøm, kvantifiseres for å bestemme den økonomiske kostnaden av energitap nøyaktig.
 • Feilsøking i sanntid: Analyserer trender ved bruk av markører og zoom-verktøy.
 • Bransjens høyeste sikkerhetsgodkjenning: 600 V CAT IV- / 1000 V CAT III-godkjenning for bruk på inntaket.
 • Måle alle tre faser og nøytral: Med fire inkluderte fleksible strømsonder med forsterket, tynn fleksibel utforming for å komme til på de trangeste stedene.
 • Automatisk trending: Hver måling registreres alltid automatisk, uten noe oppsett.
 • System-Monitor: Ti parametere for nettkvalitet på én skjerm i henhold til nettkvalitetsstandarden EN50160.
 • Loggerfunksjon: Konfigurer for alle testforhold med minne på opptil 600 parametere med brukerdefinerte intervaller.
 • Vis grafer og generer rapporter: med analyseprogramvaren som følger med.
 • Batterilevetid: Syv timers driftstid per lading med Li-ion-batteripakke.
 • Trådløs nedlasting av data: Last ned data til PC trådløst og logg skjermene ved hjelp av Fluke Connect®-appen.

PowerWave-datainnhenting
Enkelte brukere opplever nettkvalitetsproblemer når belastninger slås av eller på. Når belastninger slås på, gjør strømtrekket at spenningen faller til et nivå som får annet utstyr til å svikte. Funksjonen PowerWave som er tilgjengelig for modellene 435 og 437 i II-serien, gjør at brukerne kan fange opp spennings-, strøm- og frekvenssignaler samtidig med høy hastighet, og se hvilke relasjoner som eventuelt skaper problemer. PowerWave går lenger enn standardmålinger av nettkvalitet. PowerWaves raske datainnhenting gjør at systemdynamikken kan karakteriseres.

Spennings- og strømkurver innhentes kontinuerlig i det angitte tidsrommet og vises på skjermen med mange detaljer. Effektkurven avledes fra dataene. I tillegg kan halvsyklus RMS-verdier for spenning, strøm og frekvens lagres og hentes frem for analyse. Denne funksjonen er spesielt nyttig for å teste standby-genereringssystemer og UPS-systemer der pålitelig tilkobling kan være helt avgjørende.

virkningsgrad for vekselrettere
Omformere konverterer likestrøm til vekselstrøm, eller omvendt. Solenergisystemer har vanligvis en omformer som konverterer DC-energi fra solcellene til utnyttbar AC-spenning. Ytelsen til omformerne kan svekkes over tid og må kontrolleres. Du kan fastslå systemets effektivitet ved å sammenligne inngangseffekten med utgangseffekten. Modellene 430 series II kan måle effektiviteten til slike omformere ved å måle DC- og AC-spenning i et system samtidig og finne ut hvor mye som går tapt i omformingsprosessen.

Unified Power Measurement
Tidligere måtte det eksperter til for å beregne hvor mye energi som gikk tapt som følge av problemer med nettkvaliteten. Dataprogrammer kunne beregne kostnadene, men den nødvendige måleprosessen var utenfor rekkevidde for vanlige elektrikere. Med den nye patenterte funksjonen Unified Power i 430 serie II kan du ved hjelp av ett enkelt håndverktøy finne ut hvor mye strøm som går tapt, og beregne nøyaktig hva det ekstra forbruket koster. Flukes patenterte system Unified Power Measurement gir den mest omfattende visningen av tilgjengelig effekt ved å måle:

- Parametere for klassisk effekt (Steinmetz 1897) og IEEE 1459-2000
- Detaljert tapsanalyse
- Analyse av ubalanse

Disse UPM-utregningene brukes til å kvantifisere den økonomiske kostnaden av energitap som er forårsaket av nettkvalitetsproblemer. Tallene beregnes sammen med annen anleggsspesifikk informasjon av en energitapskalkulator, som til slutt fastsetter hvor mye penger et anlegg taper som følge av bortkastet energi.

 

AutoTrend – se trenden raskt
Den unike AutoTrend-funksjonen gir deg rask innsikt i endringer over tid. Hver avlesning som gjøres, logges automatisk og kontinuerlig uten at du må sette opp terskelnivåer eller at du må starte prosessen manuelt. Du kan raskt vise trender i spenning, strøm, frekvens, effekt, harmoniske eller flimmer på alle de tre fasene og nøytral. 

SystemMonitor – kontroller enkelt ytelse mot EN50160
Med et knappetrykk gir System-Monitor deg en oversikt over ytelsen til nettsystemet, og det kontrollerer overensstemmelse av levert spenning med grensene i EN50160 eller med dine egne tilpassede spesifikasjoner. Oversikten vises på en skjerm, med fargekodede linjer som klart viser hvilke parametrer som er utenfor grensene. 

Oversiktsskjermbildet for System-Monitor gir deg øyeblikkelig informasjon om spenning, harmoniske, flimmer, frekvens og antall fall og stigninger som ligger utenfor de angitte grensene. Det gis en detaljert liste over alle hendelser som faller utenfor de angitte grensene.

 
Med Loggefunksjonen kan du tilpasse måleutvalgene, og den gir umiddelbar analyse av parametrene som velges av brukeren.
Mål og registrer effekt (W), VA og VARs, PF og energiforbruk.
Registrer opptil 50. harmoniske, og mål og registrer THD (total harmonisk forvrengning) i henhold til kravene i IEC61000-4-7

Omówienie produktu: Fluke 435 Series II Energy & Power Analyzer

Zaawansowane funkcje jakości zasilania, bezprecedensowe możliwości w zakresie analizy energii

Analizator jakości zasilania i energii Fluke 435 Series II należy traktować jak polisę ubezpieczeniową. Niezależnie od tego, co się dzieje w zakładzie, urządzenie 435 II zawsze zapewnia pełną gotowość. Dzięki wyposażeniu w zaawansowane funkcje badania jakości zasilania i określania wartości energii, nie ma takiego problemu z elektrycznością, którego ten model nie może rozwiązać.

Zastosowania

 • Rejestrowanie danych przebiegu PowerWave – szybkie przechwytywanie wartości RMS w celu wyświetlenia każdego przebiegu fali, dzięki czemu można określić wzajemną interakcję napięcia, prądu i częstotliwości.
 • Sprawność przetwornicy– Sprawność przetwornicy
 • Wartość energii – obliczanie kosztów fiskalnych strat energii na skutek słabej jakości energii
 • Oceny poboru mocy – określenie ilościowe poprawy w zużyciu energii przed i po instalacji w celu uzasadnienia korzystania z urządzeń oszczędzających energię.
 • Diagnostyka w miejscu awarii — szybka diagnostyka problemów na ekranie w celu przywrócenia działania.
 • Konserwacja prognostyczna — Wykrywanie i zapobieganie problemom dot. jakości energii, zanim spowodują przestój.
 • Analizy długoterminowe – odkrycie trudnych do znalezienia lub przerywanych problemów.
 • Badania obciążenia — weryfikacja przepustowości sieci elektrycznej przed dodaniem kolejnych obciążeń

Specyfikacje: Fluke 435 Series II Energy & Power Analyzer

Parametry techniczne produktu

 ModelZakres pomiaruRozdzielczośćDokładność
Napięcie
Vrms (AC + DC)435-II1 V do 1000 V, między fazą a zerem0,01 V± 0.1% napięcia znamionowego**** 
Vpk1 Vpk do 1400 Vpk1 V±5% napięcia znamionowego
Współczynnik szczytu napięcia (CF)1,0 > 2,81%± 5 %
Vrms½435-II0,1 V± 0,2% napięcia znamionowego
Vfund435-II0,1 V± 0,1% napięcia znamionowego
Prąd (dokładność z wyłączeniem dokładności cęgów)
Prąd (zmienny + stały)i430-Flex 1x 5 A do 6000 A1 A±0,5% ±5 cyfr
i430-Flex 10x0,5 A do 600 A0,1 A±0,5% ±5 cyfr
1 mV/A 1x5 A do 2000 A1 A±0,5% ±5 cyfr
1 mV/A 10x0,5 A do 200 A (tylko prąd zmienny)0,1 A±0,5% ±5 cyfr
Apki430-Flex 8400 Apk 1 Arms± 5 %
1 mV/A5500 Apk1 Arms± 5 %
Współczynnik szczytu prądu (CF)1 do 101%± 5 %
Prąd ½i430-Flex 1x 5 A do 6000 A 1 A±1% ±10 cyfr
i430-Flex 10x0,5 A do 600 A0,1 A±1% ±10 cyfr
1mV/A 1x  5 A do 2000 A 1 A ±1% ±10 cyfr
1 mV/A 10x0,5 A do 200 A (tylko prąd zmienny)0,1 A±1% ±10 cyfr
Afundi430-Flex 1x 5 A do 6000 A1 A±0,5% ±5 cyfr
i430-Flex 10x 0,5 A do 600 A0,1 A±0,5% ±5 cyfr
1 mV/A 1x 5 A do 2000 A1 A±0,5% ±5 cyfr
1 mV/A 10x 0,5 A do 200 A (tylko prąd zmienny)0,1 A±0,5% ±5 cyfr
Hz
HzFluke 435 przy 50 Hz znamionowych 42,500 Hz do 57,500 Hz
0,001 Hz

0,01 Hz
Fluke 435 przy 60 Hz znamionowych 51 000 Hz do 69 000 Hz
0,001 Hz

0,01 Hz
Zasilanie
W (VA, var)i430-Flex maks 6000 MW0,1 W do 1 MW±1% ±10 cyfr
1 mV/AMaks. 2000 MW0,1 W do 1 MW±1% ±10 cyfr
Współczynnik mocy (Cos j/DPF)0 do 10,001± 0,1% przy znamionowych warunkach obciążenia
Energia
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xZależnie od parametrów cęgów i napięcia znamionowego±1% ±10 cyfr
Utrata ciepłai430-Flex 10xZależnie od parametrów cęgów i napięcia znamionowego± 1% ± 10 cyfr z wyłączeniem dokładności oporu linii
Harmoniczne
Rząd harmonicznej (n)DC, grupowanie od 1 do 50: grupy harmonicznych zgodne z normą IEC 61000-4-7
Rząd interharmonicznych (n)OFF, grupowanie od 1 do 50: podgrupy harmonicznych i interharmonicznych zgodne z normą IEC 61000-4-7
V%f0,0 % do 100 %0,1%±0,1% ± n x 0,1%
%r0,0 % do 100 %0,1%±0,1% ± n x 0,4 %
Wartość bezwzględnaod 0,0 do 1000 V0,1 V± 5% *
Całkowite zniekształcenia harmoniczne0,0 % do 100 %0,1%± 2,5 %
A%f0,0 % do 100 %0,1%±0,1% ± n x 0,1%
%r0,0 % do 100 %0,1%±0,1% ± n x 0,4 %
Wartość bezwzględna0,0 do 600 A0,1 A±5% ±5 cyfr
Całkowite zniekształcenia harmoniczne0,0 % do 100 %0,1%± 2,5 %
W%f lub %r 0,0 % do 100 %0,1%± n x 2%
Wartość bezwzględnaZależnie od parametrów cęgów i napięcia znamionowego±5% ± n x 2% ± 10 cyfr
Całkowite zniekształcenia harmoniczneOd 0,0 % do 100%0,1%± 5 %
Kąt fazowy-360° do +0°±n x 1°
Migotanie
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst0,00 do 20,001%± 5 %
Asymetria
V%0,0 % do 20,0 %0,1%± 0,1 %
A%0,0 % do 20,0 %0,1%± 1 %
Sygnalizacja sieci
Poziomy progowePróg, limity i czas trwania sygnalizacji można zaprogramować dla dwóch częstotliwości sygnalizacji
Częstotliwość sygnalizacji60 Hz do 3000 Hz0,1 Hz
Względna wartość V%0 % do 100 %0,10 %± 0,4 %
Bezwzględna wartość V3s (śr. 3 sekundy)0,0 V do 1000 V0,1 V± 5 % napięcia znamionowego
 

Ogólne parametry techniczne

ObudowaSolidna, odporna na wstrząsy konstrukcja ze zintegrowanym ochronnym pokrowcem Odporność IP 51 na ciecze i pyły zgodnie z normą IEC60529 po użyciu na podpórce Wstrząsy i wibracje Wstrząsy 30 g, wibracje: sinusoida 3 g, losowe 0,03 g2/Hz zgodnie z MIL-PRF-28800F Class 2
WyświetlaczJasność: 200 cd/m 2 (typowa) przy korzystaniu z zasilacza, 90 cd/m 2 (typowa) przy korzystaniu z akumulatora Rozmiary: 127 mm × 88 mm (153 mm/6,0 cala ukośnie) Rozdzielczość ekranu LCD: 320 × 240 pikseli Kontrast i jasność: regulacja przez użytkownika, kompensacja temperaturowa
PamięćStandardowo karta SD 8 GB (zgodna z SDHC, format FAT32), opcjonalnie do 32 GB Zapis ekranu i wiele pamięci danych do przechowywania danych łącznie z zapisami (w zależności od rozmiaru pamięci)
Zegar czasu rzeczywistegoDatownik w trybie Trend, wyświetlanie stanów nieustalonych, monitor systemu i rejestracja zdarzeń
 

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy0°C~+40°C; +40°C~+50°C bez akumulatora
Temperatura przechowywania-20°C~+60°C
Wilgotność+10°C~+30°C: 95% bez kondensacji (względna)
+30°C~+40°C: 75% bez kondensacji (względna)
+40°C~+50°C: 45% bez kondensacji (względna)
Maksymalna wysokość eksploatacjiDo 2000 m (6666 stóp) dla CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 
Do 3000 m (10 000 stóp) dla CAT III 600 V, CAT II 1000 V 
Maksymalna wysokość przechowywania 12 km (40 000 stóp)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Norma PN-EN 61326 (2005-12) dotycząca emisji i odporności
Interfejsymini-USB-B, izolowany port USB do łączności z PC Gniazdo kart SD za akumulatorem przyrządu
GwarancjaTrzy lata (części i serwis) na główny przyrząd, rok na akcesoria
 

View full family specifications »

    * ± 5 % jeśli ≥ 1 % napięcia znamionowego ± 0.05 % napięcia znamionowego jeśli < 1% napięcia znamionowego 
   ** Częstotliwość znamionowa 50 Hz/60 Hz zgodnie z IEC 61000-4-30
 *** Pomiary 400 Hz nie są obsługiwane dla trybów Migotanie, Sygnalizacja sieci i Monitor. 
**** dla napięcia znamionowego od 50 V do 500 V

Modele: Fluke 435 Series II Energy & Power Analyzer

Fluke 435 Series II
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer
Kup

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430-Flexi-TF-II, 24 inch (61 cm) Length, 4 Flexible Current Probes
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
 • Soft Carrying Bag
Fluke 435 Series II Basic
Fluke 435 Series II Basic Power Quality and Energy Analyzer
Kup

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
Fluke-438-II/MA

Zestaw rozszerzający do przyrządów 430-II dodający funkcje analizy silników

Kup

W zestawie:

 • Pakiet uaktualnienia oprogramowania sprzętowego dodający funkcje analityczne z zakresu silników w analizatorach jakości zasilania Fluke 434, 435 i 437 serii II

Zasoby: Fluke 435 Series II Energy & Power Analyzer