Analizator energetyczny Fluke 434 Series II

 • Analizator Energii | Analizator Energii Fluke 434 II | Fluke
 • Analizator Energii | Analizator Energii Fluke 434 II | Fluke
 • Analizator Energii | Analizator Energii Fluke 434 II | Fluke
 • Analizator Energii | Analizator Energii Fluke 434 II | Fluke

Najważniejsze cechy

 • Kalkulator strat energii: Klasyczne pomiary mocy aktywnej i reaktywnej, asymetrii i mocy harmonicznej są sprowadzane do liczb w celu określenia kosztów fiskalnych utraty energii.
 • Wykrywanie i usuwanie usterek w czasie rzeczywistym: Analiza trendów za pomocą kursorów i narzędzi zoom.
 • Najwyższa klasa bezpieczeństwa w branży: 600 V CAT IV/1000 V CAT III na wejściowym przyłączu zasilania.
 • Pomiar wszystkich trzech faz i przewodu zerowego: Dzięki dołączonym czterem elastycznym sondom prądowym o zwiększonej wąskiej i elastycznej konstrukcji, dopasowanej do wąskich miejsc.
 • Automatyczne wyświetlanie trendów: Każdy pomiar jest zawsze automatycznie rejestrowany, bez żadnych ustawień.
 • Monitor systemu: Dziesięć parametrów jakości energii elektrycznej na jednym ekranie, zgodnie z normą jakości zasilania EN50160.
 • Funkcja rejestrowania: Konfiguracja dla wszystkich warunków testów z pamięcią do 600 parametrów w zdefiniowanych przez użytkownika odstępach czasu.
 • Wyświetlanie wykresów i generowanie raportów: Dzięki dołączonemu oprogramowaniu analizującemu.
 • Czas pracy baterii: Siedem godzin czasu pracy litowo-jonowych akumulatorów na jednym ładowaniu.

Ujednolicony pomiar mocy Firma Fluke opatentowała system UPM (Unified Power Measurement) oferujący najbardziej kompleksowy przegląd dostępnego zasilania, mierzący: [11]

- Parametry mocy czynnej (Steinmetz 1897) i zasilania według normy IEEE 1459-2000
- Szczegółowa analiza strat
- Analiza asymetrii obciążenia

Firma Fluke opatentowała system UPM (Unified Power Measurement) oferujący najbardziej kompleksowy przegląd dostępnego zasilania, mierzący: [15]

 

AutoTrend — szybka analiza trendu
Wyjątkowa funkcja AutoTrend umożliwia szybki przegląd zmian zachodzących w czasie. Wyświetlane odczyty są automatycznie zapisywane w sposób ciągły, co oznacza brak konieczności ustawiania wartości progowych lub przerw, albo ręcznego inicjowania procedury. Umożliwia to szybkie przeglądanie trendów zmiany napięcia, prądu, częstotliwości, mocy, harmonicznych i migotania wszystkich 3 faz i przewodu neutralnego. Trendy można analizować, korzystając z kursorów i funkcji powiększenia bez przerywania zapisu danych w tle.

 

Monitor systemu — łatwa kontrola zgodności działania z normą EN50160
Dostępna za naciśnięciem przycisku wyjątkowa funkcja Monitora systemu oferuje przegląd działania systemu zasilania oraz przeprowadza kontrolę zgodności doprowadzanej energii z wartościami normy EN50160 lub określonymi przez użytkownika. Przegląd jest wyświetlany na pojedynczym ekranie w postaci kolorowych pasków, z jasno zaznaczonymi parametrami, których wartości przekraczają ustalone limity.

 

Ekran przeglądu tworzony przez Monitor Systemu zapewnia szybką kontrolę wartości napięcia, harmonicznych, migotania oraz liczby spadków i skoków przekraczających ustalone limity. Wyświetlana jest szczegółowa lista zdarzeń, których wartość przekroczyła ustalone limity.

Funkcja zapisu dziennika umożliwia użytkownikowi określenie zapisywanych parametrów i daje możliwość natychmiastowej analizy każdego z parametrów.
Pomiar i zapis mocy (W), VA i VAR. Model 434 oferuje dodatkowo możliwość zapisu zużycia energii.
Śledzenie nawet do 50 harmonicznych oraz pomiar i zapis wartości THD zgodnie z wymaganiami normy IEC61000-4-7
Poproś o darmową demonstracjęKup teraz

Analizator energetyczny Fluke 434 Series II product overview

Oblicz koszty utraty energii we własnej walucie

Analizator energii Fluke 434 Series II jest idealnym narzędziem służącym do rejestrowania energii. Korzystając z nowej funkcji Kalkulator strat energii, urządzenie 434 II mierzy koszt fiskalny utraty energii na skutek niskiej jakości energii elektrycznej. Funkcja obliczania kosztów energii pozwala na identyfikowanie obszarów największych strat energii w zakładzie, co z kolei umożliwia wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie oszczędności energii. Dzięki dodaniu podstawowych pomiarów jakości energii do pakietu uzyskujemy potężne narzędzie do rozwiązywania problemów.

Zastosowania

 • Wartość energii – obliczanie kosztów fiskalnych strat energii na skutek słabej jakości energii
 • Oceny poboru mocy[S][53]
 • Diagnostyka w miejscu awarii — szybka diagnostyka problemów na ekranie w celu przywrócenia działania.
 • Profilaktyka serwisowa — Wykrywanie i zapobieganie problemom dot. jakości energii, zanim spowodują przestój.
 • Analizy długoterminowe – odkrycie trudnych do znalezienia lub przerywanych problemów.
 • Badania obciążenia — weryfikacja przepustowości sieci elektrycznej przed dodaniem kolejnych obciążeń

Analizator energetyczny Fluke 434 Series II specifications

Parametry techniczne produktu

  Model Zakres pomiaru Rozdzielczość Dokładność
Napięcie
Vrms (AC+DC) 434-II od 1 V do 1000 V, między fazą i zerem 0,1 V ± 0.5% napięcia znamionowego**** 
Vpk 1 Vpk do 1400 Vpk 1 V ±5% napięcia znamionowego
Współczynnik szczytu napięcia (CF) 1,0 > 2,8 0.01 ± 5 %
Vrms½ 434-II od 1 V do 1000 V, między fazą i zerem 0,1 V ± 1% napięcia znamionowego 
434-II 0,1 V ± 0,2% napięcia znamionowego
Vfund 434-II od 1 V do 1000 V, między fazą i zerem 0,1 V  ± 0,5% napięcia znamionowego
Prąd (dokładność z wyłączeniem dokładności cęgów)
Prąd (ac +dc) i430-Flex 1x  5 A do 6000 A 1:00 AM ±0,5% ±5 cyfr
i430-Flex 10x 0,5 A do 600 A 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
1mV/A 1x 5 A do 2000 A 1A ±0,5% ±5 cyfr
1mV/A 10x 0,5 A do 200 A (tylko ac) 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
Apk i430-Flex  8400 Apk  1 Arms ± 5 %
1 mV/A 5500 Apk 1 Arms ± 5 %
Współczynnik szczytu prądu (CF) od 1 do 10 0.01 ± 5 %
Prąd½ i430-Flex 1x  5 A do 6000 A  1 A  ±1% ±10 cyfr 
i430-Flex 10x 0,5 A do 600 A 0,1 A  ±1% ±10 cyfr
1mV/A 1x   5 A do 2000 A  1A  ±1% ±10 cyfr
1mV/A 10x 0,5 A do 200 A (tylko ac) 0,1 A ±1% ±10 cyfr
Afund i430-Flex 1x  5 A do 6000 A 1:00 AM ±0,5% ±5 cyfr 
i430-Flex 10x  0,5 A do 600 A 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
1mV/A 1x  5 A do 2000 A 1A ±0,5% ±5 cyfr
1mV/A 10x  0,5 A do 200 A (tylko ac) 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
Hz
Hz Fluke 434 przy 50 Hz znamionowych 

42,50 Hz do 57,50 Hz

0,01 Hz  ± 0,01 Hz
Fluke 434 przy 60 Hz znamionowych 51,00 Hz do 69,00 Hz 0,01 Hz ± 0,01 Hz
Zasilanie
W (VA, var) i430-Flex  maks 6000 MW 0,1 W do 1 MW ±1% ±10 cyfr
1 mV/A maks 2000 MW 0,1 W do 1 MW ±1% ±10 cyfr
Współczynnik mocy (Cos j/DPF) od 0 do 1 0.001 ± 0,1% przy znamionowych warunkach obciążenia
Energia
kWh (kVAh, kVARh) i430-Flex 10x Zależny od parametrów cęgów i napięcia znamionowego ±1% ±10 cyfr
Utrata ciepła i430-Flex 10x Zależny od parametrów cęgów i napięcia znamionowego ± 1% ± 10 cyfr z wyłączeniem dokładności oporu linii
Harmoniczne
Rząd harmonicznej (n) DC, grupowanie 1 do 50: Grupy harmoniczne zgodne z normą IEC 61000-4-7
Rząd interharmonicznych (n) OFF, grupowanie 1 do 50: Podgrupy harmonicznych i interhamonicznych zgodne z normą IEC 61000-4-7
V %f 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,1%
%r 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,4 %
Wartość bezwzględna 0,0 do 1000 V 0,1 V ± 5% *
Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,0 % do 100 % 0.10% ± 2,5 %
A %f 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,1%
%r 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,4 %
Wartość bezwzględna 0,0 do 600 A 0,1 A ±5% ±5 cyfr
Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,0 % do 100 % 0.10% ± 2,5 %
W %f lub %r  0,0 % do 100 % 0.10% ± n x 2%
Wartość bezwzględna Zależny od parametrów cęgów i napięcia znamionowego  ±5% ± n x 2% ± 10 cyfr
Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,0 % do 100 %   0.10% ± 5 %
Kąt fazowy -360° do +0° ±n x 1°
Migotanie
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst od 0,00 do 20,00 0.01 ± 5 %
Asymetria
V % 0,0 % do 20,0 % 0.10% ± 0,1 %
A % 0,0 % do 20,0 % 0.10% ± 1 %
Sygnalizacja sieci
Poziomy progowe Próg, limity i czas trwania sygnalizacji jest programowalny dla dwóch częstotliwości sygnalizacji
Częstotliwość sygnalizacji 60 Hz do 3000 Hz 0,1 Hz
Względna wartość V% 0 % do 100 % 0.10% ± 0,4 %
Bezwzględna wartość V3s (śr. 3 sekundy) 0,0 V do 1000 V 0,1 V ± 5 % napięcia znamionowego
 

Ogólne parametry techniczne

Obudowa Solidna, odporna na wstrząsy konstrukcja ze zintegrowanym ochronnym pokrowcem Odporność na ciecze i pyły IP51 zgodnie z IEC60529 po użyciu na podpórce Wstrząsy i wibracje Wstrząsy 30 g, wibracje: Sinusoida 3 g, losowe 0,03 g2/Hz zgodnie z MIL-PRF-28800F Class 2
Wyświetlacz Jasność: typowa 200 cd/m2 przy użyciu zasilacza, typowa 90 cd/m2 przy użyciu zasilania z akumulatorów Rozmiar: 127 mm x 88 mm (przekątna 153 mm/6,0 in) LCD Rozdzielczość: 320 x 240 pikseli Kontrast i jasność: regulowana przez użytkownika, kompensacja temperatury
Pamięć karta SC 8 GB (zgodna z SDHC, format FAT32) standardowa, opcjonalnie do 32 GB Zapis ekranu i wiele pamięci danych dla przechowywania danych włącznie z zapisami (w zależności od rozmiaru pamięci)
Zegar czasu rzeczywistego Datownik w trybie Trend, wyświetlanie stanów nieustalonych, monitor systemu i rejestracja zdarzeń
 

Dane dotyczące środowiska

Temperatury eksploatacji 0°C ~ +40°C; +40°C ~ +50°C bez akumulatora
Temperatury przechowywania -20°C ~ +60°C
Wilgotność +10°C ~ +30°C: 95% RH bez kondensacji 
+30 °C ~ +40 °C: 75% RH bez kondensacji 
+40 °C ~ +50 °C: 45% wilgotność względna bez kondensacji
Maksymalna wysokość eksploatacji Do 2000 m (6666 ft) dla CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 
Do 3000 m (10 000 ft) dla CAT III 600 V, CAT II 1000 V 
Maksymalna wysokość przechowywania 12 km (40 000 ft)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) EN 61326 (2005-12) dotycząca emisji i odporności
Interfejsy mini-USB-B, Izolowany port USB dla łączności z PC Gniazdo kart SD za akumulatorem przyrządu
Gwarancja Trzy lata (części i robocizna) na główny przyrząd, jeden rok na akcesoria
 

View full family specifications »

    * ± 5 % jeśli ≥ 1 % napięcia znamionowego ± 0.05 % napięcia znamionowego jeśli < 1% napięcia znamionowego 
   ** Częstotliwość znamionowa 50 Hz/60 Hz zgodnie z IEC 61000-4-30
 *** Pomiary 400 Hz nie są obsługiwane dla trybów Migotanie, Sygnalizacja sieci i Monitor. 
**** dla napięcia znamionowego 50 V do 500 V

Analizator energetyczny Fluke 434 Series II models

Fluke 435 II

Trójfazowy analizator jakości zasilania i energii

Kup

Dołączone akcesoria:

 • Zasilacz BC 430
 • Zestaw wtyczek międzynarodowych
 • BP290 (akumulatory litowo-jonowych o standardowej pojemności) 28 Wh (7 godzin lub więcej)
 • Przewód pomiarowy TLS430 i zestaw zacisków typu „krokodylek"
 • Zestaw kolorowych znaczników do kabli WC100 i naklejki regionalne
 • i430flex-TF, długość 24 cale (61 cm), 4 cęgi
 • Karta pamięci SD 8 GB
 • PowerLog na płycie CD (w tym instrukcje obsługi w formacie PDF)
 • Przewód USB A-Bmini
Fluke 434 II Basic
Fluke 434 Series II Basic Energy Analyzer
Kup

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 8 GB SD Card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
 • C1740 Soft Case
Fluke 434II-P
Kup
Fluke 434II-E
Kup
Fluke 434II-U
Kup
Fluke 434II-B
Kup
Fluke-438-II/MA

Zestaw rozszerzający do przyrządów 430-II dodający funkcje analizy silników

Kup

W zestawie:

 • Pakiet uaktualnienia oprogramowania sprzętowego dodający funkcje analityczne z zakresu silników w analizatorach jakości zasilania Fluke 434, 435 i 437 serii II