Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality and Energy Analyzer

 • Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality And Energy Analyzer | Fluke
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality And Energy Analyzer | Fluke
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality And Energy Analyzer | Fluke
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality And Energy Analyzer | Fluke

Nøkkelfunksjoner

 • 400 Hz-måling: Ved å øke nettfrekvensen til 400 Hz kan omformere og motorer være mye mindre og lettere enn ved 50 eller 60 Hz. Det er en fordel for fly, ubåter, romfartøy og annet militært utstyr samt håndverktøy. Modellen 437 II registrerer nettkvalitetsmålinger for slike typer systemer til luftfartsformål og militære formål.
 • Omformereffektivitet: Simultan måling av AC-utgangseffekt og DC-inngangseffekt for kraftelektronikksystemer ved bruk av en valgfri likestrømstang.
 • PowerWave-datainnhenting: Registrer raske RMS-data, vis halvsyklus og kurveformer for å beskrive dynamikken i det elektriske systemet (generatoroppstart, UPS-bytte osv.).
 • Energitapskalkulator: Klassiske aktive og reaktive nettmålinger, ubalanse og harmonisk strøm kvantifiseres for å bestemme den økonomiske kostnaden av energitap nøyaktig.
 • Feilsøking i sanntid: Analyser trender ved bruk av markører og zoom-verktøy.
 • Bransjens høyeste sikkerhetsgodkjenning: 600 V CAT IV-/1000 V CAT III-godkjenning for bruk på inntaket.
 • Måle alle tre faser og nøytral: Med fire inkluderte fleksible strømprober med forsterket, tynn fleksibel utforming for å komme til på de trangeste stedene.
 • Automatisk trending: Hver måling registreres alltid automatisk, uten noe oppsett.
 • Systemmonitor: Ti parametere for nettkvalitet på én skjerm i henhold til nettkvalitetsstandarden EN50160.
 • Loggerfunksjon: Konfigurer for alle testforhold med minne på opptil 600 parametere med brukerdefinerte intervaller.
 • Se grafer og generer rapporter: Med inkludert analyseprogramvare.
 • Batterilevetid: Syv timers driftstid per lading med Li-ion-batteripakke.

PowerWave-datainnhenting

Enkelte brukere opplever nettkvalitetsproblemer når belastninger slås av eller på. Når belastninger slås på, gjør strømtrekket at spenningen faller til et nivå som får annet utstyr til å svikte. Funksjonen PowerWave som er tilgjengelig for modellene 435 og 437 i II-serien, gjør at brukerne kan fange opp spennings-, strøm- og frekvenssignaler samtidig med høy hastighet, og se hvilke relasjoner som eventuelt skaper problemer. PowerWave går lenger enn standardmålinger av nettkvalitet. PowerWaves raske datainnhenting gjør at systemdynamikken kan karakteriseres.

Spennings- og strømkurver innhentes kontinuerlig i det angitte tidsrommet og vises på skjermen med mangee detaljer. Effektkurven avledes fra dataene. I tillegg kan halvsyklus RMS-verdier for spenning, strøm og frekvens lagres og hentes frem for analyse. Denne funksjonen er spesielt nyttig for å teste standby-genereringssystemer og UPS-systemer der pålitelig tilkobling kan være helt avgjørende.

Disse UPM-beregningene brukes til å kvantifisere den økonomiske kostnaden av energitap som er forårsaket av nettkvalitetsproblemer. Tallene beregnes sammen med annen anleggsspesifikk informasjon av en energitapskalkulator, som til slutt fastsetter hvor mye penger et anlegg taper som følge av bortkastet energi.

Omformereffektivitet

Omformere konverterer likestrøm til vekselstrøm, eller omvendt. Solenergisystemer har vanligvis en omformer som konverterer DC-energi fra solcellene til utnyttbar AC-spenning. Ytelsen til omformerne kan svekkes over tid og må kontrolleres. Du kan fastslå systemets effektivitet ved å sammenligne inngangseffekten med utgangseffekten. Modellene 435 og 437 II kan måle effektiviteten til slike omformere ved å måle DC- og AC-spenning i et system samtidig og finne ut hvor mye som går tapt i omformingsprosessen.

Unified Power Measurement

Tidligere måtte det eksperter til for å beregne hvor mye energi som gikk tapt som følge av problemer med nettkvaliteten. Dataprogrammer kunne beregne kostnadene, men den nødvendige måleprosessen var utenfor rekkevidde for vanlige elektrikere. Med den nye patenterte funksjonen Unified Power i 430 serie II kan 
du ved hjelp av ett enkelt håndverktøy finne ut hvor mye strøm som går tapt, og beregne nøyaktig hva det ekstra forbruket koster. Flukes patenterte system Unified Power Measurement gir den mest omfattende visningen av tilgjengelig effekt ved å måle:

 • Parametere for klassisk effekt (Steinmetz 1897) og IEEE 1459-2000
 • Detaljert tapsanalyse
 • Analyse av ubalanse

Disse UPM-beregningene brukes til å kvantifisere den økonomiske kostnaden av energitap som er forårsaket av nettkvalitetsproblemer. Tallene beregnes sammen med annen anleggsspesifikk informasjon av en energitapskalkulator, som til slutt fastsetter hvor mye penger et anlegg taper som følge av bortkastet energi.

AutoTrend – se trenden raskt

Den unike AutoTrend-funksjonen gir deg rask innsikt i endringer over tid. Hver avlesning som gjøres, logges automatisk og kontinuerlig uten at du må sette opp terskelnivåer eller intervaller, eller at du må starte prosessen manuelt. Du kan raskt vise trender i spenning, strøm, frekvens, effekt, harmoniske eller flimmer på alle de tre fasene og nøytral. Og du kan analysere trendene ved hjelp av markørene og zoomfunksjonen – mens bakgrunnsloggingen fortsetter.

SystemMonitor – kontroller enkelt ytelse mot EN50160

Med et knappetrykk gir System-Monitor deg en oversikt over ytelsen til nettsystemet, og det kontrollerer overensstemmelse av levert spenning med grensene i EN50160 eller med dine egne tilpassede spesifikasjoner Oversikten vises på en skjerm, med fargekodede linjer som klart viser hvilke parametrer som er utenfor grensene.

Oversiktsskjermbildet for System-Monitor gir deg øyeblikkelig informasjon om spenning, harmoniske, flimmer, frekvens og antall fall og stigninger som ligger utenfor de angitte grensene. Det gis en detaljert liste over alle hendelser som faller utenfor de angitte grensene.

Med loggefunksjonen kan du tilpasse måleutvalgene, og den gir umiddelbar analyse av parameterne som velges av brukeren.

Mål og registrer effekt (W), VA og VARs. 434 gir deg også muligheten til å registrere energiforbruket.

Registrer opptil 50. harmoniske, og mål og registrer THD (total harmonisk forvrengning) i henhold til kravene i IEC61000-4-7

Få en gratis demonstrasjonKjøp nå

Produktoversikt: Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality and Energy Analyzer

Spesielt utviklet for transportmidler

400 Hz nettkvalitets- og energianalysatoren i Fluke 437 serie II er utviklet spesielt for forsvars- og luftfartsindustrien. 437 II kan måle opptil 400 Hz og er en nødvendighet for dem som arbeider på ubåter, luftfartøy og andre transportmidler.

Bruksområder

 • 400 Hz-måling

  – utfør nettkvalitetsmålinger på avioniske og militære spenningssystemer.
 • PowerWave-datainnhenting

  – registrer raske RMS-verdier for å se hver kurveform slik at du kan fastslå hvordan spennings-, strøm- og frekvensverdier påvirker hverandre
 • Omformereffektivitet

  – måler både AC- og DC-strøm, inngående og utgående, for å overvåke omformernes effektivitet.
 • Energiinntjeningsfunksjon

  – beregn den økonomiske kostnaden for energitap som følge av dårlig nettkvalitet
 • Energivurdering

  – kvantifiser forbedringene i energiforbruk før og etter installasjonen for å rettferdiggjøre energisparingsenheter
 • Profesjonell feilsøking

  – diagnostiser raskt problemer på skjermen, slik at du kan gjenoppta driften.
 • Forebyggende vedlikehold

  – finn og forebygg problemer med nettkvaliteten før de forårsaker nedetid.
 • Langtidsanalyse

  – finn skjulte eller periodiske problemer
 • Belastningsundersøkelser

  – kontroller den elektriske systemkapasiteten før du legger til mer belastning

Spesifikasjoner: Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality and Energy Analyzer

Produktspesifikasjoner

  Modell Måleområde Oppløsning Nøyaktighet
Volt
Vrms (AC+DC)434-II1 V til 1000 V fase til nøytral
0,1 V± 0,5 % av nominell spenning*** 
435-II og 437-II 1 V til 1000 V fase til nøytral0,01 V± 0,5 % av nominell spenning*** 
Vpeak 1 Vpk til 1400 Vpk1 V5 % av nominell spenning
Spenningens crestfaktor (CF) 1,0 > 2,80.01± 5 %
Vrms ½434-II1 V til 1000 V fase til nøytral0,1 V± 1 % av nominell spenning 
434-II og 435-II0,1 V± 0,2 % av nominell spenning
Vfund434-II1 V til 1000 V fase til nøytral0,1 V
± 0,5 % av nominell spenning
435-II og 437-II 0,1 V± 0,1 % av nominell spenning
Ampere (nøyaktighet unntatt tangnøyaktighet)
Ampere (AC+DC)i430-Flex 1x 5 A til 6000 A1:00 AM± 0,5 % ± 5 tellinger
i430-Flex 10x0,5 A til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x5 A til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x0,5 A A til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Apki430-Flex 8400 Apk 1 Arms± 5 %
1 mV/A5500 Apk1 Arms± 5 %
A-crestfaktor (CF) 1 til 100.01± 5 %
Ampere½i430-Flex 1x 5 A til 6000 A 1 A ± 1 % ± 10 tellinger 
i430-Flex 10x0,5 A til 600 A0,1 A ± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 1x  5 A til 2000 A 1 A ± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 10x0,5 A A til 200 A (kun AC)0,1 A± 1 % ± 10 tellinger
Afundi430-Flex 1x 5 A til 6000 A1:00 AM± 0,5 % ± 5 tellinger 
i430-Flex 10x 0,5 A til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x 5 A til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x 0,5 A A til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Hz
HzFluke 434 ved 50 Hz nominelt 

42,50 Hz til 57,50 Hz

0,01 Hz
± 0,01 Hz
Fluke 434 ved 60 Hz nominelt51,00 Hz til 69,00 Hz0,01 Hz± 0,01 Hz
Fluke 435/7 ved 50 Hz nominell
42,500 Hz til 57,500 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 435/7 ved 60 Hz nominelt 51,000 Hz til 69,000 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 437 ved 400 Hz nominelt340,0 Hz til 460,0 Hz0,1 Hz± 0,1 Hz
Spenningsforsyning
Watt (VA, VAR)i430-Flex 
maks 6000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/Amaks 2000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
Effektfaktor (Cos. j/DPF) 0 til 10.001± 0,1 % ved nominelle belastningsforhold
Energi
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xAvhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger
Energitapi430-Flex 10xAvhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger unntatt linjeresistansnøyaktighet
Harmoniske
Harmonisk rekkefølge (n) DC, 1 til 50-gruppering: Harmoniske grupper i henhold til IEC 61000-4-7
Interharmonisk rekkefølge (n) AV, 1 til 50-gruppering: Harmoniske og interharmoniske undergrupper i henhold til IEC 61000-4-7
Volt% f0,0 % til 100 %0.10%± 0,1 % ±n x 0,1 %
% r0,0 % til 100 %0.10%± 0,1 % ±n x 0,4 %
Absolutt0,0 til 1000 V0,1 V± 5 %*
THD0,0 % til 100 %0.10%± 2,5 %
A% f0,0 % til 100 %0.10%± 0,1 % ±n x 0,1 %
% r0,0 % til 100 %0.10%± 0,1 % ±n x 0,4 %
Absolutt0,0 til 600 A0,1 A± 5 % ± 5 tellinger
THD0,0 % til 100 %0.10%± 2,5 %
Watt% f eller % r 0,0 % til 100 %0.10%±n x 2 %
AbsoluttAvhengig av tangskala og V nominell ± 5 % ±n x 2 % ± 10 tellinger
THD0,0 % til 100 %  0.10%± 5 %
Fasevinkel–360° til 0°±n x 1°
Flimmer
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst 0,00 til 20,000.01± 5 %
Ubalanse
Volt%0,0 % til 20,0 %0.10%± 0,1 %
A%0,0 % til 20,0 %0.10%± 1 %
Nettsignalering
Terskelnivåer Terskel, grenser og signaleringsvarighet kan programmeres for to signalfrekvenser
Signaleringsfrekvens 60 Hz til 3000 Hz0,1 Hz 
Relativ V % 0 % til 100 %0.10%± 0,4 %
Absolutt V3s (3 sekund gj.sn.) 0,0 V til 1000 V0,1 V± 5 % av nominell spenning

Generelle spesifikasjoner

VeskeRobust design, støtsikker med integrert beskyttelseshylster Drypp- og støvsikker IP51 i henhold til IEC60529 ved bruk i vippeposisjon Støt og vibrasjon Støt 30 g, vibrasjon: 3 g sinusoid, tilfeldig 0,03 g2/Hz i henhold til MIL-PRF-28800F klasse 2
SkjermLysstyrke: 200 cd/m 2 typisk ved bruk av spenningsadapter, 90 cd/m 2 typisk ved bruk av batteristrøm Størrelse: 127 mm x 88 mm (153 mm / 6,0 diagonalt) LCD-oppløsning: 320 x 240 piksler, kontrast og lysstyrke: kan justeres av brukeren, temperaturkompensert
MinneSD-kort på 8 GB (SDHC-kompatibelt, FAT32-formatert) standard, opptil 32 GB valgfritt. Skjermsparing og flere dataminner for lagring av data, inkludert registreringer (avhengig av minnestørrelse)
SanntidsklokkeTids- og datostempel for Trend-modus, transientvisning, systemmonitor og hendelsesregistrering

Miljø

Driftstemperatur0 °C ~ 40 °C, 40 °C ~ 50 °C uten batteri
Oppbevaringstemperatur-20 °C ± 60 °C
Fuktighet10 °C ± 30 °C 95 % RH ikke-kondenserende
30 °C ~ 40 °C: 75% RH ikke-kondenserende
+40 °C ~ +50 °C: 45% RH ikke-kondenserende
Maksimum høyde over havet, driftOpptil 2000 m for CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Opptil 3000 m for CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maksimal lagringshøyde: 12 km
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 61326 (2005-12) for emisjon og immunitet
GrensesnittMini-USB-B, isolert USB-port for PC-tilkobling SD-kortspor tilgjengelig bak instrumentbatteri
GarantiTre år (deler og arbeid) på hovedinstrumentet, ett år på tilbehør

Inkludert tilbehør 

SpenningsalternativerBC430 spenningsadapter, internasjonalt pluggadaptersett BP290 (enkeltkapasitets Li-ion-batteri) 28 Wh (7 timer eller mer)
LedningerTL430 testleding og krokodilleklemmesett
FargekodingWC100 fargekodeklips og regionale merker
Fleksible strømproberi430flex-TF, 61 cm lengde, 4 tenger
Minne, programvare og PC-tilkoblingSD-kort på 8 GB, PowerLog på CD (inkluderer brukermanual i PDF-format), USB-kabel A-B mini
bæreveskeC1740 myk bæreveske for 434-II og 435-II C437 hard koffert med hjul for 437-II

Download full specs »

    * ± 5 % hvis ≥ 1 % av nominell spenning, ± 0,05 % av nominell spenning hvis    ** 50/60 Hz nominell frekvens i henhold til IEC 61000-4-30
 *** 400 Hz-målinger støttes ikke for flimmer, nettsignalering og monitormodus.
****for nominell spenning 50 V til 500 V

Modeller: Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality and Energy Analyzer

Fluke 437 Series II 400Hz Basic
The Fluke 437 Series II 400Hz Power Quality and Energy Analyzer is designed specifically for the defense and avionics industries. Capable of measuring up to 400 Hz, the 437 II is a must-have for those working in submarines, aircrafts, and other transport applications.
Kjøp den

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 8 GB SD Card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke-438-II/MA
Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer/MA
Kjøp den

Oppgraderingspakke for 430-II motoranalysator:

 • fastvareoppgradering, gjør det mulig å utføre motoranalyse med de eksisterende nettkvalitetsanalysatorene Fluke 434, 435 og 437 serie II