Nettkvalitets- og energianalysatorer i Fluke 435 serie II

 • Nettkvalitets- Og Energianalysatorer I Fluke 435 Serie II | Fluke
 • Nettkvalitets- Og Energianalysatorer I Fluke 435 Serie II | Fluke
 • Nettkvalitets- Og Energianalysatorer I Fluke 435 Serie II | Fluke

Nøkkelfunksjoner

 • Omformereffektivitet: Simultan måling av AC-utgangseffekt og DC-inngangseffekt for kraftelektronikksystemer ved bruk av en valgfri likestrømstang.
 • PowerWave-datainnhenting: Registrer raske RMS-data, vis halvsyklus og kurveformer for å beskrive dynamikken i det elektriske systemet (generatoroppstart, UPS-bytte osv.).
 • Energitapskalkulator: Klassiske aktive og reaktive nettmålinger, ubalanse og harmonisk strøm, kvantifiseres for å bestemme den økonomiske kostnaden av energitap nøyaktig.
 • Feilsøking i sanntid: Analyserer trender ved bruk av markører og zoom-verktøy.
 • Bransjens høyeste sikkerhetsgodkjenning: 600 V CAT IV- / 1000 V CAT III-godkjenning for bruk på inntaket.
 • Måle alle tre faser og nøytral: Med fire inkluderte fleksible strømsonder med forsterket, tynn fleksibel utforming for å komme til på de trangeste stedene.
 • Automatisk trending: Hver måling registreres alltid automatisk, uten noe oppsett.
 • System-Monitor: Ti parametere for nettkvalitet på én skjerm i henhold til nettkvalitetsstandarden EN50160.
 • Loggerfunksjon: Konfigurer for alle testforhold med minne på opptil 600 parametere med brukerdefinerte intervaller.
 • Vis grafer og generer rapporter: med analyseprogramvaren som følger med.
 • Batterilevetid: Syv timers driftstid per lading med Li-ion-batteripakke.
 • Trådløs nedlasting av data: Last ned data til PC trådløst og logg skjermene ved hjelp av Fluke Connect®-appen.

PowerWave-datainnhenting
Enkelte brukere opplever nettkvalitetsproblemer når belastninger slås av eller på. Når belastninger slås på, gjør strømtrekket at spenningen faller til et nivå som får annet utstyr til å svikte. Funksjonen PowerWave som er tilgjengelig for modellene 435 og 437 i II-serien, gjør at brukerne kan fange opp spennings-, strøm- og frekvenssignaler samtidig med høy hastighet, og se hvilke relasjoner som eventuelt skaper problemer. PowerWave går lenger enn standardmålinger av nettkvalitet. PowerWaves raske datainnhenting gjør at systemdynamikken kan karakteriseres.

Spennings- og strømkurver innhentes kontinuerlig i det angitte tidsrommet og vises på skjermen med mange detaljer. Effektkurven avledes fra dataene. I tillegg kan halvsyklus RMS-verdier for spenning, strøm og frekvens lagres og hentes frem for analyse. Denne funksjonen er spesielt nyttig for å teste standby-genereringssystemer og UPS-systemer der pålitelig tilkobling kan være helt avgjørende.

virkningsgrad for vekselrettere
Omformere konverterer likestrøm til vekselstrøm, eller omvendt. Solenergisystemer har vanligvis en omformer som konverterer DC-energi fra solcellene til utnyttbar AC-spenning. Ytelsen til omformerne kan svekkes over tid og må kontrolleres. Du kan fastslå systemets effektivitet ved å sammenligne inngangseffekten med utgangseffekten. Modellene 430 series II kan måle effektiviteten til slike omformere ved å måle DC- og AC-spenning i et system samtidig og finne ut hvor mye som går tapt i omformingsprosessen.

Unified Power Measurement
Tidligere måtte det eksperter til for å beregne hvor mye energi som gikk tapt som følge av problemer med nettkvaliteten. Dataprogrammer kunne beregne kostnadene, men den nødvendige måleprosessen var utenfor rekkevidde for vanlige elektrikere. Med den nye patenterte funksjonen Unified Power i 430 serie II kan du ved hjelp av ett enkelt håndverktøy finne ut hvor mye strøm som går tapt, og beregne nøyaktig hva det ekstra forbruket koster. Flukes patenterte system Unified Power Measurement gir den mest omfattende visningen av tilgjengelig effekt ved å måle:

- Parametere for klassisk effekt (Steinmetz 1897) og IEEE 1459-2000
- Detaljert tapsanalyse
- Analyse av ubalanse

Disse UPM-utregningene brukes til å kvantifisere den økonomiske kostnaden av energitap som er forårsaket av nettkvalitetsproblemer. Tallene beregnes sammen med annen anleggsspesifikk informasjon av en energitapskalkulator, som til slutt fastsetter hvor mye penger et anlegg taper som følge av bortkastet energi.

 

AutoTrend – se trenden raskt
Den unike AutoTrend-funksjonen gir deg rask innsikt i endringer over tid. Hver avlesning som gjøres, logges automatisk og kontinuerlig uten at du må sette opp terskelnivåer eller at du må starte prosessen manuelt. Du kan raskt vise trender i spenning, strøm, frekvens, effekt, harmoniske eller flimmer på alle de tre fasene og nøytral. 

SystemMonitor – kontroller enkelt ytelse mot EN50160
Med et knappetrykk gir System-Monitor deg en oversikt over ytelsen til nettsystemet, og det kontrollerer overensstemmelse av levert spenning med grensene i EN50160 eller med dine egne tilpassede spesifikasjoner. Oversikten vises på en skjerm, med fargekodede linjer som klart viser hvilke parametrer som er utenfor grensene. 

Oversiktsskjermbildet for System-Monitor gir deg øyeblikkelig informasjon om spenning, harmoniske, flimmer, frekvens og antall fall og stigninger som ligger utenfor de angitte grensene. Det gis en detaljert liste over alle hendelser som faller utenfor de angitte grensene.

 
Med Loggefunksjonen kan du tilpasse måleutvalgene, og den gir umiddelbar analyse av parametrene som velges av brukeren.
Mål og registrer effekt (W), VA og VARs, PF og energiforbruk.
Registrer opptil 50. harmoniske, og mål og registrer THD (total harmonisk forvrengning) i henhold til kravene i IEC61000-4-7

Produktoversikt: Nettkvalitets- og energianalysatorer i Fluke 435 serie II

Avanserte nettkvalitetsfunksjoner, enestående muligheter for energianalyse

Tenk på nettkvalitets- og energianalysatoren i Fluke 435 serie II som en forsikringspolise. Med 435 II er du alltid forberedt, uansett hva som måtte gå galt i anlegget. Takket være avanserte funksjoner for nettkvalitet og for å regne om energi til penger, er det ikke noe elektrisk problem denne modellen ikke kan håndtere.

Bruksområder

 • PowerWave-datainnhenting – registrer raske RMS-verdier for å se hver kurveform slik at du kan fastslå hvordan spennings-, strøm- og frekvensverdier påvirker hverandre
 • virkningsgrad for vekselrettere – Omformereffektivitet
 • Energiinntjeningsfunksjon – beregn den økonomiske kostnaden for energitap som følge av dårlig nettkvalitet
 • Energivurdering – kvantifiser forbedringene i energiforbruk før og etter installasjonen for å rettferdiggjøre energisparingsenheter
 • Profesjonell feilsøking – diagnostiser raskt problemer på skjermen, slik at du kan gjenoppta driften.
 • Forebyggende vedlikehold – finn og forebygg problemer med nettkvaliteten før de forårsaker nedetid.
 • Langtidsanalyse – finn skjulte eller periodiske problemer
 • Belastningsundersøkelser – kontroller den elektriske systemkapasiteten før du legger til mer belastning

Spesifikasjoner: Nettkvalitets- og energianalysatorer i Fluke 435 serie II

Produktspesifikasjoner

  Modell Måleområde Oppløsning Nøyaktighet
Volt
Vrms (AC+DC) 435-II1 til 1000 V fase til nøytral0,01 V± 0,1 % av nominell spenning**** 
Vspiss   1 til 1400 Vsp1 V5 % av nominell spenning
Spenningens spissfaktor (CF)   1,0 > 2,80,01±5 %
Vrms ½ 435-II0,1 V± 0,2 % av nominell spenning
Vfund 435-II0,1 V± 0,1% av nominell spenning
Ampere (nøyaktighet unntatt tangnøyaktighet)
ampere (AC+DC) i430-Flex 1x 5 til 6000 A1 A±0,5% ± 5 tellinger
i430-Flex 10x0,5 til 600 A0,1 A±0,5% ± 5 tellinger
1 mV/A 1x5 til 2000 A1A±0,5% ± 5 tellinger
1 mV/A 10x0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A±0,5% ± 5 tellinger
Aspiss i430-Flex 8400 Apk 1 Arms±5 %
1 mV/A5500 Asp1 Arms±5 %
A spissfaktorfaktor (CF)   1 til 100,01±5 %
Ampere½ i430-Flex 1x 5 til 6000 A 1 A ±1% ± 10 tellinger 
i430-Flex 10x0,5 til 600 A0,1 A ±1% ± 10 tellinger
1 mV/A 1x  5 til 2000 A 1A ±1% ± 10 tellinger
1 mV/A 10x0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A±1% ± 10 tellinger
Afund i430-Flex 1x 5 til 6000 A1 A±0,5% ± 5 tellinger 
i430-Flex 10x 0,5 til 600 A0,1 A±0,5% ± 5 tellinger
1 mV/A 1x 5 til 2000 A1A±0,5% ± 5 tellinger
1 mV/A 10x 0,5 til 200 A (kun AC)0,1 A±0,5% ± 5 tellinger
Hz
Hz Fluke 435 ved 50 Hz nominelt 42,500 til 57,500 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 435 ved 60 Hz nominelt 51,000 til 69,000 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Effekt
watt (VA, VAR) i430-Flex maks. 6000 MW0,1 W til 1 MW±1% ± 10 tellinger
1 mV/Amaks. 2000 MW0,1 W til 1 MW±1% ± 10 tellinger
effektfaktor (Cos j/DPF)   0 til 10,001±0,1% ved nominelle lastbetingelser
Energi
kWh (kVAh, kVARh) i430-Flex 10xAvhengig av tangskala og V nominell±1% ± 10 tellinger
Energitap i430-Flex 10xAvhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger unntatt linjeresistansnøyaktighet
Oversvingninger
overharmonisk orden (n)   DC, 1 til 50-gruppering: Harmoniske grupper i henhold til IEC 61000-4-7
interharmonisk orden (n)   AV, 1 til 50-gruppering: Harmoniske og interharmoniske undergrupper i henhold til IEC 61000-4-7
volt %f0,0 til 100 %0,1 %±0,1% ± (n x 0,1 %)
%r0,0 til 100 %0,1 %±0,1% ± (n x 0,4 %)
absolutt0,0 til 1000 V0,1 V± 5 %*
THD0,0 til 100 %0,1 %±2,5 %
ampere %f0,0 til 100 %0,1 %±0,1% ± (n x 0,1%)
%r0,0 til 100 %0,1 %±0,1% ± (n x 0,4 %)
absolutt0,0 til 600 A0,1 A±5% ± 5 tellinger
THD0,0 til 100 %0,1 %±2,5 %
watt %f eller %r 0,0 til 100 %0,1 %±(n x 2%)
absoluttAvhengig av tangskala og V nominell ±5% ± (n x 2 %) ± 10 tellinger
THD0,0 til 100 %  0,1 %±5 %
fasevinkel –360° til +0°±(n x 1°)
Flimmer
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst   0,00 til 20,000,01±5 %
Ubalanse
volt %0,0 til 20,0 %0,1 %±0,1 %
ampere %0,0 til 20,0 %0,1%±1 %
Nettsignalering
terskelnivåer   terskel, grenser og signaleringsvarighet kan programmeres for to signalfrekvenser
signalfrekvens   60 til 3000 Hz0,1 Hz 
relativ V %   0 til 100 %0,10 %±0,4 %
Absolutt V3s (3 sekund gj.sn.)   0,0 til 1000 V0,1 V± 5 % av nominell spenning
 

Generelle spesifikasjoner

koffert Design: røft, støtsikkert, med integrert beskyttelsestrekk Drypp- og støvbestandig IP51 i henhold til IEC60529 ved bruk i støttet posisjon Støt og vibrasjon Støt 30 g, vibrasjon: 3 g sinuskurve, tilfeldig 0,03 g 2 /Hz i henhold til MIL-PRF-28800F klasse 2
skjerm Lysstyrke: 200 cd/m 2 typ. ved bruk av strømadapter, 90 cd/m 2 typisk ved bruk av batteristrøm Størrelse: 127 mm x 88 mm (153 mm/6,0 tommer diagonalt) LCD-oppløsning: 320 x 240 piksler Kontrast og lysstyrke: brukerjusterbar, temperaturkompensert
Minne SD-kort på 8 GB (SDHC-kompatibelt, FAT32-formatert) standard, opptil 32 GB valgfritt. Skjermsparing og flere dataminner for lagring av data, inkludert registreringer (avhengig av minnestørrelse)
sanntidsklokke tids- og datostempel for trendmodus, transientvisning, systemmonitor og hendelsesregistrering
 

Miljø

driftstemperatur 0~40 °C, 40~ 50 °C uten batteri
oppbevaringstemperatur –20~60 °C
luftfuktighet +10 °C ~ +30 °C: 95 % RF ikke-kondenserende
+30 °C ~ +40 °C: 75 % RF ikke-kondenserende
+40 °C ~ +50 °C: 45 % RF ikke-kondenserende
maksimum driftshøyde inntil 2000 m for CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
inntil 3000 m for CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maksimal høyde for oppbevaring 12 km
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN 61326 (2005-12) for emisjon og immunitet
grensesnitt mini-USB-B, isolert USB-port for PC-tilkobling SD-kortspor tilgjengelig bak instrumentbatteri
garanti tre år (deler og arbeid) på hovedinstrumentet, ett år på tilbehør
 

Vis komplette spesifikasjoner for hele serien »

    * ± 5 % hvis ≥ 1 % av nominell spenning, ± 0,05 % av nominell spenning hvis    ** 50/60 Hz nominell frekvens i henhold til IEC 61000-4-30
 *** 400 Hz-målinger støttes ikke for flimmer, nettsignalering og monitormodus.
****for nominell spenning 50 V til 500 V

Modeller: Nettkvalitets- og energianalysatorer i Fluke 435 serie II

Fluke 435 Series II
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer
Kjøp den

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430-Flexi-TF-II, 24 inch (61 cm) Length, 4 Flexible Current Probes
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
 • Soft Carrying Bag
Fluke 435 Series II Basic
Fluke 435 Series II Basic Power Quality and Energy Analyzer
Kjøp den

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
Fluke-438-II/MA
Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer/MA
Kjøp den

Oppgraderingspakke for 430-II motoranalysator:

 • fastvareoppgradering, gjør det mulig å utføre motoranalyse med de eksisterende nettkvalitetsanalysatorene Fluke 434, 435 og 437 serie II

Ressurser: Nettkvalitets- og energianalysatorer i Fluke 435 serie II