Energianalysator i Fluke 434 serie II

 • Energianalysator I Fluke 434 Serie II | Fluke
 • Energianalysator I Fluke 434 Serie II | Fluke
 • Energianalysator I Fluke 434 Serie II | Fluke

Nøkkelfunksjoner

 • Energitapskalkulator: Klassiske aktive og reaktive nettmålinger, ubalanse og harmonisk strøm, kvantifiseres for å bestemme den økonomiske kostnaden av energitap nøyaktig.
 • Feilsøking i sanntid: Analyserer trender ved bruk av markører og zoom-verktøy.
 • Bransjens høyeste sikkerhetsgodkjenning: 600 V CAT IV- / 1000 V CAT III-godkjenning for bruk på inntaket.
 • Måle alle tre faser og nøytral: Med fire inkluderte fleksible strømprober med forsterket, tynn fleksibel utforming for å komme til på de trangeste stedene.
 • Automatisk trending: Hver måling registreres alltid automatisk, uten noe oppsett.
 • Systemmonitor: Ti parametere for nettkvalitet på én skjerm i henhold til nettkvalitetsstandarden EN50160.
 • Loggerfunksjon: Konfigurer for alle testforhold med minne på opptil 600 parametere med brukerdefinerte intervaller.
 • Se grafer og generer rapporter: Med inkludert analyseprogramvare.
 • Batterilevetid: Syv timers driftstid per lading med Li-ion-batteripakke.
Unified Power Measurement
Flukes patenterte Unified Power Measurement-system (UPM) gir den mest omfattende visningen av tilgjengelig effekt ved å måle:
 • Parametere av klassisk effekt (Steinmetz 1897) og IEEE 1459-2000-effekt
 • Detaljert tapsanalyse
 • Analyse av ubalanse
Disse UPM-utregningene brukes til å kvantifisere den økonomiske kostnaden av energitap som er forårsaket av nettkvalitetsproblemer. Tallene beregnes sammen med annen, anleggsspesifikk informasjon av en 
energitapskalkulator, som til slutt fastsetter hvor mye penger et anlegg taper som følge av bortkastet energi.
AutoTrend – se trenden raskt
Den unike AutoTrend-funksjonen gir deg rask innsikt i endringer over tid. Hver avlesning som gjøres, logges automatisk og kontinuerlig uten at du må sette opp terskelnivåer eller intervaller, eller at du må starte prosessen manuelt. Du kan raskt vise trender i spenning, strøm, frekvens, effekt, harmoniske eller flimmer på alle de tre fasene og nøytral. Og du kan analysere trendene ved hjelp av markørene og zoomfunksjonen – mens bakgrunnsloggingen fortsetter.

SystemMonitor – kontroller enkelt ytelse mot EN50160
Med et knappetrykk gir System-Monitor deg en oversikt over ytelsen til nettsystemet, og det kontrollerer overensstemmelse av levert spenning med grensene i EN50160 eller med dine egne tilpassede spesifikasjoner Oversikten vises på en skjerm, med fargekodede linjer som klart viser hvilke parametere som er utenfor grensene.  

Produktoversikt: Energianalysator i Fluke 434 serie II

Beregn energitap i din lokale valuta

Energianalysatoren i Fluke 434 II er det ideelle verktøyet for energilogging. Ved hjelp av den nye energitapskalkulatoren måler 434 II den økonomiske kostnaden av energitap som følge av dårlig nettkvalitet. Med funksjonen for omregning av energi til penger kan du identifisere de områdene av anlegget som har mest energitap, slik at du kan ta stilling til eventuelle energisparingsløsninger. Legg til grunnleggende nettkvalitetsmålinger i pakken, og du har et kraftig feilsøkingsverktøy.

Bruksområder

 • Energiinntjeningsfunksjon – beregn den økonomiske kostnaden for energitap som følge av dårlig nettkvalitet
 • Energivurdering – kvantifiser forbedringene i energiforbruk før og etter installasjonen for å rettferdiggjøre energisparingsenheter
 • Profesjonell feilsøking – diagnostiser raskt problemer på skjermen, slik at du kan gjenoppta driften.
 • Forebyggende vedlikehold – finn og forebygg problemer med nettkvaliteten før de forårsaker nedetid.
 • Langtidsanalyse – finn skjulte eller periodiske problemer
 • Belastningsundersøkelser – kontroller den elektriske systemkapasiteten før du legger til mer belastning

Spesifikasjoner: Energianalysator i Fluke 434 serie II

Produktspesifikasjoner

  Modell Måleområde Oppløsning Nøyaktighet
Volt
Vrms (AC+DC)434-II1 V til 1000 V fase til nøytral0,1 V± 0,5 % av nominell spenning*** 
Vpeak1 Vpk til 1400 Vpk1 V5 % av nominell spenning
Spenningens crestfaktor (CF)1,0 > 2,80.01± 5 %
Vrms ½434-II1 V til 1000 V fase til nøytral0,1 V± 1 % av nominell spenning 
434-II0,1 V± 0,2 % av nominell spenning
Vfund434-II1 V til 1000 V fase til nøytral0,1 V± 0,5 % av nominell spenning
Ampere (nøyaktighet unntatt tangnøyaktighet)
Ampere (AC+DC)i430-Flex 1x 5 A til 6000 A1:00 AM± 0,5 % ± 5 tellinger
i430-Flex 10x0,5 A til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x5 A til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x0,5 A A til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Apki430-Flex 8400 Apk 1 Arms± 5 %
1 mV/A5500 Apk1 Arms± 5 %
A-crestfaktor (CF)1 til 100.01± 5 %
Ampere½i430-Flex 1x 5 A til 6000 A 1 A ± 1 % ± 10 tellinger 
i430-Flex 10x0,5 A til 600 A0,1 A ± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 1x  5 A til 2000 A 1 A ± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/A 10x0,5 A A til 200 A (kun AC)0,1 A± 1 % ± 10 tellinger
Afundi430-Flex 1x 5 A til 6000 A1:00 AM± 0,5 % ± 5 tellinger 
i430-Flex 10x 0,5 A til 600 A0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 1x 5 A til 2000 A1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
1 mV/A 10x 0,5 A A til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5 % ± 5 tellinger
Hz
HzFluke 434 ved 50 Hz nominelt 

42,50 Hz til 57,50 Hz

0,01 Hz± 0,01 Hz
Fluke 434 ved 60 Hz nominelt51,00 Hz til 69,00 Hz0,01 Hz± 0,01 Hz
Spenningsforsyning
Watt (VA, VAR)i430-Flex maks 6000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
1 mV/Amaks 2000 MW0,1 W til 1 MW± 1 % ± 10 tellinger
Effektfaktor (Cos. j/DPF)0 til 10.001± 0,1 % ved nominelle belastningsforhold
Energi
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xAvhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger
Energitapi430-Flex 10xAvhengig av tangskala og V nominell± 1 % ± 10 tellinger unntatt linjeresistansnøyaktighet
Harmoniske
Harmonisk rekkefølge (n)DC, 1 til 50-gruppering: Harmoniske grupper i henhold til IEC 61000-4-7
Interharmonisk rekkefølge (n)AV, 1 til 50-gruppering: Harmoniske og interharmoniske undergrupper i henhold til IEC 61000-4-7
Volt% f0,0 % til 100 %0.10%± 0,1 % ±n x 0,1 %
% r0,0 % til 100 %0.10%± 0,1 % ±n x 0,4 %
Absolutt0,0 til 1000 V0,1 V± 5 % *
THD0,0 % til 100 %0.10%± 2,5 %
A% f0,0 % til 100 %0.10%± 0,1 % ±n x 0,1%
% r0,0 % til 100 %0.10%± 0,1 % ±n x 0,4 %
Absolutt0,0 til 600 A0,1 A± 5 % ± 5 tellinger
THD0,0 % til 100 %0.10%± 2,5 %
Watt% f eller % r 0,0 % til 100 %0.10%±n x 2 %
AbsoluttAvhengig av tangskala og V nominell ± 5 % ±n x 2 % ± 10 tellinger
THD0,0 % til 100 %  0.10%± 5 %
Fasevinkel–360° til +0°±n x 1°
Flimmer
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst0,00 til 20,000.01± 5 %
Ubalanse
Volt%0,0 % til 20,0 %0.10%± 0,1 %
A%0,0 % til 20,0 %0.10%± 1 %
Nettsignalering
TerskelnivåerTerskel, grenser og signaleringsvarighet kan programmeres for to signalfrekvenser
Signaleringsfrekvens60 Hz til 3000 Hz0,1 Hz
Relativ V %0 % til 100 %0.10%± 0,4 %
Absolutt V3s (3 sekund gj.sn.)0,0 V til 1000 V0,1 V± 5 % av nominell spenning
 

Generelle spesifikasjoner

VeskeRobust design, støtsikker med integrert beskyttelseshylster Drypp- og støvsikker IP51 i henhold til IEC60529 ved bruk i vippeposisjon Støt og vibrasjon Støt 30 g, vibrasjon: 3 g sinusoid, tilfeldig 0,03 g2/Hz i henhold til MIL-PRF-28800F klasse 2
SkjermLysstyrke: 200 cd/m 2 typisk ved bruk av spenningsadapter, 90 cd/m 2 typisk ved bruk av batteristrøm Størrelse: 127 mm x 88 mm (153 mm / 6,0 diagonalt) LCD-oppløsning: 320 x 240 piksler, kontrast og lysstyrke: kan justeres av brukeren, temperaturkompensert
MinneSD-kort på 8 GB (SDHC-kompatibelt, FAT32-formatert) standard, opptil 32 GB valgfritt. Skjermsparing og flere dataminner for lagring av data, inkludert registreringer (avhengig av minnestørrelse)
SanntidsklokkeTids- og datostempel for Trend-modus, transientvisning, systemmonitor og hendelsesregistrering
 

Miljø

Driftstemperatur0 °C ~ 40 °C, 40 °C ~ 50 °C uten batteri
Oppbevaringstemperatur-20 °C ± +60 °C
Fuktighet+10 °C ± +30 °C 95 % RH ikke-kondenserende
30 °C ~ 40 °C: 75% RH ikke-kondenserende
+40 °C ~ +50 °C: 45 % RH ikke-kondenserende
Maksimum høyde over havet, driftOpptil 2000 m for CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Opptil 3000 m for CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maksimal lagringshøyde: 12 km
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 61326 (2005-12) for emisjon og immunitet
GrensesnittMini-USB-B, isolert USB-port for PC-tilkobling SD-kortspor tilgjengelig bak instrumentbatteri
GarantiTre år (deler og arbeid) på hovedinstrumentet, ett år på tilbehør
 

View full family specifications

    * ± 5 % hvis ≥ 1 % av nominell spenning, ± 0,05 % av nominell spenning hvis < 1 % av nominell spenning
   ** 50/60 Hz nominell frekvens i henhold til IEC 61000-4-30
 *** 400 Hz-målinger støttes ikke for flimmer, nettsignalering og monitormodus.
****for nominell spenning 50 V til 500 V

Modeller: Energianalysator i Fluke 434 serie II

Fluke 434 II Basic
Fluke 434 Series II Basic Energy Analyzer
Kjøp den

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
 • C1740 Soft Case
Fluke-438-II/MA
Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer/MA
Kjøp den

Oppgraderingspakke for 430-II motoranalysator:

 • fastvareoppgradering, gjør det mulig å utføre motoranalyse med de eksisterende nettkvalitetsanalysatorene Fluke 434, 435 og 437 serie II