Fluke 1736 effektlogger

 • Fluke 1736 Effektlogger | Fluke
 • Fluke 1736 Effektlogger | Fluke
 • Fluke 1736 Effektlogger | Fluke
 • Fluke 1736 Effektlogger | Fluke

Nøkkelfunksjoner

Nøkkelmålinger:Fang opp og logg spenning, strøm, effekt, harmoniske oversvingninger og tilhørende nettkvalitetsverdier automatisk.

Fluke Connect ®-kompatibel*: Se data lokalt på instrumentet eller via Fluke Connect mobilapp og PC-programvare.

Praktisk strømforsyning til instrumentet:Forsyn instrumentet med strøm direkte fra den målte kretsen.

Bransjens høyeste sikkerhetsklassifisering: 600 V CAT IV / 1000 V CAT III; for bruk ved inntaksboksen og nedstrøms.

Måle alle tre faser og nøytral:Med de fire inkluderte, fleksible strømprobene.

Omfattende logging:Mer enn 20 separate loggeøkter kan lagres på instrumentene. Alle målte verdier logges faktisk automatisk, så du aldri mister måletrender. De kan også gjennomgås under loggeøkter og før nedlasting for sanntidsanalyse.

Fang opp fall, stigninger og oppstartsstrømstøt: Inkluderer øyeblikksbilde av kurver og RMS-profil i høy oppløsning for hendelser, såvelsom dato, tidsstempel og alvorlighetsgrad, for å bidra til å identifisere eventuelle bakenforliggende årsaker til nettkvalitetsproblemer.

Klar berøringsskjerm i farger: Utfør praktiske analyser og datakontroller i felten med fullstendig, grafisk display.

Optimalisert brukergrensesnitt: Registrer riktige data hver gang med raskt, guidet, grafisk oppsett, og reduser usikkerhet om forbindelsene med den intelligente verifiseringsfunksjonen.

Fullstendig feltoppsett via frontpanelet eller Fluke Connect-appen: Ikke nødvendig å gå tilbake til verkstedet for å laste ned og sette opp eller å ta med en datamaskin til den elektriske tavlen.

Brukerprogrammet Energy Analyze Plus: Last ned og analyser hver eneste detalj om energiforbruk og tilstanden til nettkvaliteten med vår automatiserte rapportering.

Produktoversikt: Fluke 1736 effektlogger

Mer synlighet, mindre usikkerhet og bedre beslutninger om nettkvalitet og energiforbruk

Fluke 1736 trefase effektlogger er kompatibel med Fluke Connect® mobilapp og PC-programvare og gir deg den informasjonen du trenger for å ta kritiske avgjørelser om nettkvalitet og energi i sanntid. 1736 er det beste testverktøyet for å utføre energistudier og basislogging av nettkvalitet. Det fanger automatisk opp og logger over 500 nettkvalitetsparametere, så du får bedre innsyn i dataene du trenger for å optimalisere systempålitelighet og innsparinger.

Et optimalisert brukergrensesnitt, fleksible strømprober og en intelligent måleverifiseringsfunksjon som gjør det mulig å redusere målefeil med å verifisere og korrigere vanlige koblingsfeil digitalt, gjør oppsettet enklere enn noen gang og reduserer måleusikkerhet. Få tilgang til og del data med teamet ditt fra avstand via Fluke Connect®-appen, så du kan jobbe på tryggere hold og ta kritiske avgjørelser i sanntid. Dermed reduseres behovet for verneutstyr, anleggsbesøk og oppfølginger. Du kan også raskt og enkelt lage diagram og grafer av målingene for å identifisere problemer og generere detaljerte rapporter, med den medfølgende programvarepakken Fluke Energy Analyser Plus.

Fluke 1736 er den beste universelle effektloggeren. Hvis du leter etter en effektlogger som er like kapabel til energistudier og har mer avanserte funksjoner for logging av nettkvalitet, er Fluke 1738 det ideelle valget.

Spesifikasjoner: Fluke 1736 effektlogger

Spesifikasjoner
Nøyaktighet
parameterområdeoppløsningintern nøyaktighet ved referanseforhold (% av måling + % av full skala)
spenning1000 V0,1 V± (0,2 % + 0,01 %)
strøm: direkte inngangi17xx-flex 1500 12150 A0,1 A± (1 % + 0,02 %)
1500 A1 A
i17xx-flex 3000 24300 A1 A± (1 % + 0,03 %)
3000 A10 A
i17xx-flex 6000 36600 A1 A± (1,5 % + 0,03 %)
6000 A10 A
i40s-EL klemme4 A1 mA± (0,7 % + 0,02 %)
40 A10 mA
frekvens42,5 til 69 Hz0,01 Hz± (0,1 %)
ekstrainngang± 10 V DC0,1 mV± (0,2 % + 0,02 %)
spenning, min/maks1000 V0,1 V± (1 % + 0,1 %)
strøm, min/maksdefinert av tilbehørdefinert av tilbehør± (5 % + 0,2 %)
THD, spenning1000%0.10%± 0,5
THD, strøm1000%0.10%± 0,5
harmoniske oversvingninger, spenning, 2. til 50.1000 V0,1 V≥ 10 V: ± 5 % av avlesning
< 10 V: ± 0,5 V
harmoniske oversvingninger, strøm, 2. til 50.definert av tilbehørdefinert av tilbehør≥ 3  % av strømområdet: ± 5 % av avlesning
< 3 % av strømområdet: ± 0,15 % av området
ubalanse10.001± 0,2
Intern usikkerhet ± (% av avlesning +% av området)¹
parameterinfluensstørrelseiFlex1500-12iFlex3000-24iFlex6000-36i40S-EL
150 A / 1500 A300 A / 3000 A600 A / 6000 A4 A / 40 A
aktiv effekt P PF ≥ 0,991,2 % + 0,005 %1,2 % + 0,0075 %1,7 % + 0,0075 %1,2 % + 0,005 %
aktiv energi Ea
tilsynelatende effekt S0 ≤ PF ≤ 11,2 % + 0,005 %1,2 % + 0,0075 %1,7 % + 0,0075 %1,2 % + 0,005 %
tilsynelatende energi Eap
reaktiv effekt Q0 ≤ PF ≤ 12,5 % av målt tilsynelatende effekt
reaktiv energi Er
effektfaktor PF-± 0,025
forskyvningseffektfaktor (DPF)
DBF/cosϕ
tilleggsusikkerhet i % av området¹V P-N> 250 V0.02%0.02%0.02%0.02%
¹område = 1000 V x I-område
Referanseforhold:
 • miljø: 23 °C ± 5 °C, instrumentet brukes i minst 30 minutter, ingen eksterne elektriske/magnetiske felt, relativ luftfuktighet < 65 %
 • inngangsbetingelser: Cosϕ / PF = 1, sinusformet signal f = 50/60 Hz, strømforsyning 120/230 V ± 10 %
 • spesifikasjoner, spenning og strøm: enfaset inngangsspenning: 120/230 V eller trefaset stjerne/trekant: 230/400 V inngangsstrøm: I > 10 % av I-området
 • primærleder av klemmer eller Rogowski-spole i midtposisjon
 • temperaturkoefissient: Legg til 0,1 x spesifisert nøyaktighet for hver C over 28 ºC eller under 18 ºC

 

Elektriske spesifikasjoner
Strømforsyning
spenningsområde100 til 500 V med sikkerhetsstøpsel ved strømtilførsel fra målekretsen
100 til 240 V med standard strømledning (IEC 60320 C7)
effektforbrukMaks. 50 VA (maks. 15 VA ved strømtilførsel via IEC 60320-kontakt)
effektivitet≥ 68,2 % (i samsvar med forskrifter for energieffektivitet)
maks. tomgangsforbruk
nettfrekvens50/60 Hz ± 15 %
batteriLi-ion 3,7 V, 9,25 Wh, kan byttes ut av bruker
driftstid ved batteridriftfire timer i standard driftsmodus, inntil 5,5 timer i strømsparemodus.
ladetid< 6 timer
Datainnsamling
oppløsning16-bits synkron prøvetaking
samplingsfrekvens10,24 kHz ved 50/60 Hz, synkroniseres med nettfrekvensen
inngangssignalfrekvens50/60 Hz (42,5 til 69 Hz)
kretstyper1-φ, 1-φ IT, hjelpefase, 3-φ ∆, 3-φ Y, 3-φ Y IT, 3-φ Y balansert, 3-φ Aron/Blondel (to elements ∆), 3-φ åpen ∆, kun strøm (laststudier)
datalagringinternt flash-minne (kan ikke byttes ut av bruker)
minnestørrelsetypisk 10 loggeøkter på 8 uker med intervaller på 1 minutt og 500 hendelser¹
¹Antall mulige loggeøkter og loggeperioder er avhengig av brukerkravene.
basisintervall
målte parameterespenning, strøm, ekstra, frekvens, THD V, THD A, effekt, effektfaktor, grunneffekt, DPF og energi
intervall for beregning av gjennomsnittinnstillbart: 1 sek, 5 sek, 10 sek, 30 sek, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min og 30 min
fordelingstid min/maks-verdier:spenning, strøm: helsyklus RMS oppdatert hver halvsyklus (URMS1/2 i henhold til IEC61000-4-30) ekstrainngang: 200 ms
etterspørselsintervall (energimålermodus)
målte parametereenergi (Wh, varh, VAh) PF, maksimal etterspørsel, energikostnader
intervallinnstillbart: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min og av
nettkvalitetsmålinger
målte parameterespenning, frekvens, ubalanse, harmoniske oversvingninger i spenningen, THD V, harmoniske oversvingninger i strømmen, THD A, TDD
intervall for beregning av gjennomsnitt10 min
individuelle harmoniske oversvingninger2. til 50. harmoniske oversvingning
total harmonisk forvrengningberegnet for 50. harmoniske oversvingning
hendelserspenning: fall, stigninger og forstyrrelser, strøm: oppstartsstrømstøt
triggede registreringerhelsyklus RMS oppdatert hver halvsyklus for spenning og strøm (URMS1/2 i henhold til IEC61000-4-30)
spennings- og strømkurve
Samsvar med standarder
harmoniske oversvingningerIEC 61000-4-7: klasse 1
IEEE 519 (korttids harmoniske oversvingninger)
nettkvalitetIEC 61000-4-30 klasse S, IEC62586-1 (PQI-S-enhet)
elkraftIEEE 1459
nettkvalitetssamsvarEN50160 (for målte parametere)
Grensesnitt
USB-Afiloverføring via USB-stasjon, fastvareoppdateringer
maks. strøm: 120 mA
wi-fifiloverføring og fjernstyring via direkte tilkobling eller trådløst nett
BluetoothLes tilleggsmåledata fra moduler i Fluke Connect® 3000-serien (krever 1738 eller oppgradering av 1736)
USB minidatanedlasting fra instrument til PC
Spenningsinnganger
antall innganger4 (3 faser og nøytral)
maksimal inngangsspenning1000 Vrms, CF 1,7
inngangsimpedans10 MΩ
båndbredde (-3 dB)42,5 Hz–3,5 kHz
skalering1:1 og variabel
målekategori1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Strøminnganger
antall innganger4, modus velges automatisk for tilkoplet sensor
inngangsspenningklemmeinngang: 500 mVrms / 50 mVrms; CF 2,8
inngang for Rogowski-spole150 mVrms / 15 mVrms ved 50 Hz, 180 mVrms / 18 mVrms ved 60 Hz; CF 4; alle ved nominelt probeområde
område1 til 150 A / 10 til 1500 A med i17XX-flex1500 12 tynn, fleksibel strømprobe
3 til 300 A / 30 til 3000 A med i17XX-flex3000 24" tynn, fleksibel strømprobe
6 til 600 A / 60 til 6000 A med i17XX-flex6000 36 tynn, fleksibel strømprobe
40 mA til 4 A / 0,4 A til 40 A med i40s-EL 40 A klemme
båndbredde (-3 dB)42,5 Hz–3,5 kHz
skalering1:1 og variabel
Ekstrainnganger
antall innganger2
inngangsområde0 til ± 10 V DC, én avlesning / s
skaleringsfaktor (tilgjengelig 2014)format: mx + b (gain og offset) konfigureres av brukeren
viste enheter (tilgjengelig 2014)kan konfigureres av brukeren (7 tegn, for eksempel °C, psi, eller m/s)
Trådløs tilkobling
antall innganger2
støttede modulerFluke Connect® 3000-serien
innhentingén avlesning / s
Miljøspesifikasjoner
driftstemperatur–10 til 50 °C
oppbevaringstemperatur-20 til 60 °C, med batteri: -20 til 50 °C
luftfuktighet, drift10 til 30 °C, maks. 95 % relativ luftfuktighet
30 til 40 °C, maks. 75 % relativ luftfuktighet
40 til 50 °C, maks. 45 % relativ luftfuktighet
høyde over havet, drift2000 m (opp til 4000 m nedgradert til 1000 V CAT II / 600 V CAT III / 300 V CAT IV)
høyde over havet, oppbevaring12 000 m
innkapslingIP50 i samsvar med EN60529
vibrasjonMIL-T-28800E, Type 3, Klasse III, Stil B
sikkerhetIEC 61010-1
IEC nettstrøm: overspenningskategori II, forurensningsgrad 2
spenningsterminaler: overspenningskategori IV, forurensingsgrad 2
IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
elektromagnetisk kompatibilitetEN 61326-1: industriell CISPR 11: gruppe 1, klasse A
Korea (KCC): klasse A-utstyr (industrielt kringkastings- og kommunikasjonsutstyr)
USA (FCC): 47 CFR 15 underdel B, dette produktet er ansett som unntatt utstyr iht. klausul 15.103
temperaturkoeffisient0,1 x nøyaktighetsspesifikasjon / °C
Generelle spesifikasjoner
LCD fargeskjerm4,3-tommers aktiv matrise TFT, 480 piksler x 272 piksler, motstandsdyktig berøringspanel
garanti-20 til 60 °C, med batteri: -20 til 50 °C
målinstrument: 19,8 cm x 16,7 cm x 5,5 cm
strømforsyning: 13,0 cm x 13,0 cm x 4,5 cm
instrument med strømforsyning tilkoblet: 19,8 cm x 16,7 cm x 9 cm
vektinstrument: 1,1 kg
strømforsyning: 400 g
sabotasjebeskyttelseKensington låsespor
Spesifikasjoner for i17xx-flex 1500 12 fleksibel strømprobe
måleområde1 til 150 A AC / 10 til 1500 A AC
ikke-destruktiv strøm100 kA (50/60 Hz)
intern feil ved referanseforhold*± 0,7 % av avlesning
nøyaktighet 173x + iFlex± (1 % av måling + 0,02 % av området)
temperaturkoeffisient over driftstemperaturområdet0,05 % av avlesning / °C
driftsspenning1000 V CAT III, 600 V CAT IV
lengde, probekabel305 mm
diameter, probekabel7,5 mm
minste bøyeradius38 mm
lengde, utgangskabel2 m
vekt115 g
materiale, probekabelTPR
materiale, koblingerPOM + ABS/PC
utgangskabelTPR/PVC
driftstemperatur–20 til 70 °C, temperatur på leder under test skal ikke overstige 80 °C
temperatur, ikke i drift–40 til 80 °C
relativ luftfuktighet (RH), drift15 til 85 % ikke-kondenserende
IP-klassifiseringIEC 60529: IP50
garantiett år
*Referanseforhold:
 • miljø: 23 °C ± 5 °C, ingen eksterne elektriske/magnetiske felt, relativ luftfuktighet 65 %
 • primærleder i midtposisjon

Modeller: Fluke 1736 effektlogger

Fluke 1736/B
Fluke 1736/B Power Logger
Kjøp den

Portable Power Logger (excludes current probes)

Includes:

 • Fluke 1736 instrument
 • Voltage test leads set
 • Alligator clips (4x)
 • Soft case
 • Energy Analyze Plus software
 • Line cords
 • Color coding set
 • USB flash drive
Fluke 1736/EUS
Fluke 1736/EUS Power Logger
Kjøp den

Portable Power Logger EU/US Version

Includes:

 • Fluke 1736 instrument
 • Voltage test leads set
 • Alligator clips (4x)
 • 12 in 1,500A flexible, current probe (4x)
 • Soft case
 • Energy Analyze Plus software
 • Wi-Fi adapter
 • Bluetooth adapter
 • Line cords
 • Color coding set
 • USB flash drive
Fluke 1736/INTL
Fluke 1736/INTL Power Logger
Kjøp den

Portable Power Logger International Version

Includes:

 • Fluke 1736 instrument
 • Voltage test leads set
 • Alligator clips (4x)
 • 12 in 1,500A flexible, current probe (4x)
 • Soft case
 • Energy Analyze Plus software
 • Line cords
 • Color coding set
 • USB flash drive
Fluke 1736/WINTL
Fluke 1736/WINTL Power Logger
Kjøp den
Portable Logger International Version (with additional power cables and WiFi)