Trillingsbewaking

Instrumenten, sensoren en software voor toestandsbewaking van Fluke Connect.

Trillingsbewaking

Hoewel alle machinerie trilt, is het bewaken van overmatige trilling in roterende apparatuur van essentieel belang voor het vroeg identificeren van problemen met apparaten. Instrumenten voor trillingsbewaking gebruiken accelerometers om wijzigingen in versterking, frequentie en intensiteit te meten in krachten die roterende apparatuur beschadigen. Door trillingsmetingen te onderzoeken kunnen teams onbalans, loszitten, verkeerde uitlijning of slijtage van lagers opsporen bij apparatuur voordat er daadwerkelijk een storing optreedt.

Het meeste uit trillingsbewaking halen

Trillingsbewaking versterkt uw onderhouds- en betrouwbaarheidsprogramma door:

Veel voorkomende problemen detecteren met behulp van trilling

Trilling kan onderdelen vroegtijdig doen verslijten, de levensduur van apparatuur verkorten, lawaai veroorzaken en leiden tot problemen met de veiligheid. Onbalans of verkeerde uitlijning van roterende apparaten kan zorgen voor het barsten of defect raken van aandrijfassen of andere onderdelen.


De ernst van trilling visueel illustreren

Trillingsbewaking maakt gebruik van een kleurgecodeerde hiërarchie, de Fluke Overall Vibration Severity- (FOVS-) schaal, om teams te informeren over de trillingsintensiteit. Wanneer apparaten afwijken van vooraf ingestelde parameters, stuurt de Fluke Connect-software een alarm dat aangeeft dat drempelwaarden zijn overschreden.


De toestand van apparaten volgen met temperatuur en trillingsvastheid

Het kan zijn dat het vastleggen van veranderingen in oppervlaktetemperatuur, gecombineerd met trillingsgegevens, de interne bedrijfstemperatuur niet precies aangeeft. Er kan echter op conditionele wijzigingen met betrekking tot de omgevingstemperatuur worden vertrouwd als goede indicator van op handen zijnde storing.


Gerelateerde producten

Profiteer van sensoren die op afstand de conditie bewaken

Bij toestandsbewaking wordt normaliter gewerkt met externe, draadloze sensortechnologieën, waaronder: