Fluke 1750 driefase Power Recorder

 • Energielogger | Fluke 1750 Power Quality Recorder | Fluke
Dit product is uit het assortiment of is anders geclassificeerd

Belangrijkste kenmerken

 • Netvoedingskwaliteit die aan de norm voldoet: Alle metingen voldoen aan de norm IEC61000-4-30 voor een correcte evaluatie van alle gemeten waarden, waaronder spanning, stroom, vermogen, harmonischen en flicker.
 • Snelle en betrouwbare configuratie: De ARCHOS 43 Internet Tablet biedt inzicht in wat het instrument registreert, wat een snelle en betrouwbare configuratie, zelfs onder lastige testomstandigheden, mogelijk maakt
 • Drempelloze instelling: Instellen van drempels na de gegevensacquisitie met de Fluke Power Analyze-software – geen zorgen over gemiste informatie ten gevolge van onjuiste instellingen
 • Registreert alles: Met behulp van cross-channel- en stroomtriggering wordt elk mogelijke meting geregistreerd; op elk kanaal - altijd
 • Intuïtieve pc-software: Het op eenvoudige wijze analyseren van gegevens en opstellen van rapporten met geautomatiseerde rapportage conform EN50160
 • Plug-and-play: Installatie binnen enkele minuten met zelfregistrerende stroommeetprobes en enkelsnoerse spanningsaansluitingen
 • U hoeft de bedrading niet steeds opnieuw aan te sluiten: Intern van kanaal veranderen met de draadloze PDA of pc in geval van onjuist aangesloten bedrading
 • Meet elke parameter: Spanning en stroom op drie fasen, nulleider en aardgeleider
 • Registratie van golfvormen van 5 MHz, 8000 Vpk: Levert zelfs van de kortste gebeurtenis een gedetailleerde weergave
 • Snel terughalen van gegevens: Met bijgeleverde SD-geheugenkaart of via de snelle 100BaseT-ethernetverbinding. SD-kaart bevat automatisch downloaden naar SD wanneer er geen andere verbinding met het instrument wordt gemaakt

Nu kopen

Productoverzicht: Fluke 1750 driefase Power Recorder

Registreer de kwaliteit van driefasennetten en bewaak netvoedingsstoringen met de nieuwe Fluke 1750 Power Recorder en de Fluke Power Analyze-software. Deze vermogensmeters registreren automatisch alle netvoedingsparameters en -gebeurtenissen; gedurende elke cyclus - altijd.

Toepassingen
Analyse over langere periode:
Opsporen van moeilijk te lokaliseren of intermitterende problemen; bewaken van kritische apparatuur en registreren van netvoedingsgebeurtenissen om een verband te kunnen leggen met storingen in de apparatuur
Onderzoek naar netvoedingskwaliteit: Kwantificeren van de netvoedingskwaliteit in de gehele installatie, waarbij de resultaten worden gedocumenteerd in professionele rapporten
Conformiteit van de servicekwaliteit: Valideren van de inkomende netvoedingskwaliteit bij de service-ingang
Installatie/inbedrijfstelling van apparatuur: Benchmarken van voedingssysteem voorafgaand aan installatie om de servicekwaliteit te garanderen

Specificaties: Fluke 1750 driefase Power Recorder

Technische specificaties
Meetnormen netvoedingskwaliteit Conformiteit IEC 61999-1-4 klasse 1, IEC 61000-4-30 klasse A, S of B afhankelijk van meetfunctie, IEEE 519, IEEE 1159, IEEE 1459 en EN 50160
Klok/kalender Schrikkeljaren, 24 uursklok
Nauwkeurigheid realtimeklok Niet meer dan ± 1 s/dag
Interne geheugencapaciteit voor het opslaan van gegevens Minimaal 2 GB
Maximale registratieduur Ten minste 31 dagen
Meettijdcontrole Automatisch
Maximaal aantal gebeurtenissen Alleen beperkt door de grootte van het interne geheugen
Voedingsvereisten 100 tot 240 V RMS ± 10%, 47-63 Hz, 40 W
Bedrijfstijd gedurende onderbrekingen (interne UPS-voeding) 5 minuten per onderbreking; totale bedrijfstijd zonder herladen 60 minuten
Afmetingen 215 x 310 x 35 mm (8,5 x 12,2 x 3,5 in)
Gewicht 6,3 kg (14 lb)
Ingang Type metingen 1 fase en nulleider, 1 fase IT geen nulleider, 1 fase gesplitst, 3 fasen ster, 3 fasen delta, drie fasen IT, drie fasen high leg, drie fasen open leg, 2-element delta, 21/2-element ster
Ingangskanalen Spanning: 4 kanalen, AC/DC
Stroom: 5 kanalen
Spanningskanalen Ingangsweerstand: 2 MΩ
Ingangscapaciteit: <20 pF
Kenmerken ingangsstroom 2 V RMS = volle schaal, 1 MΩ ingangsimpedantie voor ferromagnetische stroomtangen, lage impedantie voor flexibele stroomtangen
Meetmethode Gelijktijdige digitale bemonstering van spanning en stroom. Digitale PLL-gesynchroniseerde bemonstering, interne frequentiereferentie voor tijdens spanningsdalingen.
Synchronisatie en bemonstering Bron voor PLL-synchronisatie De PLL wordt gesynchroniseerd met de A-N-spanning voor ster-vermogensschakelingen en met de A-B-spanning voor delta-vermogensschakelingen. Alle vermelde vermogensschakelingen zijn ofwel ster- ofwel delta-schakelingen.
PLL-vergrendelingsbereik 42,5 tot 69 Hz
Samplefrequentie Spanning en stroomsterkte: 256 samples/cyclus; interharmonischen conform IEC 61000-4-7: 2560 punten/10 cycli (50 Hz), 3072 punten/12 cycli (60 Hz); transiënte spanning: 5 MHz
A/D-resolutie Spanning en stroomsterkte: 24 bits
Transiënte spanning: 14 bits
Spannings- en stroommetingen Spanningsmeetbereik AC-spanning: 1000 V RMS ± 10% over het bereik
DC-spanning: ± 1000 V + 10% over het bereik
Crest-factor spanning 3 of lager
Stroommeetbereik Afhankelijk van de gebruikte stroomtang
Crest-factor stroom 4 of lager
RMS-spanning Type meting De true-RMS-waarde wordt continu gemeten: per cyclus, per 1/2 cyclus en per 10 of 12 cycli bij resp. 50 Hz of 60 Hz, zoals voorgeschreven door IEC 61000-4-30.
Meetonzekerheid AC: ± 0,2% van uitlezing ± 0,1% van volle schaal, boven 50 V RMS
DC: ± 0,5% van uitlezing ± 0,2% van volle schaal, boven 50 V DC
RMS-stroom Type meting De true-RMS-waarde wordt continu gemeten: per cyclus, per 1/2 cyclus en per 10 of 12 cycli bij resp. 50 Hz of 60 Hz, zoals voorgeschreven door de norm
Transiënte spanning (impuls) Type meting Golfvormacquisitie
Volle schaal 8000 V pk
Sample-resolutie 200 nS
Meetonzekerheid ± 5% van uitlezing ± 20 V (testparameters: 1000 V DC, 1000 V RMS, 100 kHz)
Spanningsstijging (RMS-stijging) Type meting True-RMS (berekening volledige cyclus door meting van beide halve cycli - lijnspanning wordt gemeten voor 3P3W-schakelingen en fasespanning wordt gemeten voor 3P4W-schakelingen)
Weergegeven gegevens Amplitude en stijgingsduur
Meting Gelijk aan RMS-spanning
Spanningsdaling (RMS-daling) Type meting True-RMS (berekening volledige cyclus door meting van beide halve cycli - lijnspanning wordt gemeten voor 3P3W-schakelingen en fasespanning wordt gemeten voor 3P4W-schakelingen)
Weergegeven gegevens Amplitude en duur van dip of onderbreking
Meting Gelijk aan RMS-spanning
Spanningsuitval (onderbreking) Type meting Gelijk aan spanningsdip
LAN-interface Connector RJ-45
Snelheid en type 10/100 Base-T, Auto-MDIX
Communicatieprotocol TCP/IP via ethernet
Draadloze controllerinterface Aansluiting draadloos (2,4 GHz radio)
Snelheid tot 700 kbit/seconde
Communicatieprotocol Bluetooth-SPP
Vermogensmetingen
Voeding, levensduur batterij Type meting De true-RMS-waarde wordt continu gemeten: per cyclus en per 10 of 12 cycli bij resp. 50 Hz of 60 Hz, zoals voorgeschreven door de norm
Frequentie Meetbereik 42,5 tot 69 Hz
Meetbron Gelijk aan PLL-synchronisatiebron
Meetnauwkeurigheid ± 10 mHz (10% tot 110% van het bereik, met sinusgolf)
Arbeidsfactor Meetbereik 0,000 tot 1,000
Meetnauwkeurigheid ± 1 digit van de berekening van elke gemeten waarde (± 3 digits in totaal)
Arbeidsfactor van de grondharmonische Meetmethode Berekend uit het faseverschil tussen grondspanning en grondstroom
Meetbereik - 1,000 (voorijlen) to + 1,000 (na-ijlen)
Meetnauwkeurigheid ± 0,5% van uitlezing ± 2% van volle schaal ± 1 digit
Spanningsonbalans en fasevolgorde Meetmethode Positieve (directe) spanning gedeeld door negatieve (inverse) spanning, conform IEC 61000-4-30
Harmonische spanning en stroom Analysevenster rechthoekig
Analysevolgorde 1e t/m 50e harmonische
Meetnauwkeurigheid Spanning/stroomsterkte: 1e t/m 20e harmonische: ± 0,5% van uitlezing ± 0,2% van volle schaal, 21e t/m 50e harmonische: ± 1% van uitlezing ± 0,3% van volle schaal (nauwkeurigheid stroomsensor voor stroom en vermogen)
Meetmethode IEC 61000-4-7
Interharmonische spanning en stroom (tussenharmonischen) Analysevenster rechthoekig
Analysevolgorde 1,5 t/m 49,5e interharmonische
Meetmethode IEC 61000-4-7
Flicker Meetmethode IEC 61000-4-15
Plt gedurende 2 uur en Pst gedurende 10 minuten
Meetbereik 0,1 tot 5 (25) afhankelijk van spanningsniveau, modulatie en frequentie
Omgevingsspecificaties
Omgevingsomstandigheden Gebruiksomgeving Binnenshuis of op overdekte plaatsen buitenshuis, tot op een hoogte van 2000 m
Opslagtemperatuur en luchtvochtigheid -20 °C tot 50 °C, 80% RL max., niet-condenserend
Bedrijfstemperatuur en luchtvochtigheid 0 °C tot 40 °C, 80% RL max., niet-condenserend
Maximale nominale bedrijfsspanning Spanningsklemmen 1100 V RMS
Spanningsbestendigheid 5550 V RMS AC gedurende 1 minuut tussen de spanningsingangen, tussen spanningsingangen en stroomtangen en tussen spanningsingangen en behuizing (50/60 Hz, meetstroom 1 mA)
Veiligheidsklasse van behuizing IP30 (conform EN 60529)
Normen EMC EN 61326-1:1997+A1:1998 klasse A
EN 61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998
EN 61000-3-3:1995
Veiligheid EN 61010-1 2e editie; 2000
Spanningsingang unit: vervuilingsgraad 2, overspanningscategorie 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (maximaal toelaatbare overspanning: 8000 V)

Modellen: Fluke 1750 driefase Power Recorder

Fluke 1750

Driefase Power Recorder

Kopen

Inclusief:

 • 1750 acquisitie-unit
 • ARCHOS 43 Internet Tablet
 • 4 400 A-stroomtangen (3140R)
 • 5 Meetsnoeren en -klemmen
 • SD-geheugenkaart
 • Fluke Power View- en Fluke Power Analyze-software
 • Netsnoer met internationale stekkerset
 • Ethernetkabel
 • Kleurlokalisatieset
 • Gedrukte handleiding Eerste kennismaking
 • Product-cd met software en gebruikershandleiding in pdf-formaat
 • CS 1750/1760 Robuuste draagtas