Fluke 1750 driefase Power Recorder

 • Fluke 1750 Driefase Power Recorder | Fluke

Belangrijkste kenmerken

 • Netvoedingskwaliteit die aan de norm voldoet: Alle metingen voldoen aan de norm IEC61000-4-30 voor een correcte evaluatie van alle gemeten waarden, waaronder spanning, stroom, vermogen, harmonischen en flicker.
 • Snelle en betrouwbare configuratie: De ARCHOS 43 Internet Tablet biedt inzicht in wat het instrument registreert, wat een snelle en betrouwbare configuratie, zelfs onder lastige testomstandigheden, mogelijk maakt
 • Drempelloze instelling: Instellen van drempels na de gegevensacquisitie met de Fluke Power Analyze-software – geen zorgen over gemiste informatie ten gevolge van onjuiste instellingen
 • Registreert alles: Met behulp van cross-channel- en stroomtriggering wordt elk mogelijke meting geregistreerd; op elk kanaal - altijd
 • Intuïtieve pc-software: Het op eenvoudige wijze analyseren van gegevens en opstellen van rapporten met geautomatiseerde rapportage conform EN50160
 • Plug-and-play: Installatie binnen enkele minuten met zelfregistrerende stroommeetprobes en enkelsnoerse spanningsaansluitingen
 • U hoeft de bedrading niet steeds opnieuw aan te sluiten: Intern van kanaal veranderen met de draadloze PDA of pc in geval van onjuist aangesloten bedrading
 • Meet elke parameter: Spanning en stroom op drie fasen, nulleider en aardgeleider
 • Registratie van golfvormen van 5 MHz, 8000 Vpk: Levert zelfs van de kortste gebeurtenis een gedetailleerde weergave
 • Snel terughalen van gegevens: Met bijgeleverde SD-geheugenkaart of via de snelle 100BaseT-ethernetverbinding. SD-kaart bevat automatisch downloaden naar SD wanneer er geen andere verbinding met het instrument wordt gemaakt
Vraag een gratis demonstratie aanNu kopen

Productoverzicht

Registreer de kwaliteit van driefasennetten en bewaak netvoedingsstoringen met de nieuwe Fluke 1750 Power Recorder en de Fluke Power Analyze-software. Deze vermogensmeters registreren automatisch alle netvoedingsparameters en -gebeurtenissen; gedurende elke cyclus - altijd.

Toepassingen 

 • Analyse over langere periode: Opsporen van moeilijk te lokaliseren of intermitterende problemen; bewaken van kritische apparatuur en registreren van netvoedingsgebeurtenissen om een verband te kunnen leggen met storingen in de apparatuur 
 • Onderzoek naar netvoedingskwaliteit: Kwantificeren van de netvoedingskwaliteit in de gehele installatie, waarbij de resultaten worden gedocumenteerd in professionele rapporten 
 • Conformiteit van de servicekwaliteit: Valideren van de inkomende netvoedingskwaliteit bij de service-ingang 
 • Installatie/inbedrijfstelling van apparatuur: Benchmarken van voedingssysteem voorafgaand aan installatie om de servicekwaliteit te garanderen

Modellen

Fluke 1750-TF
Fluke 1750-TF Three-Phase Power Quality Recorder
4 – 1,000A 3210-PR- TF iFlex flexible current probe
Kopen

Includes:

 • 1750 acquisition unit
 • 1750 handheld tablet
 • 5 Test leads and clips
 • 2GB SD Memory card (larger cards not compatible)
 • Fluke Power View and Fluke Power Analyze software
 • Power cord with international plug set
 • Ethernet cable
 • Color localization set
 • Printed Getting Started manual
 • Product CD with software and user manual PDF
 • CS 1750/1760 Rugged transit softcase

Specificaties

Technische specificaties
Meetnormen netvoedingskwaliteit
Conformiteit IEC 61999-1-4 klasse 1, IEC 61000-4-30 klasse A of B afhankelijk van meetfunctie, IEEE519, IEEE1159, IEEE1459 en EN50160
Klok/kalender Schrikkeljaren, 24-uurs klok
Nauwkeurigheid realtimeklok Niet meer dan ± 1 s/dag
Interne geheugencapaciteit voor het opslaan van gegevens Minimaal 2 GB
Maximale registratieduur Ruim 31 dagen
Meettijdcontrole Automatisch
Maximaal aantal gebeurtenissen Alleen beperkt door de grootte van het interne geheugen
Voedingsvereisten 100 V tot 240 V RMS ± 10%, 47-63 Hz, 40 W
Bedrijfstijd gedurende onderbrekingen (interne UPS-voeding) 5 minuten per onderbreking; totale bedrijfstijd zonder herladen 60 minuten
Afmetingen 215 mm x 310 mm x 35 mm
Gewicht 6,3 kg
Ingang
Type metingen 1 fase en nulleider, 1 fase IT geen nulleider, 1 fase gesplitst, 3 fasen ster, 3 fasen delta, drie fasen IT, drie fasen high leg, drie fasen open leg, 2-element delta, 21/2-element ster
Ingangskanalen Spanning: 4 kanalen, AC/DC
 Stroom: 5 kanalen
Spanningskanalen Ingangsweerstand: 2 MΩ
 Ingangscapaciteit: < 20 pF
Kenmerken ingangsstroom 2 V RMS = volle schaal, 1 MΩ ingangsimpedantie voor ferromagnetische stroomtangen, lage impedantie voor flexibele stroomtangen
Meetmethode Gelijktijdige digitale sampling van spanning en stroom. Digitale PLL-gesynchroniseerde sampling, interne frequentiereferentie voor tijdens spanningsdalingen.
Synchronisatie en sampling
Bron voor PLL-synchronisatie De PLL .wordt gesynchroniseerd met de A-N-spanning voor ster-vermogensschakelingen en met de A-B-spanning voor delta-vermogensschakelingen. Alle vermelde vermogensschakelingen zijn ofwel ster- ofwel delta-schakelingen.
PLL-vergrendelingsbereik 42,5 tot 69 Hz
Samplefrequentie Spanning en stroom: 256 samples/cyclus; interharmonischen conform IEC 61000-4-7: 2560 punten/10 cycli (50 Hz), 3072 punten/12 cycli (60 Hz); transiënte spanning: 5 MHz
A/D-resolutie Spanning en stroom: 24 bits
 Transiënte spanning: 14 bits
Spannings- en stroommetingen
Spanningsmeetbereik Wisselspanning: 1000 V RMS ± 10% overschrijding
 Gelijkspanning: ± 1000 V + 10% overschrijding
Crest-factor spanning 3 of lager
Stroommeetbereik Afhankelijk van de gebruikte stroommeetprobe
Crest-factor stroom 4 of lager
RMS-spanning
Type meting De true-RMS-waarde wordt continu gemeten: per cyclus, per 1/2 cyclus en per 10 of 12 cycli bij resp. 50 Hz of 60 Hz, zoals voorgeschreven door IEC 61000-4-30.
Meetonzekerheid AC: ± 0,2% van meetwaarde ± 0,1% van volle schaal, boven 50 V RMS
 DC: ± 0,5% van meetwaarde ± 0,2 % van volle schaal, boven 50 V DC
RMS-stroom
Type meting De true-RMS-waarde wordt continu gemeten: per cyclus, per 1/2 cyclus en per 10 of 12 cycli bij resp. 50 Hz of 60 Hz, zoals voorgeschreven door de norm
Transiënte spanning (impuls)
Type meting Golfvormacquisitie
Volle schaal 8000 V pk
Sample-resolutie 200 nS
Meetonzekerheid ± 5% van meetwaarde ± 20 V (testparameters: 1000 V DC, 1000 V RMS, 100 kHz)
Spanningsstijging (RMS-stijging)
Type meting True-RMS (berekening volledige cyclus door meting van beide halve cycli - lijnspanning wordt gemeten voor 3P3W-schakelingen en fasespanning wordt gemeten voor 3P4W-schakelingen)
Weergegeven gegevens Amplitude en stijgingsduur
Meting Gelijk aan RMS-spanning
Spanningsdaling (RMS-daling)
Type meting True-RMS (berekening volledige cyclus door meting van beide halve cycli - lijnspanning wordt gemeten voor 3P3W-schakelingen en fasespanning wordt gemeten voor 3P4W-schakelingen)
Weergegeven gegevens Amplitude en duur van dip of onderbreking
Meting Gelijk aan RMS-spanning
Spanningsuitval (onderbreking)
Type meting Gelijk aan spanningsdip
LAN-interface
Connector RJ-45
Snelheid en type 10/100 Base-T, Auto-MDIX
Communicatieprotocol TCP/IP via ethernet
Draadloze controllerinterface
Aansluiting draadloos (2,4 GHz radio)
Snelheid tot 700 kbit/seconde
Communicatieprotocol Bluetooth-SPP
Vermogensmetingen
Voeding, levensduur batterij
Type meting De true-RMS-waarde wordt continu gemeten: per cyclus en per 10 of 12 cycli bij resp. 50 Hz of 60 Hz, zoals voorgeschreven door de norm
Frequentie
Meetbereik 42,5 tot 69 Hz
Meetbron Gelijk aan PLL-synchronisatiebron
Meetnauwkeurigheid ± 10 mHz (10% tot 110% van het bereik, met sinusgolf)
Arbeidsfactor
Meetbereik 0,000 tot 1,000
Meetnauwkeurigheid ± 1 digit van de berekening van elke gemeten waarde (±3 digits in totaal)
Arbeidsfactor van de grondharmonische
Meetmethode Berekend uit het faseverschil tussen grondspanning en grondstroom
Meetbereik - 1,000 (voorijlen) to + 1,000 (na-ijlen)
Meetnauwkeurigheid ± 0,5% van meetwaarde ± 2% van volle schaal ± 1 digit
Spanningsonbalans en fasevolgorde
Meetmethode Positieve (directe) spanning gedeeld door negatieve (inverse) spanning, conform IEC 61000-4-30
Harmonische spanning en stroom
Analysevenster rechthoekig
Analysevolgorde 1e t/m 50e harmonische
Meetnauwkeurigheid Spanning / stroom: 1e t/m 20e harmonische: ± 0,5% van meetwaarde ± 0,2 % van volle schaal, 21e t/m 50e harmonische: ± 1 % van meetwaarde ± 0,3 % van volle schaal (nauwkeurigheid stroomsensor voor stroom en vermogen)
Meetmethode IEC 61000-4-7
Interharmonische spanning en stroom (tussenharmonischen)
Analysevenster rechthoekig
Analysevolgorde 1,5 t/m 49,5e interharmonische
Meetmethode IEC 61000-4-7
Flicker
Meetmethode IEC 61000-4-15
 Plt gedurende 2 uur en PSt gedurende 10 minuten
Meetbereik: 0,1 tot 5 (25) afhankelijk van spanningsniveau, modulatie en frequentie
Omgevingsdata
Omgevingsomstandigheden
Gebruiksomgeving Binnenshuis of op overdekte plaatsen buitenshuis, tot op een hoogte van 2000 m
Opslagtemperatuur en luchtvochtigheid -20 °C tot 50 °C, 80% RL max., niet-condenserend
Bedrijfstemperatuur en luchtvochtigheid 0 °C tot 40 °C, 80% RL max., niet-condenserend
Maximale nominale bedrijfsspanning
Spanningsklemmen 1100 V RMS
Spanningsbestendigheid 5550 V RMS AC gedurende 1 minuut tussen de spanningsingangen, tussen spanningsingangen en stroommeetprobes en tussen spanningsingangen en behuizing (50/60 Hz, meetstroom 1 mA)
Veiligheidsklasse van behuizing IP30 (conform EN 60529)
Standaarden:
EMC EN 61326-1:1997+A1:1998 klasse A
 EN 61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998
 EN 61000-3-3:1995
Veiligheid EN 61010-1 2e editie; 2000
 Spanningsingang unit: vervuilingsgraad 2, overspanningscategorie 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (maximaal toelaatbare overspanning: 8000 V)

Informatie