Jeu de sondes de tension ScopeMeter® Fluke VPS420-B

Modèles: Jeu de sondes de tension ScopeMeter® Fluke VPS420-B

Fluke VPS420-B

Ruggedized High-Working ScopeMeter Voltage Probe Set

Acheter

Blue/black, 100:1, 150 MHz, 1000V CAT III / 600V CAT IV, working voltage (voltage between probe tip and reference lead): 2000V CAT III / 1200V CAT IV.

Ressources: Jeu de sondes de tension ScopeMeter® Fluke VPS420-B