Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality and Energy Analyzer

 • Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality And Energy Analyzer | Fluke
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality And Energy Analyzer | Fluke
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality And Energy Analyzer | Fluke
 • Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality And Energy Analyzer | Fluke

Tärkeimmät ominaisuudet

 • 400 Hz:n mittaus: Kun taajuus kasvaa 400 Hz:iin, muuntajat ja moottorit voivat olla pienempiä ja kevyempiä kuin 50 tai 60 Hz:n taajuudella. Tästä on hyötyä lentokoneissa, sukellusveneissä, avaruusaluksissa, armeijan laitteistoissa sekä kädessä pidettävissä työkaluissa. 437 II -malli mittaa sähkönlaadun tällaisissa ilmailualan ja armeijan järjestelmissä.
 • Invertterin tehokkuus: Voit mitata samanaikaisesti AC-lähtötehoa ja DC-ottotehoa tehoelektroniikkajärjestelmissä lisävarusteena saatavan DC-virtapihdin avulla.
 • PowerWave-tiedontallennus: Voit mitata RMS-tietoja nopeasti sekä näyttää puolijaksot ja aaltomuodot saadaksesi tietoja sähköjärjestelmän dynamiikasta (generaattorien käynnistys, UPS-kytkennät jne.).
 • Energy loss calculator -ohjelma: Saat selville energiahävikin todellisen taloudellisen arvon perinteisillä pätö- ja loistehon mittauksilla sekä määrittämällä epäsymmetrian ja harmoniset yliaallot.
 • Reaaliaikainen vianhaku: Voit analysoida trendejä kursoreilla ja zoomaustyökaluilla.
 • Alan paras turvallisuusluokitus: Sähkön syöttöpuolen mittausten turvaluokitus 600 V CAT IV/1000 V CAT III
 • Mittaa kaikki kolme vaihetta ja nollan: Neljä joustavaa lenkkivirtapihtiä, jotka ovat erityisen ohuita ja joustavia ahtaissa paikoissa tehtäviä mittauksia varten.
 • Automaattinen trendipiirto: Jokainen mittaus tallentuu aina automaattisesti ilman erillisiä määrityksiä.
 • System-Monitor: Kymmenen sähkönlaatuparametria yhdessä näytössä EN50160-standardin mukaisesti.
 • Tiedonkeruu-toiminto: Muokattavissa kaikkiin testaustilanteisiin, muistia 600 parametrille, jotka tallennetaan käyttäjän määrittämin välein.
 • Käyrien tarkasteleminen ja raporttien luominen: Mukana toimitettavan analysointiohjelmiston avulla.
 • Akun käyttöaika: Li-ion-akun kesto seitsemän tuntia yhdellä latauksella.

PowerWave-tiedontallennus

Kuormien kytkeytyminen saattaa joissakin tapauksissa aiheuttaa sähkönlaatuongelmia. Kun kuormat kytkeytyvät käyttöön, jännite voi virrankulutuksen takia joskus pudota sellaiselle tasolle, mikä aiheuttaa muissa laitteissa toimintahäiriöitä. 435- ja 437 II -sarjan malleissa olevan PowerWave-toiminnon avulla käyttäjät voivat tallentaa jännite-, virta- ja taajuussignaalit nopeasti ja samanaikaisesti ja selvittää, mistä sähköviat aiheutuvat. PowerWave-toiminto on tavallisia sähkönlaatumittauksia tehokkaampi, sillä sen tietojen tallennustila auttaa järjestelmän dynamiikan tunnistamisessa.

Toiminto tallentaa jännitteen ja virran aaltomuodot tietyltä ajalta ja näyttää ne yksityiskohtaisesti näytöllä. Tehon aaltomuoto määritetään näiden tietojen perusteella. Lisäksi jännitteen, virran, tehon ja taajuuden puolen jakson RMS-arvot voi tallentaa ja hakea analysointia varten. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen varageneraattori- ja UPS-järjestelmien testaamisessa, sillä niissä luotettava kytkeytyminen on äärimmäisen tärkeää.

UPM-laskelmien avulla määritellään sähkönlaatuongelmista aiheutuvan energiahävikin taloudelliset kustannukset. Energy Loss Calculator -ohjelman tekemien laskelmien ja muiden laitoskohtaisten tietoja avulla voidaan määrittää, miten paljon kustannuksia energiahävikistä aiheutuu laitokselle.

Invertterin tehokkuus

Invertterit muuttavat DC-virran AC-virraksi tai toisin päin. Auringoenergiajärjestelmissä on usein invertteri, joka muuttaa aurinkokennojen DC-energian käyttökelpoiseksi AC-tehoksi. Invertterit on tarkistettava, sillä niiden teho saattaa ajan kuluessa heiketä. Järjestelmän tehokkuuden voi määrittää vertaamalla tulotehoa lähtötehoon. Muuntoprosessin tehohävikin voi laskea 435- ja 435 II -mallien avulla, jotka määrittävät invertterien tehokkuuden mittaamalla samanaikaisesti järjestelmän DC- ja AC-tehon.

Unified Power Measurement

Aiemmin ainoastaan asiantuntijat pystyivät laskemaan, miten suuren energianhävikin sähkönlaatuongelmat aiheuttivat. Sähkölaitokset pystyivät laskemaan kustannukset, mutta tarvittava mittausprosessi oli liian vaativa tavallisille sähköasentajille. 430 II -sarjan uudella patentoidulla Unified Power -toiminnolla voit kädessä pidettävän laitteen avulla määrittää energiahävikin ja laskea sen aiheuttamat kustannukset. Fluken patentoitu Unified Power Measurement -järjestelmä (UPM) tarjoaa markkinoiden kattavimman tehomittauspaketin, johon sisältyy:

 • Klassiset virtaparametrit (Steinmetz 1897) ja IEEE 1459-2000
 • Yksityiskohtainen hävikkianalyysi
 • Epäsymmetrian analyysi

UPM-laskelmien avulla määritellään sähkönlaatuongelmista aiheutuvan energiahävikin taloudelliset kustannukset. Energy Loss Calculator -ohjelman tekemien laskelmien ja muiden laitoskohtaisten tietoja avulla voidaan määrittää, miten paljon kustannuksia energiahävikistä aiheutuu laitokselle.

AutoTrend - Automaattinen piirtotoiminto

Ainutlaatuinen AutoTrend-toiminto piirtää ajan kuluessa tapahtuvat muutokset. Jokainen näytön lukema tallentuu automaattisesti muistiin - kynnystasoja tai ajanjaksoja ei tarvitse asettaa erikseen eikä prosessia käynnistää käsin. Voit nopeasti tarkistaa jännitteen, virran, taajuuden, tehon, harmonisten yliaaltojen tai välkynnän trendin kaikissa kolmessa vaiheessa sekä nollajohtimessa. Voit myös analysoida piirtojaksoja kursoreiden ja zoom-toiminnon avulla tallennuksen jatkuessa taustalla.

SystemMonitor – Tarkista, onko järjestelmäsi EN50160-standardin mukainen

Yhdellä napinpainalluksella ainutlaatuinen System-Monitor-toiminto antaa kokonaiskuvan sähkönjakelujärjestelmän laadusta ja tarkistaa sen yhdenmukaisuuden standardissa EN50160 määritettyihin rajoihin tai asiakkaan omiin määritelmiin. Kokonaiskuva näkyy yhdellä näytöllä. Värilliset pylväät osoittavat, mitkä parametrit ovat raja-arvojen ulkopuolella.

System-Monitor-toiminnolla tarkistat välittömästi, onko jokin jännite, harmoninen yliaalto, välkyntä, taajuus tai jännitekuoppien tai -kohoumien määrä asetettujen raja-arvojen ulkopuolella. Kaikista määritettyjen raja-arvojen ulkopuolella olevista tapahtumista luodaan tarkka luettelo.

Tiedonkeruutoiminnolla voi muokata mittausasetuksia ja saada analyysit valituista parametreista.

Mittaa ja tallentaa tehon (W), VA- ja VAR-arvot. 434-mallissa on lisäksi mahdollisuus tallentaa energiankulutuslukemat.

Mittaus 50. harmoniseen asti sekä harmonisen kokonaissärön (THD) mittaus ja tallennus IEC61000-4-7-vaatimusten mukaisesti.

Tuotekatsaus: Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality and Energy Analyzer

Erityisesti suunniteltu kuljetussovelluksiin

Fluken 437 II -sarjan 400 Hz:n sähkönlaatu- ja energia-analysaattori on tarkoitettu erityisesti puolustusvoimien ja ilmailualan käyttöön. 437 II pystyy mittaamaan jopa 400 Hz:n taajuudet, joten se on erinomainen työkalu sukellusveneissä, lentokoneissa ja muissa kuljetusvälineissä työskenteleville.

Sovellukset

 • 400 Hz:n mittaus

  – tee sähkönlaatumittauksia ilmailu- ja sotilasjärjestelmissä.
 • PowerWave-tiedontallennus

  – RMS-tietojen nopea tallennus: näet jokaisen aaltomuodon ja voit määrittää, kuinka jännite-, virta- ja taajuusarvot toimivat yhdessä.
 • Invertterin tehokkuus

  – mittaa sekä lähtö- että tulotehon (AC ja DC) invertterien tehokkuuden tarkkailua varten.
 • Energiahävikin rahallisen arvon laskeminen

  – laske huonosta sähkönlaadusta aiheutuvat kustannukset.
 • Energiankulutusselvitykset

  – selvitä energiaa säästävien laitteiden hyöty määrittämällä vaikutukset energiatehokkuuteen ennen asentamista ja sen jälkeen.
 • Vianhaku

  – diagnosoi ongelmat nopeasti näytössä ja palauta toiminta.
 • Ennaltaehkäisevä kunnossapito

  – havaitse ja estä sähkönlaatuongelmat, ennen kuin ne aiheuttavat seisokkeja.
 • Pitkän aikavälin analyysit

  – selvitä vaikeasti havaittavat ja satunnaiset ongelmat.
 • Kuormitustutkimukset

  – määritä sähköjärjestelmän kapasiteetti ennen kuormien lisäämistä.

Tekniset tiedot: Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality and Energy Analyzer

Tekniset tiedot

  Malli Mittausalue Resoluutio Tarkkuus
Volttia
Vrms (AC+DC)434-II1 V...1000 V vaihe vapaaseen 0,1 V±0,5% nimellisjännitteestä**** 
435-II ja 437-II 1...1000 V (vaihe-nolla)0,01 V±0,1% nimellisjännitteestä**** 
Vpk  1...1400 Vpk1 V5% nimellisjännitteestä
Jännitteen huippukerroin (CF)  1,0 > 2,80.01± 5 %
Vrms½434-II1...1000 V (vaihe-nolla)0,1 V±1% nimellisjännitteestä 
434-II ja 435-II0,1 V±0,2 % nimellisjännitteestä
Vfund434-II1...1000 V (vaihe-nolla)0,1 V ±0,5% nimellisjännitteestä
435-II ja 437-II 0,1 V±0,1 % nimellisjännitteestä
Virta (tarkkuudessa ei oteta huomioon pihtien tarkkuutta)
Virta (AC+DC)i430-Flex 1x 5...6000 A1:00 AM± 0,5% ± 5 lukemaa
i430-Flex 10x0,5...600 A0,1 A± 0,5% ± 5 lukemaa
1mV/A 1x5...2000 A1A± 0,5% ± 5 lukemaa
1mV/A 10x0,5...200 A (vain AC)0,1 A± 0,5% ± 5 lukemaa
Apki430-Flex 8400 Apk 1 Arms± 5 %
1mV/A5500 Apk1 Arms± 5 %
Virran huippukerroin (CF)  1...100.01± 5 %
Amps½i430-Flex 1x 5...6000 A 1 A ± 1% ± 10 lukemaa 
i430-Flex 10x0,5...600 A0,1 A ± 1% ± 10 lukemaa
1mV/A 1x  5...2000 A 1A ± 1% ± 10 lukemaa
1mV/A 10x0,5...200 A (vain AC)0,1 A± 1% ± 10 lukemaa
Afundi430-Flex 1x 5...6000 A1:00 AM± 0,5% ± 5 lukemaa 
i430-Flex 10x 0,5...600 A0,1 A± 0,5% ± 5 lukemaa
1mV/A 1x 5...2000 A1A± 0,5% ± 5 lukemaa
1mV/A 10x 0,5...200 A (vain AC)0,1 A± 0,5% ± 5 lukemaa
Hz
TaajuusFluke 434 @ 50Hz:n nimellistaajuus 

42,50...57,50 Hz

0,01 Hz ± 0,01 Hz
Fluke 434 @ 60Hz:n nimellistaajuus51,00...69,00 Hz0,01 Hz± 0,01 Hz
Fluke 435/7 @ 50 Hz:n nimellistaajuus 42,500...57,500 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 435/7 @ 60Hz:n nimellistaajuus 51,000...69,000 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 437 @ 400Hz:n nimellistaajuus340,0...460,0 Hz0,1 Hz± 0,1 Hz
Teho
W (VA, VAR)i430-Flex max. 6000 MW0,1 W...1 MW± 1% ± 10 lukemaa
1 mV/Amax. 2000 MW0,1 W...1 MW± 1% ± 10 lukemaa
Tehokerroin (Cos Q/DPF)  0...10.001± 0,1% nimelliskuormitusolosuhteissa
Energia
kWh (kVAh, kVARh)i430-Flex 10xRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä± 1% ± 10 lukemaa
Energiahävikkii430-Flex 10xRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±1 % ± 10 lukemaa (pois lukien linjavastuksen tarkkuus)
Harmoniset yliaallot
Harmonisten yliaaltojen järjestys (n)  DC, ryhmittely 1...50: Harmoniset ryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti
Epäharmonisten yliaaltojen järjestys (n)  OFF, ryhmittely 1...50: Harmoniset ja epäharmoniset alaryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti
Jännite%f0,0...100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,1 %
%r0,0...100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,4 %
Absoluuttinen0,0...1000 V0,1 V±5 % *
Harmoninen kokonaissärö (THD)0,0...100 %0.10%± 2,5 %
Virta%f0,0...100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,1%
%r0,0...100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,4 %
Absoluuttinen0,0...600 A0,1 A±5 % ±5
Harmoninen kokonaissärö (THD)0,0...100 %0.10%± 2,5 %
W%f tai %r 0,0...100 %0.10%± n x 2%
AbsoluuttinenRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä ±5% ±n x 2 %, ±10 lukemaa
Harmoninen kokonaissärö (THD)0,0...100 %  0.10%± 5 %
Vaihekulma-360°...+0°± n x 1°
Välkyntä
Plt, Pst, Pst(1 min) Pinst  0,00...20,000.01± 5 %
Epäsymmetria
Jännite%0,0...20,0 %0.10%± 0,1 %
Virta%0,0...20,0 %0.10%± 1 %
Verkon signaalijännitteet
Kynnystasot  Kynnys, rajat ja signaalin kesto on mahdollista ohjelmoida kahdelle signaalitaajuudelle
Signaalitaajuus  60...3000 Hz0,1 Hz 
Suhteellinen V%  0...100 %0.10%± 0,4 %
Absoluuttinen V3s (3 sekunnin keskiarvo)  0,0...1000 V0,1 V±5 % nimellisjännitteestä
 

Yleiset tiedot

KotelointiRakenne luja, iskunkestävä, kiinteä suojakotelo Roiskevesi- ja pölytiivis (IP51 standardin IEC60529 mukaan käytettäessä kallistettavassa telineessä) Iskun- ja tärinänkestävyys: isku 30 g, tärinä: sinimuotoinen 3 g, satunnainen 0,03 g2/Hz MIL-PRF-28800F-standardin luokan 2 vaatimusten mukaisesti
NäyttöKirkkaus: verkkolaitetta käytettäessä tyypillisesti 200 cd/m2, akkukäytöllä tyypillisesti 90 cd/m2 Koko: 127 mm x 88 mm (153 mm kulmasta kulmaan), LCD:n tarkkuus: 320 x 240 pikseliä Kontrasti ja kirkkaus: käyttäjän säädettävissä, lämpötilakompensoitu
Muisti8 GB:n SD-kortti (SDHC-yhteensopiva, FAT32-alustettu) vakiona, lisävarusteena enintään 32 GB Näytönsäästäjä ja useita data-muistipaikkoja tietojen, kuten tallenteiden, tallentamiseen (määräytyy muistin koon mukaan)
ReaaliaikakelloAika- ja päivämäärämerkintä trenditilassa, transienttinäytössä, Monitor-tilassa ja tapahtumien tallennustilassa.
 

Ympäristö

Käyttölämpötila0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C akku irroitettuna
Säilytyslämpötila-20 °C ~ +60 °C
Kosteus+10 °C ~ +30 °C: 95% RH, ei kondensoiva
+30 °C ~ +40 °C: 75% RH, ei kondensoiva
+40 °C ~ +50 °C: 45% RH, ei kondensoiva
Enimmäiskäyttökorkeus merenpinnastaEnintään 2 000 m (CAT IV 600 V, CAT III 1000 V)
Enintään 3 000 m (CAT III 600 V, CAT II 1000 V)
Enimmäisvarastointikorkeus 12 km
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)Täyttää EN 61326 (2005-12) -standardin vaatimukset päästöjen ja häiriönsiedon osalta
Liitännätmini-USB-B, erillinen USB-portti tietokoneeseen liittämistä varten SD-korttipaikka laitteen akun takana
TakuuLaitteella kolme vuotta (osat ja työ), lisävarusteilla yksi vuosi
 

Vakiovarusteet 

TeholähdeBC430-verkkolaite/laturi Kansainvälinen pistokesovitinsarja BP290 (li-ion-akku) 28 Wh (käyttöaikaa vähintään 7 tuntia)
MittajohdotTL430-mittajohdot ja hauenleukasarja
VärikoodausWC100-värikoodaus pihdeissä ja johdoissa sekä paikalliset värikoodit tarroina
Joustavat lenkkivirtapihditi430flex-TF, pituus 61 cm, 4 pihtiä
Muisti, ohjelmisto ja PC-liitäntä8 GB:n SD-kortti PowerLog-ohjelmisto CD-levyllä (sis. käyttöoppaat PDF-muodossa) USB-kaapeli A–B mini
KantolaukkuC1740, pehmeä kantolaukku (434-II ja 435-II C437) Vesitiivis, pyörillä kulkeva kova kantolaukku (437-II)

Download full specs »

    * ± 5 % jos ≥1 % nimellisjännitteestä ± 0,05 % nimellisjännitteestä jos <1 % nimellisjännitteestä
   ** 50 Hz/60 Hz nimellisjännitteestä standardin IEC 61000-4-30 mukaisesti
 *** 400 Hz:n mittauksia ei tueta välkyntä-, verkon signaalijännite- ja monitoritilassa.
****nimellisjännitteelle 50 V...500 V

Mallit: Fluke 437 Series II 400 Hz Basic Power Quality and Energy Analyzer

Fluke 437 Series II 400Hz Basic
The Fluke 437 Series II 400Hz Power Quality and Energy Analyzer is designed specifically for the defense and avionics industries. Capable of measuring up to 400 Hz, the 437 II is a must-have for those working in submarines, aircrafts, and other transport applications.
Osta

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke-438-II/MA

430-II-moottorianalysaattorin päivityspaketti

Osta

Vakiovarusteet:

 • Laiteohjelmiston päivityspaketti tuo Fluke 434-, 435- ja 437 II -sarjan sähkönlaadun analysaattoreihin moottorien analysointimahdollisuuden.