Fluke 435 II -sarjan sähkönlaatu- ja energia-analysaattori

 • Fluke 435 II -sarjan Sähkönlaatu- Ja Energia-analysaattori | Fluke
 • Fluke 435 II -sarjan Sähkönlaatu- Ja Energia-analysaattori | Fluke
 • Fluke 435 II -sarjan Sähkönlaatu- Ja Energia-analysaattori | Fluke

Tärkeimmät ominaisuudet

 • Invertterin tehokkuus: Voit mitata samanaikaisesti AC-lähtötehoa ja DC-ottotehoa tehoelektroniikkajärjestelmissä lisävarusteena saatavan DC-virtapihdin avulla.
 • PowerWave-tietomittaus: Voit mitata RMS-tietoja nopeasti sekä näyttää puolijaksot ja aaltomuodot saadaksesi tietoja sähköjärjestelmän dynamiikasta (generaattorien käynnistys, UPS-kytkennät jne.).
 • Energiahävikkilaskuri: Saat selville energiahävikin todellisen taloudellisen arvon perinteisillä pätö- ja loistehon mittauksilla sekä määrittämällä epäsymmetrian ja harmoniset yliaallot.
 • Reaaliaikainen vianhaku: Voit analysoida trendejä kursoreilla ja zoomaustyökaluilla.
 • Alan korkein turvaluokitus: 600 V CAT IV/1000 V CAT III -arvioitu käyttöön päätaulussa.
 • Mittaa kaikki kolme vaihetta ja neutraali: Neljä joustavaa lenkkivirtapihtiä, jotka ovat erityisen ohuita ja joustavia ahtaissa paikoissa tehtäviä mittauksia varten.
 • Automaattinen trendipiirto: Jokainen mittaus tallentuu aina automaattisesti ilman erillisiä määrityksiä.
 • Järjestelmän valvonta: Kymmenen sähkönlaatuparametria yhdessä näytössä EN50160-standardin mukaisesti.
 • Kirjaustoiminto: Muokattavissa kaikkiin testaustilanteisiin, muistia 600 parametrille, jotka tallennetaan käyttäjän määrittämin välein.
 • Laitteen mukana toimitetaan analysointiohjelmisto, jonka avulla voidaan selata tuloksia ja luoda raportteja.
 • Akun kesto: Li-ion-akun kesto seitsemän tuntia yhdellä latauksella.
 • Langaton tietojen lataus: Lataa tietoja tietokoneeseen langattomasti ja tee näyttökaappauksia Fluke Connect® -sovelluksella.

PowerWave-tiedontallennus
Kuormien kytkeytyminen saattaa joissakin tapauksissa aiheuttaa sähkönlaatuongelmia. Kun kuormat kytkeytyvät käyttöön, jännite voi virrankulutuksen takia joskus pudota sellaiselle tasolle, mikä aiheuttaa muissa laitteissa toimintahäiriöitä. 435- ja 437 II -sarjan malleissa olevan PowerWave-toiminnon avulla käyttäjät voivat tallentaa jännite-, virta- ja taajuussignaalit nopeasti ja samanaikaisesti ja selvittää, mistä sähköviat aiheutuvat. PowerWave-toiminto on tavallisia sähkönlaatumittauksia tehokkaampi, sillä sen tietojen tallennustila auttaa järjestelmän dynamiikan tunnistamisessa.

Toiminto tallentaa jännitteen ja virran aaltomuodot tietyltä ajalta ja näyttää ne yksityiskohtaisesti näytöllä. Tehon aaltomuoto määritetään näiden tietojen perusteella. Lisäksi jännitteen, virran, tehon ja taajuuden puolen jakson RMS-arvot voi tallentaa ja hakea analysointia varten. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen varageneraattori- ja UPS-järjestelmien testaamisessa, sillä niissä luotettava kytkeytyminen on äärimmäisen tärkeää.

Invertterin tehokkuus
Invertterit muuttavat DC-virran AC-virraksi tai toisin päin. Auringoenergiajärjestelmissä on usein invertteri, joka muuttaa aurinkokennojen DC-energian käyttökelpoiseksi AC-tehoksi. Invertterit on tarkistettava, sillä niiden teho saattaa ajan kuluessa heiketä. Järjestelmän tehokkuuden voi määrittää vertaamalla tulotehoa lähtötehoon. Muuntoprosessin tehohävikin voi laskea 430 II -mallin avulla, jotka määrittävät invertterien tehokkuuden mittaamalla samanaikaisesti järjestelmän DC- ja AC-tehon.

Unified Power Measurement
Aiemmin ainoastaan asiantuntijat pystyivät laskemaan, miten suuren energianhävikin sähkönlaatuongelmat aiheuttivat. Sähkölaitokset pystyivät laskemaan kustannukset, mutta tarvittava mittausprosessi oli liian vaativa tavallisille sähköasentajille. 430 II -sarjan uudella patentoidulla Unified Power -toiminnolla voit kädessä pidettävän laitteen avulla määrittää energiahävikin ja laskea sen aiheuttamat kustannukset. Fluken patentoitu Unified Power Measurement -järjestelmä (UPM) tarjoaa markkinoiden kattavimman tehomittauspaketin, johon sisältyy:

- Klassiset virtaparametrit (Steinmetz 1897) ja IEEE 1459-2000
- Yksityiskohtainen hävikkianalyysi
- Epäsymmetrian analyysi

EUPM-laskelmien avulla määritellään sähkönlaatuongelmista aiheutuvan energiahävikin taloudelliset kustannukset. Energy Loss Calculator -ohjelman tekemien laskelmien ja muiden laitoskohtaisten tietoja avulla voidaan määrittää, miten paljon kustannuksia energiahävikistä aiheutuu laitokselle.

 

AutoTrend - Automaattinen piirtotoiminto
Ainutlaatuinen AutoTrend-toiminto piirtää ajan kuluessa tapahtuvat muutokset. Jokainen näytön lukema tallentuu automaattisesti muistiin - kynnystasoja ei tarvitse asettaa erikseen eikä prosessia käynnistää käsin. Voit nopeasti tarkistaa jännitteen, virran, taajuuden, tehon, harmonisten yliaaltojen tai välkynnän trendin kaikissa kolmessa vaiheessa sekä nollajohtimessa.

 

SystemMonitor – Tarkista, onko järjestelmäsi EN50160-standardin mukainen
Yhdellä napinpainalluksella ainutlaatuinen System-Monitor-toiminto antaa kokonaiskuvan sähkönjakelujärjestelmän laadusta ja tarkistaa sen yhdenmukaisuuden standardissa EN50160 määritettyihin rajoihin tai asiakkaan omiin määritelmiin. Kokonaiskuva näytetään yhdellä näytöllä. Värilliset pylväät osoittavat, mitkä parametrit ovat raja-arvojen ulkopuolella.

 

System-Monitor-toiminnolla tarkistat välittömästi, onko jokin jännite, harmoninen yliaalto, välkyntä, taajuus tai jännitekuoppien tai -kohoumien määrä asetettujen raja-arvojen ulkopuolella. Kaikista määritettyjen raja-arvojen ulkopuolella olevista tapahtumista luodaan tarkka luettelo.

 
Tiedonkeruutoiminnolla voi muokata mittausasetuksia ja saada analyysit valituista parametreista.
Mittaa ja tallentaa sähköenergian (W), VA:n ja VAR:t, PF:n ja energiankulutuksen.
Mittaus 50. harmoniseen asti sekä harmonisen kokonaissärön (THD) mittaus ja tallennus IEC61000-4-7-vaatimusten mukaisesti.
Ota yhteyttä asiantuntijaanOsta nyt

Tuotekatsaus: Fluke 435 II -sarjan sähkönlaatu- ja energia-analysaattori

Edistyneet sähkönlaatutoiminnot ja ennennäkemättömät energia-analyysiominaisuudet

Fluken 435 II -sähkönlaatu- ja energia-analysaattori laitoksesi sähkövikoja vastaan. Mikä tahansa ongelma onkin, 435 II:n ansiosta olet aina valmiina toimimaan. Tässä mallissa on edistyneet sähkönlaatutoiminnot ja energiahävikkilaskurit, joten mikään sähkövika ei ole sille ylivoimainen.

Sovellukset

 • PowerWave-tiedontallennus

  – RMS-tietojen nopea tallennus: näet jokaisen aaltomuodon ja voit määrittää, kuinka jännite-, virta- ja taajuusarvot toimivat yhdessä.
 • Invertterin tehokkuus

  – Tehoinvertterin tehokkuus
 • Energiahävikin rahallisen arvon laskeminen

  – laske huonosta sähkönlaadusta aiheutuvat kustannukset.
 • Energiankulutusselvitykset

  – selvitä energiaa säästävien laitteiden hyöty määrittämällä vaikutukset energiatehokkuuteen ennen asentamista ja sen jälkeen.
 • Vianhaku

  – diagnosoi ongelmat nopeasti näytössä ja palauta toiminta.
 • Ennaltaehkäisevä kunnossapito

  – havaitse ja estä sähkönlaatuongelmat ennen kuin ne aiheuttavat seisokkeja.
 • Pitkän aikavälin analyysit

  – selvitä vaikeasti havaittavat ja satunnaiset ongelmat.
 • Kuormitustutkimukset

  – määritä sähköjärjestelmän kapasiteetti ennen kuorman lisäämistä

Tekniset tiedot: Fluke 435 II -sarjan sähkönlaatu- ja energia-analysaattori

Tekniset tiedot

  Malli Mittausalue Resoluutio Tarkkuus
Volttia
Vrms (AC+DC) 435-II1–1000 V (vaihe-nolla)0,01 V±0,1 % nimellisjännitteestä****
Vpk   1...1400 Vpk1 V5% nimellisjännitteestä
Jännitteen huippukerroin (CF)   1,0 > 2,80,01± 5 %
Vrms½ 435-II0,1 V±0,2 % nimellisjännitteestä
Vfund 435-II0,1 V±0,1 % nimellisjännitteestä
Virta (tarkkuudessa ei oteta huomioon pihtien tarkkuutta)
Virta (AC+DC) i430-Flex 1x  5–6000 A1 A± 0,5% ± 5 lukemaa
i430-Flex 10x0,5–600 A0,1 A± 0,5% ± 5 lukemaa
1 mV/A 1x5–2000 A1 A± 0,5% ± 5 lukemaa
1 mV/A 10x0,5–200 A (vain AC)0,1 A± 0,5% ± 5 lukemaa
Apk i430-Flex  8400 Apk1 Arms± 5 %
1 mV/A5500 Apk1 Arms± 5 %
Virran huippukerroin (CF)   1–100,01± 5 %
Amps½ i430-Flex 1x  5–6000 A1 A±1% ±10
i430-Flex 10x0,5–600 A0,1 A± 1% ± 10 lukemaa
1 mV/A 1x5–2000 A1 A± 1% ± 10 lukemaa
1 mV/A 10x0,5–200 A (vain AC)0,1 A± 1% ± 10 lukemaa
Afund i430-Flex 1x  5–6000 A1 A±0,5% ±5
i430-Flex 10x0,5–600 A0,1 A± 0,5% ± 5 lukemaa
1 mV/A 1x5–2000 A1 A± 0,5% ± 5 lukemaa
1 mV/A 10x0,5–200 A (vain AC)0,1 A± 0,5% ± 5 lukemaa
Taajuus
Taajuus Fluke 435 @ 50 Hz:n nimellistaajuus 42,500 Hz...57,500 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 435 @ 60 Hz:n nimellistaajuus51,000 Hz...69,000 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Teho
W (VA, VAR) i430-Flex enint. 6000 MW0,1 W...1 MW± 1% ± 10 lukemaa
1 mV/Aenint. 2000 MW0,1 W...1 MW± 1% ± 10 lukemaa
Tehokerroin (Cos Q/DPF)   0–10,001± 0,1% nimelliskuormitusolosuhteissa
Energia
kWh (kVAh, kVARh) i430-Flex 10xRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä± 1% ± 10 lukemaa
Energiahävikki i430-Flex 10xRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±1 % ± 10 lukemaa (pois lukien linjavastuksen tarkkuus)
Harmoniset yliaallot
Harmonisten yliaaltojen järjestys (n)   DC, ryhmittely 1–50: Harmoniset ryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti
Epäharmonisten yliaaltojen järjestys (n)   OFF, ryhmittely 1–50: Harmoniset ja epäharmoniset alaryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti
Jännite %f0,0...100 %0,1 %± 0,1% ± n x 0,1 %
%r0,0...100 %0,1 %± 0,1% ± n x 0,4 %
Absoluuttinen0,0–1000 V0,1 V±5 % *
Harmoninen kokonaissärö (THD)0,0...100 %0,1 %± 2,5 %
Virta %f0,0...100 %0,1 %± 0,1% ± n x 0,1%
%r0,0...100 %0,1 %± 0,1% ± n x 0,4 %
Absoluuttinen0,0–600 A0,1 A±5 % ±5
Harmoninen kokonaissärö (THD)0,0...100 %0,1 %± 2,5 %
W %f tai %r  0,0...100 %0,1 %± n x 2%
AbsoluuttinenRiippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä±5% ±n x 2 %, ±10 lukemaa
Harmoninen kokonaissärö (THD)0,0–100 %0,1 %± 5 %
Vaihekulma -360°...+0°± n x 1°
Välkyntä
Plt, Pst, Pst(1 min) Pinst   0,00...20,000,01± 5 %
Epäsymmetria
Jännite %0,0...20,0 %0,1 %±0,1 %
Virta %0,0...20,0 %0,1%± 1 %
Verkon signaalijännitteet
Kynnystasot   Kynnys, rajat ja signaalin kesto on mahdollista ohjelmoida kahdelle signaalitaajuudelle
Signaalitaajuus   60 Hz...3000 Hz0,1 Hz 
Suhteellinen V%   0...100 %0,10 %± 0,4 %
Absoluuttinen V3s (3 sekunnin keskiarvo)   0,0–1000 V0,1 V±5 % nimellisjännitteestä
 

Yleiset tiedot

Kotelointi Iskunkestävä kiinteällä suojakotelo Suojattu pisaroilta ja pölyltä, kotelointiluokka IP51 standardin IEC60529 mukaisesti laitteen ollessa seisontatuessa Iskun- ja tärinänkestävyys Iskut 30 g, tärinä 3 g sinimuotoinen, satunnainen 0,03 g 2 /Hz MIL-PRF-28800F luokan 2 mukaisesti
Näyttö Kirkkaus: 200 cd/m 2 tyypillisesti käytettäessä verkkolaitetta, 90 cd/m 2 tyypillisesti akkukäytöllä Koko: 27 mm x 88 mm (153 mm/6,0 diagonaalisesti) LCD-näytön erottelukyky: 320 x 240 pikseliä Kontrasti ja kirkkaus: säädettävissä, lämpötilakompensoitu
Muisti 8 GB:n SD-kortti (SDHC-yhteensopiva, FAT32-alustettu) vakiona, lisävarusteena enintään 32 GB Näytönsäästäjä ja useita data-muistipaikkoja tietojen, kuten tallenteiden, tallentamiseen (määräytyy muistin koon mukaan)
Reaaliaikakello Aika- ja päivämäärämerkintä trenditilassa, transienttinäytössä, Monitor-tilassa ja tapahtumien tallennustilassa.
 

Ympäristö

Käyttölämpötila 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C akku irroitettuna
Säilytyslämpötila -20 °C ~ +60 °C
Kosteus +10 °C ~ +30 °C: 95 % suhteellinen kosteus (tiivistymätön)
+30 °C ~ +40 °C: 75 % suhteellinen kosteus (tiivistymätön)br] +40 °C ~ +50 °C: 45 % suhteellinen kosteus (tiivistymätön)
Enimmäiskäyttökorkeus merenpinnasta Enintään 2 000 m (CAT IV 600 V, CAT III 1000 V)
Enintään 3 000 m (CAT III 600 V, CAT II 1000 V)
Enimmäisvarastointikorkeus 12 km
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Täyttää EN 61326 (2005-12) -standardin vaatimukset päästöjen ja häiriönsiedon osalta
Liitännät mini-USB-B, erillinen USB-portti tietokoneeseen liittämistä varten SD-korttipaikka laitteen akun takana
Takuu Laitteella kolme vuotta (osat ja työ), lisävarusteilla yksi vuosi
 

View full family specifications »

    * ± 5 % jos ≥1 % nimellisjännitteestä ± 0,05 % nimellisjännitteestä jos <1 % nimellisjännitteestä
   ** 50 Hz/60 Hz nimellisjännitteestä standardin IEC 61000-4-30 mukaisesti
 *** 400 Hz:n mittauksia ei tueta välkyntä-, verkon signaalijännite- ja monitoritilassa.
****nimellisjännitteelle 50 V...500 V

Mallit: Fluke 435 II -sarjan sähkönlaatu- ja energia-analysaattori

Fluke 435 Series II
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer
Osta

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430-Flexi-TF-II, 24 inch (61 cm) Length, 4 Flexible Current Probes
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
 • Soft Carrying Bag
Fluke 435 Series II Basic
Fluke 435 Series II Basic Power Quality and Energy Analyzer
Osta

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
Fluke-438-II/MA

430-II-moottorianalysaattorin päivityspaketti

Osta

Vakiovarusteet:

 • Laiteohjelmiston päivityspaketti tuo Fluke 434-, 435- ja 437 II -sarjan sähkönlaadun analysaattoreihin moottorien analysointimahdollisuuden.

Resurssit: Fluke 435 II -sarjan sähkönlaatu- ja energia-analysaattori