Finish

Fluke CarePlans for Thermal Imaging products

 • Fluke CarePlans for Thermal Imaging products 1

Tärkeimmät ominaisuudet

Valitse ensiluokkainen vuoden kestävä Gold-, Silver- tai Bronze-tason CarePlan-ohjelma.

Gold CarePlan

 • Lainakamera pitkään kestävien korjausten yhteydessä
 • Yhden vuoden laajennettu takuu alkuperäisen tehdastakuun jälkeen
 • Yksi NIST-jäljitettävä kalibrointi laajennetun takuun voimassaoloaikana
 • Nist-jäljitettävä kalibrointi tarvittaessa korjauksen yhteydessä
 • 15 prosentin alennus vakiohuoltohinnoista ohjelman ulkopuolisten huoltotapahtumien, kuten fyysisten vaurioiden tai väärinkäytön, yhteydessä
 • Huoltotyön ensisijainen käsittely
 • 20 prosentin alennus kaikista tilatuista suorituskykytesteistä tai NIST-jäljitettävistä kalibroinneista tehdastakuun ja CarePlan-takuuohjelman voimassaoloaikana.
 • Ohjelman uusiminen vuosittain jopa kolmen vuoden ajan (keskeytymätön voimassaolo)
 • Ilmaiset laiteohjelmisto- ja laitteistopäivitykset saatavuuden mukaan (päivitysilmoitukset)
 • Muistutukset päivityksistä, kalibroinnin määräajoista ja ohjelman voimassaolon päättymisestä

Silver CarePlan

 • Yhden vuoden laajennettu takuu alkuperäisen tehdastakuun jälkeen
 • Yksi suorituskykytestaus laajennetun takuun voimassaoloaikana
 • Täydellinen suorituskykytestaus kaikkien tarvittavien korjausten yhteydessä
 • Huoltotyön ensisijainen käsittely
 • Alennusta kaikista tilatuista suorituskykytesteistä tai NIST-jäljitettävistä kalibroinneista tehdastakuun ja CarePlan-ohjelman voimassaoloaikana.
 • Ohjelman uusiminen vuosittain kahden vuoden ajan (keskeytymätön voimassaolo)
 • Ilmaiset laiteohjelmisto- ja laitteistopäivitykset saatavuuden mukaan (päivitysilmoitukset)
 • Muistutukset päivityksistä, kalibroinnin määräajoista ja ohjelman voimassaolon päättymisestä

Bronze CarePlan

 • Yhden vuoden laajennettu takuu alkuperäisen tehdastakuun jälkeen
 • Suorituskykytestaus tarvittavien korjausten yhteydessä
 • Huoltotyön ensisijainen käsittely
 • Alennusta kaikista tilatuista suorituskykytestauksista tai NIST-jäljitettävistä kalibroinneista tehdastakuun ja CarePlan-ohjelman voimassaoloaikana
 • Ilmaiset laiteohjelmisto- ja laitteistopäivitykset saatavuuden mukaan (päivitysilmoitukset)
 • Muistutukset päivityksistä, kalibroinnin määräajoista ja ohjelman voimassaolon päättymisestä

CarePlan-ohjelman edellytykset

Voit hankkia CarePlan-ohjelman tilatessasi uuden laitteen tai kuuden kuukauden sisällä alkuperäisestä ostopäivästä (valtuutetun jälleenmyyjän ostokuitti esitettävä, muussa tapauksessa kuuden kuukauden kuluessa valmistuspäivämäärästä).

Ostaminen

Pakollinen ennakkorekisteröinti
Ohjelman ostaminen edellyttää ennakkorekisteröintiä. Voit tehdä rekisteröinnin lataamalla CarePlan-tuoterekisteröintilomakkeen osoitteessa www.fluke.com/careplans . Voit pyytää CarePlan-rekisteröintilomakkeen myös Fluke-edustajaltasi. Täytä lomake ja liitä se ostotilaukseen.

Milloin ohjelman voimassaolo alkaa?
Heti kun vastaanotat CarePlan-asiakirjat ja täytät online-rekisteröintilomakkeen, voit alkaa hyödyntää CarePlan-ohjelman etuja: huoltotyön ensisijainen käsittely, lainapalvelut (vain Gold-taso) ja alennukset vuosittaisista suorituskykytesteistä tai kalibroinneista. Ohjelman laajennettu takuuaika alkaa, kun laitteen tehdastakuu päättyy. Laajennetun takuun aikana voit hyödyntää kalibrointi- tai suorituskykytestaukset, jotka sisältyvät CarePlan-ohjelmaan.

Käyttöehdot

CarePlan-huolto-, korjaus- ja kalibrointipalvelut eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista saatavuus paikalliselta Fluke-edustajaltasi.

CarePlan-tuoterekisteröinti on tehtävä 30 päivän kuluessa CarePlan-paketin vastaanottamisesta.

Jos ohjelmaa ei rekisteröidä, huoltotöiden käsitteleminen saattaa viivästyä merkittävästi. Tästä johtuvia viivästyksiä ei huomioida laskettaessa huoltotyön palautusaikaa, joka ilmoitetaan ennen työn vastaanottamista.

Palautusmateriaalin valtuutusnumero (RMA) vaaditaan kaikkiin ohjelmiin sisältyvien palautusten yhteydessä. Saat huoltotilauksen RMA-numeron osoitteesta www.fluke.com/serviceRMA tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Fluke-huoltokeskukseen.

CarePlan-ohjelmat sisältävät huoltotyön ensisijaisen käsittelyn, mikä tarkoittaa, että tilauksesi käsitellään heti seuraavan huoltoresurssin vapautuessa. Tilauksesi ohittaa CarePlan-ohjelmaan kuulumattomat työt, kun vastaanotamme tilauksesi ja koko huoltoprosessin ajan. Tämä palvelu liitetään laitteeseesi, kun rekisteröit CarePlan-ohjelman web-sivustossamme, ja palvelu on voimassa tehdastakuun ja CarePlan-ohjelman voimassaoloaikana.

Laajennettu takuu kattaa normaalit laitekorjaukset. CarePlan-ohjelmat eivät kata laitteita, joissa on laboratoriossamme havaittuja merkkejä väärinkäytöstä johtuvista fyysisistä vaurioista, virheellisestä käytöstä tai virheellisistä käyttösovelluksista. Tällöin noudatetaan korjauksen ja kalibroinnin vakiohintoja. Gold CarePlan -ohjelman tilaajat saavat 15 prosentin alennuksen huoltotöistä, jotka eivät sisälly ohjelmaan.

PCN-päivitysilmoitukset koskevat laitteen toimintoihin ja teknisiin tietoihin liittyviä päivityksiä, joilla varmistetaan laitteen toimivuus. Vain tärkeiden päivitysten (taso 1 ja taso 2) asentaminen sisältyy näihin ohjelmiin.

Gold- ja Silver-ohjelmiin sisältyvät kalibroinnit ja suorituskykytestaukset ovat saatavilla vain laajennetun takuun voimassaolovuotena.

Ohjelmaan sisältyvät alennushintaiset kalibroinnit ja suorituskykytestaukset ovat saatavilla tehdastakuun aikana.

Kalibrointeja ja suorituskykytestauksia ei tehdä eikä PCN-tuotepäivityksiä asenneta CarePlan-ohjelmien ehtojen mukaisesti laitteisiin, jotka eivät vaadi korjausta tai joissa ei ole vikoja Fluken asentajan tekemän lopullisen analyysin mukaisesti. Jos laitteessa ei ole vikaa, CarePlan-asiakkaat saavat 20 prosentin alennuksen kalibrointitöiden tai suorituskykytestausten luettelohinnoista, kun kamera on toimitettu Fluke-laboratorioon.

Gold CarePlan -ohjelman kalibrointisertifikaatit ovat NIST-jäljitettäviä, ja niiden mukana toimitetaan kalibrointitiedot.

Suorituskykytesteillä varmistetaan, että kameran toimintakyky vastaa julkaistuja arvoja. Koska testauksessa käytetään NIST-jäljitettäviä laitteita, näitä tarkastuksia ei tulkita kalibroinneiksi eikä huoltotyölle myönnetä sertifikaattia.

Tulevia kalibrointeja, ohjelman voimassaolon päättymistä ja PCN-päivityksiä koskevat ilmoitukset perustuvat rekisteröinnin yhteydessä antamiisi tietoihin.

Kun ohjelma uusitaan, CarePlan-numero säilyy samana. Takuun voimassaoloaikaa jatketaan, ja alkuperäinen Careplan-numerosi säilyy muuttumattomana. Voit vaihtaa ohjelman tyyppiä kerran vuodessa ohjelman uusimispäivänä. Kolmannen vuoden takuu on saatavilla vain ostaessasi Gold CarePlan -ohjelman kyseiselle vuodelle huolimatta aiemmista ohjelmatyypeistä. Jotta voit uusia ohjelman, samalla sarjanumerolla varustetun kameran takuun on täytynyt olla voimassa ilman katkoksia. Kun CarePlan-ohjelman voimassaolo päättyy, voit uusia sen 30 päivän kuluessa päättymispäivästä.

Kameroita, joiden sarjanumeroa ei ole rekisteröity CarePlan-tietokantaan, ei huolleta, ennen kuin niiden kelpoisuus on määritetty Fluken laboratoriossa. Tähän liittyvät viivästykset eivät sisälly luvattuun palautusaikaan.

Yhtiön omistajan tai valtuutetun edustajan on allekirjoitettava lainakameran palautussopimus, ennen kuin lainattu laite lähetetään Gold CarePlan -ohjelman mukaisesti.

Lainakamera lähetetään Gold CarePlan -asiakkaalle tehdastakuun ja laajennetun Gold CarePlan -ohjelman voimassaoloaikana, jos luvattu käsittelyaika viivästyy yli kahdella vuorokaudella tai jos Fluken huoltokeskuksen käsittelyaika on yli 10 päivää (noudatetaan ensimmäisenä toteutuvaa ajankohtaa). Lainakameroita ei ole saatavilla kaikissa maissa vientisäädösten vuoksi. Jos olet Gold CarePlan -asiakas eikä lainauspalvelu ole saatavilla maassasi, tilauksellesi määritetään nopein mahdollinen käsittelyaika.

Käsittelyaika alkaa, kun Fluke-laboratorio vastaanottaa huollettavan laitteen, ja päättyy, kun laite lähetetään takaisin asiakkaalle. Rahdinkuljettajan kuljetusaika ei sisälly käsittelyaikaan.

Fluke käyttää laitteen palauttamiseen tavallisia maantierahdinkuljettajia. Palautuksen rahtimaksu maksetaan etukäteen. Erityisten rahdinkuljettajien tai muiden kuin vakiorahdinkuljettajien käyttäminen ja pikakuljetukset eivät sisälly näihin ohjelmiin. Palautuksen pikakuljetus tai muu kuljetusjärjestely voidaan määrittää asiakkaan tilatessa huoltotyön tai hakiessa RMA-numeron. Tällöin on ehkä tehtävä lisämaksuvaltuutus tai ostotilaus. Flukelle huollettavaksi siirrettävän laitteen rahtikustannuksista vastaa CarePlan-asiakas.

CarePlan-omistajuus voidaan siirtää laitteen uudelle omistajalle, jolloin CarePlan-numeroon liitetyn laitteen sarjanumeron pysyy samana.

Tarvitsetko lisätietoja?

Ota yhteyttä Flukeen tai valtuutettuun Fluke-jälleenmyyjään.

Tuotekatsaus: Fluke CarePlans for Thermal Imaging products

Fluke-lämpökameran huolto ja laajennetut takuuohjelmat

Korjaukset ovat aina odottamattomia ja usein myös kalliita. Pidä kamerasi huippukunnossa ja hallitse käyttökustannuksia Fluken Gold-, Silver- tai Bronze CarePlan -ohjelmien avulla.

Varmista kameran suorituskyky ja suojaa sijoituksesi tehdastakuun jälkeen jopa kolmen lisävuoden ajan.

CarePlan-ohjelmien vertailu

Gold Silver Bronze
Lainakamera pitkään kestävien korjausten yhteydessä X
Yksi jäljitettävä kalibrointi ja kalibrointitiedot laajennetun takuun voimassaoloaikana X
15 prosentin alennus kaikista huoltotöistä, jotka eivät sisälly takuuohjelmaan (esimerkiksi fyysiset vauriot) X
Yksi suorituskykytestaus laajennetun takuun voimassaoloaikana X
Uusittavissa kolmeksi vuodeksi X
Uusittavissa kahdeksi vuodeksi X X X
Suorituskykytestaus / kalibrointi korjauksen yhteydessä X X X
Huoltotyön ensisijainen käsittely X X X
20 prosentin alennus tilatuista kalibrointitöistä/suorituskykytesteistä tehdastakuun ja CarePlan-ohjelman voimassaoloaikana X X X
Laiteohjelmisto-/laitteistopäivitykset X X X
Muistutukset X X X