Finish

Fluke CarePlans: lämpökuvaustuotteet

 • Fluke Infrared Camera Products CarePlans
 • Fluke Infrared Camera Products CarePlans

Tärkeimmät ominaisuudet

Valitse ensiluokkainen vuoden kestävä Gold-, Silver- tai Bronze-tason CarePlan-ohjelma.

Gold CarePlan

 • Lainakamera pitkään kestävien korjausten yhteydessä
 • Yhden vuoden laajennettu takuu alkuperäisen tehdastakuun jälkeen
 • Yksi NIST-jäljitettävä kalibrointi laajennetun takuun voimassaoloaikana
 • Nist-jäljitettävä kalibrointi tarvittaessa korjauksen yhteydessä
 • 15 prosentin alennus vakiohuoltohinnoista ohjelman ulkopuolisten huoltotapahtumien, kuten fyysisten vaurioiden tai väärinkäytön, yhteydessä
 • Huoltotyön ensisijainen käsittely
 • 20 prosentin alennus kaikista tilatuista suorituskykytesteistä tai NIST-jäljitettävistä kalibroinneista tehdastakuun ja CarePlan-takuuohjelman voimassaoloaikana.
 • Ohjelman uusiminen vuosittain jopa kolmen vuoden ajan (keskeytymätön voimassaolo)
 • Ilmaiset laiteohjelmisto- ja laitteistopäivitykset saatavuuden mukaan (päivitysilmoitukset)
 • Muistutukset päivityksistä, kalibroinnin määräajoista ja ohjelman voimassaolon päättymisestä

Silver CarePlan

 • Yhden vuoden laajennettu takuu alkuperäisen tehdastakuun jälkeen
 • Yksi suorituskykytestaus laajennetun takuun voimassaoloaikana
 • Täydellinen suorituskykytestaus kaikkien tarvittavien korjausten yhteydessä
 • Huoltotyön ensisijainen käsittely
 • Alennusta kaikista tilatuista suorituskykytesteistä tai NIST-jäljitettävistä kalibroinneista tehdastakuun ja CarePlan-ohjelman voimassaoloaikana.
 • Ohjelman uusiminen vuosittain kahden vuoden ajan (keskeytymätön voimassaolo)
 • Ilmaiset laiteohjelmisto- ja laitteistopäivitykset saatavuuden mukaan (päivitysilmoitukset)
 • Muistutukset päivityksistä, kalibroinnin määräajoista ja ohjelman voimassaolon päättymisestä

Bronze CarePlan

 • Yhden vuoden laajennettu takuu alkuperäisen tehdastakuun jälkeen
 • Suorituskykytestaus tarvittavien korjausten yhteydessä
 • Huoltotyön ensisijainen käsittely
 • Alennusta kaikista tilatuista suorituskykytestauksista tai NIST-jäljitettävistä kalibroinneista tehdastakuun ja CarePlan-ohjelman voimassaoloaikana
 • Ilmaiset laiteohjelmisto- ja laitteistopäivitykset saatavuuden mukaan (päivitysilmoitukset)
 • Muistutukset päivityksistä, kalibroinnin määräajoista ja ohjelman voimassaolon päättymisestä

CarePlan-ohjelman edellytykset
Voit hankkia CarePlan-ohjelman tilatessasi uuden laitteen tai kuuden kuukauden sisällä alkuperäisestä ostopäivästä (valtuutetun jälleenmyyjän ostokuitti esitettävä, muussa tapauksessa kuuden kuukauden kuluessa valmistuspäivämäärästä).

Ostaminen

Pakollinen ennakkorekisteröinti
Ohjelman ostaminen edellyttää ennakkorekisteröintiä. Voit tehdä rekisteröinnin lataamalla CarePlan-tuoterekisteröintilomakkeen osoitteessa www.fluke.com/careplans. Voit pyytää CarePlan-rekisteröintilomakkeen myös Fluke-edustajaltasi. Täytä lomake ja liitä se ostotilaukseen.

Milloin ohjelman voimassaolo alkaa?
Heti kun vastaanotat CarePlan-asiakirjat ja täytät online-rekisteröintilomakkeen, voit alkaa hyödyntää CarePlan-ohjelman etuja: huoltotyön ensisijainen käsittely, lainapalvelut (vain Gold-taso) ja alennukset vuosittaisista suorituskykytesteistä tai kalibroinneista. Ohjelman laajennettu takuuaika alkaa, kun laitteen tehdastakuu päättyy. Laajennetun takuun aikana voit hyödyntää kalibrointi- tai suorituskykytestaukset, jotka sisältyvät CarePlan-ohjelmaan.

Käyttöehdot

CarePlan-huolto-, korjaus- ja kalibrointipalvelut eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista saatavuus paikalliselta Fluke-edustajaltasi.

CarePlan-tuoterekisteröinti on tehtävä 30 päivän kuluessa CarePlan-paketin vastaanottamisesta.

Jos ohjelmaa ei rekisteröidä, huoltotöiden käsitteleminen saattaa viivästyä merkittävästi. Tästä johtuvia viivästyksiä ei huomioida laskettaessa huoltotyön palautusaikaa, joka ilmoitetaan ennen työn vastaanottamista.

Palautusmateriaalin valtuutusnumero (RMA) vaaditaan kaikkiin ohjelmiin sisältyvien palautusten yhteydessä. Saat huoltotilauksen RMA-numeron osoitteesta www.fluke.com/serviceRMA tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Fluke-huoltokeskukseen.

CarePlan-ohjelmat sisältävät huoltotyön ensisijaisen käsittelyn, mikä tarkoittaa, että tilauksesi käsitellään heti seuraavan huoltoresurssin vapautuessa. Tilauksesi ohittaa CarePlan-ohjelmaan kuulumattomat työt, kun vastaanotamme tilauksesi ja koko huoltoprosessin ajan. Tämä palvelu liitetään laitteeseesi, kun rekisteröit CarePlan-ohjelman web-sivustossamme, ja palvelu on voimassa tehdastakuun ja CarePlan-ohjelman voimassaoloaikana.

Laajennettu takuu kattaa normaalit laitekorjaukset. CarePlan-ohjelmat eivät kata laitteita, joissa on laboratoriossamme havaittuja merkkejä väärinkäytöstä johtuvista fyysisistä vaurioista, virheellisestä käytöstä tai virheellisistä käyttösovelluksista. Tällöin noudatetaan korjauksen ja kalibroinnin vakiohintoja. Gold CarePlan -ohjelman tilaajat saavat 15 prosentin alennuksen huoltotöistä, jotka eivät sisälly ohjelmaan.

PCN-päivitysilmoitukset koskevat laitteen toimintoihin ja teknisiin tietoihin liittyviä päivityksiä, joilla varmistetaan laitteen toimivuus. Vain tärkeiden päivitysten (taso 1 ja taso 2) asentaminen sisältyy näihin ohjelmiin.

Gold- ja Silver-ohjelmiin sisältyvät kalibroinnit ja suorituskykytestaukset ovat saatavilla vain laajennetun takuun voimassaolovuotena.

Ohjelmaan sisältyvät alennushintaiset kalibroinnit ja suorituskykytestaukset ovat saatavilla tehdastakuun aikana.

Kalibrointeja ja suorituskykytestauksia ei tehdä eikä PCN-tuotepäivityksiä asenneta CarePlan-ohjelmien ehtojen mukaisesti laitteisiin, jotka eivät vaadi korjausta tai joissa ei ole vikoja Fluken asentajan tekemän lopullisen analyysin mukaisesti. Jos laitteessa ei ole vikaa, CarePlan-asiakkaat saavat 20 prosentin alennuksen kalibrointitöiden tai suorituskykytestausten luettelohinnoista, kun kamera on toimitettu Fluke-laboratorioon.

Gold CarePlan -ohjelman kalibrointisertifikaatit ovat NIST-jäljitettäviä, ja niiden mukana toimitetaan kalibrointitiedot.

Suorituskykytesteillä varmistetaan, että kameran toimintakyky vastaa julkaistuja arvoja. Koska testauksessa käytetään NIST-jäljitettäviä laitteita, näitä tarkastuksia ei tulkita kalibroinneiksi eikä huoltotyölle myönnetä sertifikaattia.

Tulevia kalibrointeja, ohjelman voimassaolon päättymistä ja PCN-päivityksiä koskevat ilmoitukset perustuvat rekisteröinnin yhteydessä antamiisi tietoihin.

Kun ohjelma uusitaan, CarePlan-numero säilyy samana. Takuun voimassaoloaikaa jatketaan, ja alkuperäinen Careplan-numerosi säilyy muuttumattomana. Voit vaihtaa ohjelman tyyppiä kerran vuodessa ohjelman uusimispäivänä. Kolmannen vuoden takuu on saatavilla vain ostaessasi Gold CarePlan -ohjelman kyseiselle vuodelle huolimatta aiemmista ohjelmatyypeistä. Jotta voit uusia ohjelman, samalla sarjanumerolla varustetun kameran takuun on täytynyt olla voimassa ilman katkoksia. Kun CarePlan-ohjelman voimassaolo päättyy, voit uusia sen 30 päivän kuluessa päättymispäivästä.

Kameroita, joiden sarjanumeroa ei ole rekisteröity CarePlan-tietokantaan, ei huolleta, ennen kuin niiden kelpoisuus on määritetty Fluken laboratoriossa. Tähän liittyvät viivästykset eivät sisälly luvattuun palautusaikaan.

Yhtiön omistajan tai valtuutetun edustajan on allekirjoitettava lainakameran palautussopimus, ennen kuin lainattu laite lähetetään Gold CarePlan -ohjelman mukaisesti.

Lainakamera lähetetään Gold CarePlan -asiakkaalle tehdastakuun ja laajennetun Gold CarePlan -ohjelman voimassaoloaikana, jos luvattu käsittelyaika viivästyy yli kahdella vuorokaudella tai jos Fluken huoltokeskuksen käsittelyaika on yli 10 päivää (noudatetaan ensimmäisenä toteutuvaa ajankohtaa). Lainakameroita ei ole saatavilla kaikissa maissa vientisäädösten vuoksi. Jos olet Gold CarePlan -asiakas eikä lainauspalvelu ole saatavilla maassasi, tilauksellesi määritetään nopein mahdollinen käsittelyaika.

Käsittelyaika alkaa, kun Fluke-laboratorio vastaanottaa huollettavan laitteen, ja päättyy, kun laite lähetetään takaisin asiakkaalle. Rahdinkuljettajan kuljetusaika ei sisälly käsittelyaikaan.

Fluke käyttää laitteen palauttamiseen tavallisia maantierahdinkuljettajia. Palautuksen rahtimaksu maksetaan etukäteen. Erityisten rahdinkuljettajien tai muiden kuin vakiorahdinkuljettajien käyttäminen ja pikakuljetukset eivät sisälly näihin ohjelmiin. Palautuksen pikakuljetus tai muu kuljetusjärjestely voidaan määrittää asiakkaan tilatessa huoltotyön tai hakiessa RMA-numeron. Tällöin on ehkä tehtävä lisämaksuvaltuutus tai ostotilaus. Flukelle huollettavaksi siirrettävän laitteen rahtikustannuksista vastaa CarePlan-asiakas.

CarePlan-omistajuus voidaan siirtää laitteen uudelle omistajalle, jolloin CarePlan-numeroon liitetyn laitteen sarjanumeron pysyy samana.

Tarvitsetko lisätietoja?

Ota yhteyttä Flukeen tai valtuutettuun Fluke-jälleenmyyjään.

Tuotekatsaus: Fluke CarePlans: lämpökuvaustuotteet

Fluke-lämpökameran huolto ja laajennetut takuuohjelmat


Korjaukset ovat aina odottamattomia ja usein myös kalliita. Pidä kamerasi huippukunnossa ja hallitse käyttökustannuksia Fluken Gold-, Silver- tai Bronze CarePlan -ohjelmien avulla.

Varmista kameran suorituskyky ja suojaa sijoituksesi tehdastakuun jälkeen jopa kolmen lisävuoden ajan.

CarePlan-ohjelmien vertailu

 GoldSilverBronze
Lainakamera pitkään kestävien korjausten yhteydessäX  
Yksi jäljitettävä kalibrointi ja kalibrointitiedot laajennetun takuun voimassaoloaikanaX  
15 prosentin alennus kaikista huoltotöistä, jotka eivät sisälly takuuohjelmaan (esimerkiksi fyysiset vauriot)X  
Yksi suorituskykytestaus laajennetun takuun voimassaoloaikana X 
Uusittavissa kolmeksi vuodeksiX  
Uusittavissa kahdeksi vuodeksiXXX
Suorituskykytestaus / kalibrointi korjauksen yhteydessäXXX
Huoltotyön ensisijainen käsittelyXXX
20 prosentin alennus tilatuista kalibrointitöistä/suorituskykytesteistä tehdastakuun ja CarePlan-ohjelman voimassaoloaikanaXXX
Laiteohjelmisto-/laitteistopäivityksetXXX
MuistutuksetXXX

Tekniset tiedot: Fluke CarePlans: lämpökuvaustuotteet

When you purchase a Silver CarePlan, you receive a support plan, which enables you to control your operating costs and protect your investment in a Fluke thermal imaging camera. Purchase this plan if you want free repairs and one annual free performance check, but not necessarily a calibration.

 • One free annual performance check, during extended warranty period
 • Free repairs for the extended warranty period
 • Full performance check with any needed repair during your extended warranty period
 • First-on-Bench priority handling, and pre-paid freight upon instrument return
 • Free firmware and hardware upgrade when available
 • Notification of calibration due date, pending plan expiration dates, and update notices
 • Choose between one, two or three years extended warranty coverage beyond your original factory warranty, and renew annually for up to two years with uninterrupted coverage
 • 20% discount on any out-of-plan services charges such as physical damage, calibrations or additional performance checks

Qualifying for your CarePlan purchase

You may purchase your CarePlan at the time you order your new instrument or anytime within six months of original purchase date with proof of purchase from an authorized dealer (or from date of manufacture without proof of purchase). View other terms and conditions.

Mallit: Fluke CarePlans: lämpökuvaustuotteet

Fluke Infrared Camera Products

CarePlans

Osta

When you purchase a Gold CarePlan, you receive a comprehensive instrument calibration and repair support plan that minimizes your downtime, protects your investment in a Fluke thermal imaging camera, and saves you up to 70% off the cost of out-of-plan factory calibrations. Purchase this plan if you calibrate your product annually.

 • Fluke’s highest level of calibration service, performed annually during extended warranty period, and on needed repair incident
 • Notification of calibration due date, pending plan expiration dates, and update notices
 • Free repairs during the extended warranty period
 • First-on-Bench priority handling, and pre-paid freight upon instrument return
 • Loaner camera on extended repair
 • Free firmware and hardware upgrade when available
 • Opportunity to choose between one, two or three years extended warranty coverage beyond your original factory warranty, and renew annually for up to three years with uninterrupted coverage
 • 20% discount on addition calibrations or performance check during factory and extended warranty periods
 • 15% discount on any out-of-plan services charges such as physical damage

Qualifying for your CarePlan purchase

You may purchase your CarePlan at the time you order your new instrument or anytime within six months of original purchase date with proof of purchase from an authorized dealer (or from date of manufacture without proof of purchase). View other terms and conditions.