Dansk

700TC2 Termoelementkonnektorsæt (5 typer)

Produktoversigt: 700TC2 Termoelementkonnektorsæt (5 typer)

Et sæt med 7 mini-konnektorer

  • Type J (sort), to
  • Type K (gul), to
  • Type T (blå), én
  • Type R/S (grøn), én
  • Et års garanti

Modeller: 700TC2 Termoelementkonnektorsæt (5 typer)

Fluke 700TC2
Køb

A kit of 7 mini-plug connectors:

  • Type E (purple), one
  • Type J (black), two
  • Type K (yellow), two
  • Type T (blue), one
  • Type R/S (green), one

Ressourcer: 700TC2 Termoelementkonnektorsæt (5 typer)