Dansk

Fluke CarePlans for produkter til termisk billeddannelse

 • Fluke Infrared Camera Products CarePlans
 • Fluke Infrared Camera Products CarePlans

Nøglefunktioner

Vælg mellem disse førsteklasses etårige CarePlans på Gold-, Silver- eller Bronze-niveau.

Gold CarePlan

 • Lånekamera ved længere tids reparation
 • Et års udvidet garanti ud over den oprindelige fabriksgaranti
 • Én NIST-sporbar kalibrering er inkluderet i den udvidede garantiperiode
 • Nist-sporbar kalibrering udført ved nødvendig reparation
 • 15 % rabat på standard servicepriser for service, der ligger uden for planen, som f.eks. fysisk beskadigelse ved uheld eller eller misbrug
 • Håndtering efter First-on-Bench-prioritering
 • 20 % rabat på alle påkrævede ydelsestjek eller NIST-sporbar kalibrering i fabriksgarantiperioden og under CarePlan-forløbet.
 • Forny din police årligt i op til tre år (med uafbrudt dækning)
 • Gratis firmware- og hardwareopgradering, når det er tilgængeligt (produktopdateringsmeddelelse - PCN)
 • Meddelelsesservice for påmindelse om planlagt kalibrering, udløbsdato for nuværende plan og meddelelser om opdateringer

Silver Careplan

 • Et års udvidet garanti ud over den oprindelige fabriksgaranti
 • Der er inkluderet ét ydelsestjek i den udvidede garantiperiode
 • Fuldt performance check med al nødvendig reparation
 • First-on-Bench-prioritering
 • Rabat på alle aftalte performance check eller NIST-sporbar kalibrering i fabriksgarantiperioden og under CarePlan-forløbet.
 • Forny din police årligt i op til to år (med uafbrudt dækning)
 • Gratis firmware- og hardwareopdateringer, når det er tilgængeligt (produktopdateringsmeddelelse - PCN)
 • Meddelelsesservice for påmindelse om planlagt kalibrering, udløbsdato for nuværende plan og meddelelser om opdateringer

Bronze CarePlan

 • Et års udvidet garanti ud over den oprindelige fabriksgaranti
 • Ydelsestjek ved nødvendig reparation
 • Håndtering efter First-on-Bench-prioritering
 • Rabat på alle rekvirerede performance check eller NIST-sporbar kalibrering i fabriksgarantiperioden og under CarePlan-forløbet.
 • Gratis firmware- og hardwareopdateringer, når det er tilgængeligt (produktopdateringsmeddelelse - PCN)
 • Meddelelsesservice for påmindelse om planlagt kalibrering, udløbsdato for nuværende plan og meddelelser om opdateringer

Sådan kvalificerer du dig til køb af en CarePlan
Du kan købe din CarePlan på det tidspunkt, hvor du bestiller dit nye instrument, eller på et hvilket som helst tidspunkt inden for seks måneder efter den oprindelige købsdato med et købsbevis fra en autoriseret forhandler (eller efter produktionsdatoen uden købsbevis).

Sådan køber du

Registrering før køb obligatorisk
Careplan-registrering før køb er nødvendig, før vi kan behandle din ordre. For at registrere på forhånd skal du blot gå til www.fluke.com/careplans og downloade en CarePlan-produktregistreringsformular. Du kan også få en CarePlan-registreringsformular ved at kontakte din lokale Fluke-afdeling. Udfyld formularen, og vedlæg den til købsordren.

Hvornår starter min dækning?
Lige så snart, du har modtaget CarePlan dokumenterne og udfyldt onlineregistreringen, kan du begynde at nyde godt af fordelene ved en CarePlan med håndtering efter First-on-bench-prioritering, låneservice (kun Gold) samt rabatter på årlige performance check eller kalibreringer. Den udvidede garantidel i din plan træder i kraft ved udløbet af din nye fabriksgarantiperiode. Under den udvidede garantiperiode kan du få foretaget kalibrering eller performance check i henhold til din CarePlan.

VILKÅR og BETINGELSER

CarePlan-service, -reparation og -kalibrering er ikke tilgængelig i alle lande. Kontroller tilgængeligheden hos den lokale autoriserede Fluke-repræsentant.

Du skal gennemføre din CarePlan-produktregistrering inden for 30 dage efter, at du har modtaget CarePlan-pakken.

Hvis du ikke gennemfører registreringen af din plan, kan det i alvorlig grad forsinke vores mulighed for at yde service efter din anmodning. Forsinkelser af denne art tages ikke i betragtning ved beregning af vores lovede ekspeditionstider, der oprindeligt blev oplyst, før vi modtog din ordre.

Et RMA-nummer (Return Material Authorization) er nødvendigt ved alle service-returneringer i henhold til disse planer. Gå til www.fluke.com/serviceRMA for at få en RMA til din serviceordre, eller kontakt dit lokale Fluke servicecenter.

Håndtering efter First-on-Bench-prioritering, som er dækket af disse CarePlans, betyder, at vi bestræber os til det yderste på at sikre, at din serviceordre behandles af den næste ledige service-ressource . Din serviceordre rykkes ved ankomsten og gennem hele serviceprocessen frem foran ordrer uden CarePlan. Denne service gælder for dit instrument fra det tidspunkt, hvor du registrerer din CarePlan på vores websted, og gennem hele fabriksgarantiperioden og CarePlan-forløbet.

Udvidet garanti dækker normal reparation af instrumenter. Instrumenter, der ifølge vores værksted viser tegn på fejl forårsaget af fysisk mishandling, ukorrekt brug eller betjening, er ikke dækket af disse CarePlans, og der vil blive påregnet standardgebyrer for reparation og kalibrering. Indehavere af Gold CarePlan får 15 % rabat på disse servicegebyrer uden for planen.

PCN-opdateringer (product change notice - meddelelser om produktændringer) angår betjening og specifikationer, der er vigtige for fortsat korrekt funktion. Det er kun betydningsfulde opdateringer (niveau 1 og 2), der installeres i henhold til disse planer.

Kalibreringer og performance check, der er omfattet af Gold- og Silver-planer, gælder kun for året med udvidet garantidækning.

Indehavere af en plan kan få rabatter på kalibreringer og performance check i fabriksgarantiperioden.

Kalibreringer og performance check udføres ikke, og PCN'er installeres ikke under CarePlans-vilkårene for instrumenter, der ikke kræver reparation eller vurderes som fejlfri efter vores teknikeres afsluttende analyse. Under disse ingen-fejl-fundet betingelser kan indehavere af en CarePlan købe en kalibrering eller et performance check fra den aktuelle liste med 20 % rabat, mens kameraet endnu befinder sig på vores laboratorium.

Det kalibreringscertifikat, der følger med Gold CarePlan, er NIST-sporbart med data.

Et performance check validerer, om dit kamera fungerer inden for de udgivne specifikationer. Selv om NIST-sporbart udstyr anvendes under valideringsprocessen, betragtes disse check ikke som kalibreringer, og der udstedes ikke noget certifikat for denne service.

Meddelelser om forestående kalibrering, udløbsdato for plan og PCN-opdateringer afhænger af de oplysninger, der angives, når du registrerer dig på vores websted.

Fornyede planer modtager ikke et nyt CarePlan-nummer. Din dækning fortsætter under det oprindelige Careplan-nummer. Du kan skifte til hvilken som helst af de andre planer, når du når til den årlige dato for fornyelse. Dækning af tredje år kan kun opnås ved at købe en Gold CarePlan for det pågældende dækningsår, uanset hvilken dækning der var med den forrige type plan. Du skal have haft løbende dækning på det samme kameras serienummer for at købe en fornyelse af planen. Der er 30 dages betænkningstid efter udløbsdatoen for din CarePlan mht. fornyelse.

Kameraserienumre, der ikke er registreret i CarePlan-databasen, modtager ikke service, før vores værksteder fastslår, at de er berettigede. Forsinkelser i forbindelse med dette betragtes ikke som en del af den lovede ekspeditionstid.

Aftaler om returnering af lånekamera skal underskrives af ejeren en eller autoriseret repræsentant fra dit firma, før der kan sendes en låneenhed under en Gold CarePlan.

Lånekameraer sendes til ejere af en Gold CarePlan i fabriksgarantiperioden og det udvidede Gold CarePlan-forløb, når en lovet ekspeditionstid overskrides med mere en 2 dage eller efter 10 dage i vores servicefacilitet, hvad der end måtte komme først. Lånekameraer er ikke tilgængelige i alle lande pga. omfattende eksportregler. Hvis du er indehaver af en Gold CarePlan i et ikke-låner-land, sørger vi for en særlig hurtig ekspeditionstid for din ordre.

Ekspeditionstiden (TAT - Turnaround time) beregnes fra modtagelsesdatoen på det Fluke-værksted, der står for at udføre servicen, indtil datoen for returforsendelse. Fragttiden medregnes ikke i ekspeditionstiden.

Fluke returnerer dit instrument til dig med forudbetalte fragtomkostninger og med standardlandtransport. Specialfragt eller anden ikke-standard og prioriteret transport er ikke dækket af disse planer. Anmodninger om prioriterede returforsendelser eller andre transportarrangementer kan angives nærmere på det tidspunkt, hvor du indleverer din ordre og får dit RMA-nummer. Godkendelse af ekstra fakturering eller købsordre for disse arrangementer kan være påkrævet. CarePlan-indehaveren er ansvarlig for forsendelsesomkostninger for forsendelser til Fluke..

CarePlan-ejerskab kan overføres til en ny ejer for enheden med samme serienummer, som er registreret på det tildelte CarePlan-nummer.

Har du flere spørgsmål?

Kontakt Fluke eller din lokale, autoriserede Fluke-forhandler for at få flere oplysninger

Produktoversigt: Fluke CarePlans for produkter til termisk billeddannelse

Planer for vedligeholdelse og udvidet garanti for dit termiske kamera fra Fluke


Reparationer er altid uventede, og de kan være kostbare. Hold dit kamera i topform driftsmæssigt, og få kontrol over dine ejerskabsomkostninger med en Fluke Gold, Silver eller Bronze CarePlan.

Hold dit kamera på toppen driftsmæssigt, og beskyt din investering i op til tre år ud over fabriksgarantien.

Sammenligning Af CarePlans

 GoldSilverBronze
Lånekamera ved længere tids reparationX  
Én sporbar kalibrering med data i løbet af den udvidede garantiperiodeX  
15 % rabat på gebyrer for al service, der falder uden for planen, som f.eks. fysisk beskadigelseX  
Ét performance check i løbet af den udvidede garantiplanperiode X 
Kan fornys op til tre årX  
Kan fornys op til to årXXX
Performance check/kalibrering ved reparationXXX
First-on-Bench-serviceprioriteringXXX
20 % rabat på rekvirerede kalibrering/performance check i fabriksgarantiperioden og under CarePlan-forløbetXXX
Firmware-/hardware-PCN-opdateringerXXX
MeddelelsesserviceXXX

Specifikationer: Fluke CarePlans for produkter til termisk billeddannelse

When you purchase a Silver CarePlan, you receive a support plan, which enables you to control your operating costs and protect your investment in a Fluke thermal imaging camera. Purchase this plan if you want free repairs and one annual free performance check, but not necessarily a calibration.

 • One free annual performance check, during extended warranty period
 • Free repairs for the extended warranty period
 • Full performance check with any needed repair during your extended warranty period
 • First-on-Bench priority handling, and pre-paid freight upon instrument return
 • Free firmware and hardware upgrade when available
 • Notification of calibration due date, pending plan expiration dates, and update notices
 • Choose between one, two or three years extended warranty coverage beyond your original factory warranty, and renew annually for up to two years with uninterrupted coverage
 • 20% discount on any out-of-plan services charges such as physical damage, calibrations or additional performance checks

Qualifying for your CarePlan purchase

You may purchase your CarePlan at the time you order your new instrument or anytime within six months of original purchase date with proof of purchase from an authorized dealer (or from date of manufacture without proof of purchase). View other terms and conditions.

Modeller: Fluke CarePlans for produkter til termisk billeddannelse

Fluke Infrared Camera Products

CarePlans

Køb

When you purchase a Gold CarePlan, you receive a comprehensive instrument calibration and repair support plan that minimizes your downtime, protects your investment in a Fluke thermal imaging camera, and saves you up to 70% off the cost of out-of-plan factory calibrations. Purchase this plan if you calibrate your product annually.

 • Fluke’s highest level of calibration service, performed annually during extended warranty period, and on needed repair incident
 • Notification of calibration due date, pending plan expiration dates, and update notices
 • Free repairs during the extended warranty period
 • First-on-Bench priority handling, and pre-paid freight upon instrument return
 • Loaner camera on extended repair
 • Free firmware and hardware upgrade when available
 • Opportunity to choose between one, two or three years extended warranty coverage beyond your original factory warranty, and renew annually for up to three years with uninterrupted coverage
 • 20% discount on addition calibrations or performance check during factory and extended warranty periods
 • 15% discount on any out-of-plan services charges such as physical damage

Qualifying for your CarePlan purchase

You may purchase your CarePlan at the time you order your new instrument or anytime within six months of original purchase date with proof of purchase from an authorized dealer (or from date of manufacture without proof of purchase). View other terms and conditions.